--------โรงเรียนโคกตูมวิทยา  ยินดีต้อนรับ--------


ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 82. View more »

 =====================================

ประกาศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำหอ้งปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม

ไฟล์ล่าสุด

  • ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้อ.pdf   227k - Apr 11, 2018, 6:13 AM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ (v1)


-------------------------------------------------------

ไฟล์ล่าสุด

Showing 3 files from page DOWNLOAD.
-------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

-------------------------------------------------------

ข่าวการศึกษา
นายวิโรจน์ ห้องดอกไม้
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา


นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา