Історія МЦБС

Кіровоградська міська централізована бібліотечна система була організована відповідно до постанови ЦК КПРС від 8 травня 1974 року "Про підвищення ролі бібліотек у комуністичному вихованні трудящих і науково-технічному прогресі" та на виконання рішення облвиконкому №29 від 28 січня 1975 року "Про перспективний план переведення масових бібліотек області на централізовану систему обслуговування населення книгою". Виконком міської Ради депутатів трудящих вирішив з 1 липня 1977 року об'єднати всі державні масові бібліотеки міста в одну централізовану систему на базі міської бібліотеки імені 50-річчя Жовтня з єдиним книжковим фондом, штатним розписом і адміністративно-господарським керівництвом.
До складу МЦБС увійшло 16 бібліотек. Потім відкрилися бібліотеки-філії №№17, 18, 19, до нових приміщень перейшли філії №№ 1, 2, 4, 9, 12, 16, ЦДБ.
Керівниками Центральної бібліотеки – директорами МЦБС були:
- Онуфрієнко Віра Родіонівна (1975-1979 рр.)
- Бойко Ольга Василівна (1979-1994 рр.)
- Посипайко Аделіна Василівна (1994-2002 рр.)
- Тимків Світлана Іванівна (2002 р.)


Серед бібліотечних працівників, які зробили значний внесок в розвиток бібліотечної справи міста, хочеться згадати імена:
- Ольги Василівни Бойко, директора МЦБС (1979-1994 рр.), яка зробила значний внесок в розвиток централізованої бібліотечної системи. За її сприяння отримані нові приміщення бібліотек-філій, зроблені ремонти, зміцнена матеріально-технічна база, проведена велика робота по популяризації бібліотек серед населення міста.


- Світлани Олексіївни Чумак, завідуючої бібліотекою-філією №16 (1976-1998 рр.), яка сприяла отриманню нового приміщення філії, кращому комплектуванню фонду, розширенню складу читачів, впровадженню платних послуг.
- Валентини Олександрівни Мануйлової, завідуючої бібліотекою-філією №12 з 1972 р., яка організувала роботу юнацького абонементу, створила цікавий молодіжний клуб "Сталкер", сприяла збільшенню книжкового фонду, залученню позабюджетних коштів.
- Марії Опанасівни Гальченко, завідуючої відділом комплектування МЦБС з 1969р, котра проводить велику роботу по комплектуванню книжкового фонду, роботу з довідковим апаратом та каталогами.
- Марії Хомівни Гаврилюк, колишньої завідуючої бібліотекою-філією №19, нині бібліотекаря. Поставила на належний рівень роботу бібліотеки, поліпшила кількісний і якісний склад книжкового фонду, відкрила кімнату казок для наймолодших читачів.