--------โรงเรียนโคกตูมวิทยา  ยินดีต้อนรับ--------


ประกาศล่าสุด

Showing posts 1 - 5 of 82. View more »

 =====================================

รายงานประจำปีของสถานศึกษา
(SAR : Self  Assessment  Report)
ประจำปีการศึกษา  2559

ไฟล์ล่าสุด

  • 1.okส่วนหน้ารายงานประจำปีของสถานศึกษา2559.docx   71k - Jul 11, 2017, 3:01 AM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ (v1)
  • 1.okเล่มรายงานประจำปี2559จริง.doc   1248k - Jul 11, 2017, 3:01 AM by โคกตูมวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ (v1)


-------------------------------------------------------

ไฟล์ล่าสุด

Showing 3 files from page DOWNLOAD.
-------------------------------------------------------

หนังสือราชการ

-------------------------------------------------------

ข่าวการศึกษา
นายวิโรจน์ ห้องดอกไม้
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา


นางวิเศษลักษณ์ สุภาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตูมวิทยา