Konferencia 2009Pri príležitosti 50tého výročia svojho založenia na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, zorganizovala naša katedra v dňoch 26. a 27. novembra medzinárodnú konferenciu 
"OSOBNOSŤ V KONTEXTE KOGNÍCIÍ, EMOCIONALITY A MOTIVÁCIÍ II."


Konferencie zúčastnilo vyše 130 pozvaných hostí a aktívnych účastníkov so Slovenska aj zahraničia. Počas dvoch dní konferencie bolo popri deviatich vyžiadaných prednáškach odprezentovaných 49 odborných príspevkov, z oblasti tak teoretických, ako aj aplikovaných disciplín, v sekciách:  
  • Osobnosť v kontexte situačných faktorov 
  • Osobnosť v záťažových situáciách 
  • Emocionalita vo vývinovom kontexte
  • Spiritualita a duševná pohoda
  • Emocionalita a sociálne procesy 
  • Osobnosť dieťaťa v kontexte rodiny a školy 
  • Osobnosť a psychodiagnostika 
  • Osobnosť a kognitívne procesy
Súčasťou konferencie bola aj posterová sekcia, na ktorej bolo prezentovaných 22 príspevkov.

Odborní garanti konferencie:

Doc. PhDr. Igor Brezina, PhD. 

Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. 

Organizačný výbor konferencie:

PhDr. Daniela Čechová, PhD. (garant)

PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

PhDr. Hana Smitková, PhD.

Mgr. Barbora Váryová, PhD.

Konferencia 2009
    

                             
Kniha abstraktovAbstrakty príspevkov sú publikované v KNIHE ABSTRAKTOV                        
(Pdf. dokument je možné stiahnuť z prílohy nižšie)
Ċ
daniela moskaľová,
23. 12. 2012, 14:54
Comments