КОЛЕГІЯ ЛИЦАРІВ ОБ'ЄКТИВНОСТІ (КОЛО)
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ-ПРИЙМАЛЬНЯ
ГРУПА КОЛО НА FACEBOOK:ПЕРСОНАЛЬНІ СПРАВИ:
ОГОЛОШЕННЯ
ПРО КОНТАКТНІ ДАНІ СЕКРЕТАРЯ
КОЛЕГІЇ ЛИЦАРІВ ОБ'ЄКТИВНОСТІ (КОЛО)

Відповідно до пункту 4 Регламенту КОЛО секретар Колегії лицарів об'єктивності веде діловодство, приймає заяви до КОЛО і докази, необхідні для вирішення заяв, поштою, факсом, електронною поштою, допомагає готувати, оформлювати і поширювати рішення, прийняті КОЛО.
 
В зв'язку з цим, пропоную звертатися з питань діловодства КОЛО, зокрема:
 
- Видачі належним чином завірених копій Рішень Колегії лицарів об'єктивності;
 
- Подання заяв і доказів, необхідних для вирішення заяв;
 
- з клопотаннями щодо підготовки, оформлення і поширення рішень, прийнятих Колегією лицарів об'єктивності
 
до секретаря КОЛО Шеляженка Юрія Вадимовича відповідно до наступних контактних даних:
 
- Особистим повідомленням у Facebook на ім'я "Юрій Шеляженко";
 
- Поштою за адресою:
"Шеляженко Юрій Вадимович,
а/с 153,
м. Київ,
01042";
 
- за телефоном +38 (097) 317-93-26;
 
- по факсу +38 (044) 529-04-35
 
- електронною поштою (e-mail):
shelya.work@gmail.com
 
Слідкуйте за ходом голосувань та іншими подіями на офіційному сайті-приймальні КОЛО.
 
Запрошую всіх бажаючих активно брати участь у роботі КОЛО.
 
З повагою, секретар Колегії лицарів об'єктивності
Ю. Шеляженко.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ КОЛО:РЕГЛАМЕНТ
«КОЛЕГІЇ ЛИЦАРІВ ОБ’ЄКТИВНОСТІ»
(КОЛО)

1. КОЛО – безлідерна мережа компетентних громадян, фахівців у сфері інформаційних відносин, які спільними зусиллями з альтруїстичних мотивів захищають свободу слова, чистоту інформаційного простору, достовірність та повноту масової інформації.

2. Метою діяльності КОЛО є перевірка будь-яких текстів на предмет об'єктивності, відповідності основним принципам iнформацiйних вiдносин, зафіксованим у статті 2 Закону України «Про інформацію» (гарантованість права на інформацію; відкритість, доступність інформації, свобода обміну інформацією; достовірність і повнота інформації; свобода вираження поглядів і переконань; правомірність одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації; захищеність особи від втручання в її особисте та сімейне життя), а також відокремлення інформації від оцінок.

3. КОЛО перевіряє тексти за заявами фізичних осіб, юридичних осіб, держави та за власним бажанням і оформлює результати перевірки у формі рішень. Заява має містити вказівку на текст, питання заявника про перевірку об’єктивності інформації або визначення, чи є текст інформацією або оцінкою, та доводи заявника по суті порушених ним питань. Рішення КОЛО виносяться ІМЕНЕМ ОБ’ЄКТИВНОСТІ.

4. КОЛО взаємодіє через спеціальну відкриту групу у мережі Facebook, куди може опублікувати свою заяву кожен, хто забажає. КОЛО складається із учасників-засновників, які є адміністраторами групи, і асоційованих учасників, обраних за згодою засновників. Рішення ухвалюються шляхом голосування учасників групи простою більшістю від тих, хто проголосував протягом 1 тижня. Всі спірні питання також вирішуються голосуванням. Діловодство КОЛО веде секретар, що обирається та зміщується учасниками КОЛО. Секретар приймає заяви до КОЛО і докази, необхідні для вирішення заяв, поштою, факсом, електронною поштою, допомагає готувати, оформлювати і поширювати рішення, прийняті КОЛО.

5. Після отримання заяви у групі КОЛО створюється тема для її обговорення. Бажаючі учасники КОЛО зголошуються у коментарях увійти до робочої групи щодо вирішення по суті заяви та висловлюють свої міркування з приводу того, яким має бути рішення за результатами розгляду заяви. Заява не розглядається, якщо жоден учасник КОЛО не зголосився її вирішувати по суті.

6. Після висловлення всіх позицій щодо заяви готується остаточне мотивоване рішення, у якому вказується:
- яку інформацію в тексті КОЛО вважає об’єктивною;
- що у тексті КОЛО не вважає об’єктивною інформацією, і з яких причин: це оцінка або це недостовірна інформація.
Якщо КОЛО вказує на оціночний характер певного тексту чи частини тексту, КОЛО може погодитись або не погодитись із цією оцінкою і мотивувати своє рішення.
Рішення підписується іменами учаcників КОЛО, які підтримали дане рішення в повному обсязі або за умови долучення до нього власної окремої думки. Окремі думки є невід’ємною частиною рішення.
КОЛО повідомляє про своє рішення заявнику, іншим зацікавленим особам, у засобах масової інформації на свій розсуд, користуючись своїм правом вільно збирати інформацію та висловлювати свої переконання на підставі ст. 34 Конституції України.
Рішення КОЛО може бути переглянуте за заявою про нові обставини справи.

7. КОЛО вирішує заяви протягом розумного строку. КОЛО може ухвалити проміжне рішення, яким відкласти прийняття рішення:
- до отримання додаткових доказів;
- до закінчення консультацій з фахівцями.

8. КОЛО здійснює свою діяльність на підставі цього Регламенту та власних переконань його учасників, дотримуючись Конституції України та Законів України, в тому числі Законів про ратифікацію міжнародних договорів щодо прав людини. Цей Регламент діє, допоки учасники КОЛО не вирішать його змінити або скасувати.

9. КОЛО є органом громадської самодіяльності, однак залишає за собою право реорганізуватися у громадську організацію.

Перша поправка. КОЛО може обирати почесними лицарями осіб з бездоганною репутацією, які об'єктивно прославилися заслугами перед людством. У рішенні про обрання почесного лицаря має бути обгрунтовано, за які заслуги його обрано. Секретар КОЛО складає і оприлюднює список почесних лицарів КОЛО.
 
Друга поправка. КОЛО може здійснювати законні заходи для відзначення недобросовісних учасників інформаційних відносин: складати і оприлюднювати чорний список, вручати із рішенням КОЛО певні символи ганьби, тощо.

АКТИВНІ ГОЛОСУВАННЯ


На даний момент голосування не проводяться.

РІШЕННЯ КОЛО

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ КОЛО


На даний момент обговорення проектів рішень не проводиться.