Семінари, практикуми

Програма семінару – практикуму
«Сучасна бібліотека: формула успіху”
 
10.00 – 10.30
Майбутнє публічних бібліотек та їхня роль в інформаційному суспільстві.
Тимків С.І.,
директор МЦБС
 10.30 – 11.00 
 
 
 Діяльність публічних бібліотек по зв’язках з громадськістю.
 Астаф’єва Л.І.,
гол. бібліотекар ЦБ
11.00 – 11.30
 
 
 
 
Дослідницька діяльність як умова входження бібліотек в нове соціальне середовище.
 
 
 
 
 
 
11.30 – 12.00
 
 
 
 
Суспільна значущість бібліотеки, її імідж серед користувачів
 
 
Залевська Л.В., головний методист МЦБС
 
12.00 – 13.00
 
Кава – брейк
 
 
 
13.00 – 13.30
 
 
 
 
Місце Центральної бібліотеки в житті міської громади.
 
 
Малюк Е.А., зав. відділом обслуговування ЦБ
 
13.30 – 13.45
 
 
 
Виховання інформаційної культури студентів
 
 
Дорошенко Л.М., бібліограф МЦБС
 
 
13.45 – 14.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Галузева корпоративна інформаційно – бібліотечна система. Із досвіду роботи бібліотек в рамках навчально -  виховного комплексу
 
 
 
 
14.00 – 14.20
 
 
 
Зміна ролі і методів роботи бібліотек навчальних закладів в умовах інформатизації суспільства
 
 
 
 
 
 
14.20 – 14.40
 
 
Міні-досьє "Що ми знаємо один про одного"
 
учасники семінару
 
 
14.40 -15.30
 
 
 
Наші здобутки. Обмін досвідом
 
 
учасники семінару
 
15.30 - 16.00
 
 
Моделююча гра
„Місія бібліотеки”
 
учасники семінару
16.00 – 16.10
Підведення підсумків семінару
 
 

Семінар "Бібліотека - центр інформацій з проблем молоді"

                                             
10.00 -10.20
 
Відкриття семінару.
 
Тимків С.І.,
директор МЦБС
 
10.20 – 11.00
 
Місце бібліотеки в життєвій компетентності молоді
 
Федоренко О.В.,
зав. відділом
11.00 – 11.30
 
Інформаційна культура юнацтва
 
Дорошенко Л.М.,
бібліограф
 
11.30 – 12.00
 
Робота бібліотек по інформаційному забезпеченні користувачів в сучасних умовах
 
Гурба Л.В., зав. відділомОЮБ
 
12.00- 12.30
Обідня перерва
 
 
12.30 – 14.00
 
Обмін досвідом:
 
 • Бібліотерапевтичні можливості бібліотеки по соціальній адаптації молодого інваліда
 
 • Інформаційне забезпечення формування правової культури молоді
 
 • Пошук нових підходів до проблеми профорієнтаційної діяльності бібліотек
 
 • Формування культурно – естетичних смаків молоді. Робота клубу „Сталкер”
 
 • Громадянськість, патріотизм: вічні цінності новому поколінню.
 
 • Роль бібліотеки в орієнтації молоді на здоровий спосіб життя.
   
 • Краєзнавча робота як засіб виховання учнівської молоді
   
Хоменко І., бібліотекар філії №6
 
 
 
 
Шейчук Н.М., бібліотекар філії №4
 
 
 
Мороз М.Т., головний бібліотекар ф. №2
 
 
 
Салтан К.В., головний бібліотекар ф.12
 
 
 
 
 
Астаф’єва Л.І., головний бібліотекар ЦБ
 
 
 
Чернявська Н., бібліотекар ф.16
 
 
Золотаренко Л.Б., головний бібліотекар ф.1
 
14.00 -15.00
 
Ділові та рольові ігри
 
Лук’янець Л.В., головний методист МЦБС
 
15.00 – 15.30
 
Круглий стіл
 
Лук’янець Л.В., головний методист МЦБС
15.30 – 15.45
 
Підведення підсумків семінару
 
Тимків С.І.,
директор МЦБС
 
   
Запитання до круглого столу.
 
1.Причини поширення расистських і ксенофобських настроїв серед молоді.
2.Що відповідає інтересам молодих людей – сприяння ідеї толерантності чи заохочення верховенства «своїх» над «чужими»?
3.Які кроки необхідні, щоб зупинити насильство з боку молодіжних угрупувань на расовому та етнічному грунті?
4.Чому молодь іде в секти?
5.Проблема наркоманії, і як від неї врятувати людину.
6.Православ'я і східні єдиноборства. Яким видом спорту займатися?
7.Право молоді на отримання об'єктивної інформації
8.Інформація як засіб "промивання мізків"
9.Шляхи доставки інформації до споживача.
 
 
 
 
НАВЧАЛЬНА ГРА
«Тлумачний словник української мови»
 
Мета: розвиток навичок систематизації інформації.
 
Завдання:
 
 • Розвиток навичок логічного і аналітичного мислення
 
 • Формування умінь вирішення нетрадиційних інформаційних завдань
 
 • Розвиток навичок колективної гри
 
Сценарій
Учасники діляться на дві команди.
Гравцям першої команди роздаються карточки зі словами, гравцям другої - з тлумаченнями. Треба скласти пару.
 
 
ВЕРЕСК -ТОНКИЙ, ПРОНИЗЛИВИЙ КРИК
ДОБРОДУШНИЙ-ЯКИЙ ВІДЗНАЧАЄТЬСЯ ДОБРОЮ ВДАЧЕЮ
ДОБРОЗИЧЛИВИЙ-ЯКИЙ БАЖАЄ ЛЮДЯМ ДОБРА
ІДЕАЛЬНИЙ-ДУЖЕ ДОБРИЙ, ДОСКОНАЛИЙ
ІДЕНТИЧНИЙ -ТОТОЖНИЙ, ЦІЛКОМ СХОЖИЙ
ІЄРАРХІЯ -ПОРЯДОК ПІДЛЕГЛОСТІ, ПІДПОРЯДКУВАННЯ
ІМОВІРНИЙ-ЯКИЙ ПРИПУСКАЄТЬСЯ, МОЖЛИВИЙ
КАРТОТЕКА -СИСТЕМАТИЗОВАНЕ ЗІБРАННЯ КАРТОЧОК
НАМИСТО-ПРИКРАСА, ЯКУ ЖІНКИ НОСЯТЬ НА ШИЇ
НАРУГА -ОБРАЗЛИВЕ, ГРУБЕ ЗНУЩАННЯ
НАСПІВ -МЕЛОДІЯ, МОТИВ
НЕЛЮБ-ЧОЛОВІК, ЯКОГО НЕ КОХАЄ ДРУЖИНА
НЕМОВЛЯ -ДИТИНА, ЯКА ЩЕ НЕ ВМІЄ ГОВОРИТИ
ОДУТЛИЙ-ТОВСТИЙ, ДЕЩО ПРИПУХЛИЙ, НАБРЯКЛИЙ
ПАНІВНИЙ -ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄ ВЛАДУ
ПАПЛЮЖИТИ -ГАНЬБИТИ,ПОРОЧИТИ, ЗНЕСЛАВЛЮВАТИ
ПІСТРЯВИЙ -ЯКИЙ МАЄ РІЗНОКОЛЬОРОВІ СМУГИ І ПЛЯМИ,СТРОКАТИЙ
ПОРЯДНИЙ -ЯКИЙ ДОТРИМУЄТЬСЯ ПРАВИЛ ПРИСТОЙНОСТІ,ЧЕСНИЙ
ЮНІСТЬ -МОЛОДИЙ ВІК МІЖ ДИТИНСТВОМ І ЗРІЛІСТЮ
 
 
Тест „Інформаційна культура юнацтва”
 
1. Думаю, що в бібліотеці –
а) завжди можна знайти все, що треба
б) не все знайдеш, що потрібно
в) ніколи не знайдеш того, що потрібно
 
2.Якщо мене відправлять на курси підвищення кваліфікації, -
а) поїду тому, що це потрібно керівництву
б) поїду, щоб набути знання
в) відмовлюсь, тому що вони нічого не дають
 
3.Вважають, що кожен спеціаліст повинен читати в основному
а) книги і журнали по своїй спеціальності
б) книги і журнали по суміжних спеціальностях
в) книги і журнали загального характеру
 
4.Намагаюсь
а) свідомо регулювати потоки інформації( радіо, телебачення, книги, розмови), вибираючи тільки те, що потрібно
б) направляти на себе побільше інформації, щоб нічого не пропустити
в) обмежувати кількість інформації, використовуючи тільки головне
 
5.Коли я читаю книгу по спеціальності, то головним чином звертаю увагу на
а) основні ідеї книги
б) логіку і аргументацію автора
в) якість викладу, стиль
 
6.Коли я читаю книгу, що виходить за рамки моєї безпосередньої діяльності, я роблю це внаслідок
а) бажання розширити загальну ерудицію
б) зацікавленості в удосконаленні своїх професійних знань
в) поради людини, якій я довіряю
 
7.Для мене графіки, схеми, креслення
а) корисніше тексту
б) корисні, якщо вони підкріплюються текстом
в) не більше і не менше корисні, ніж інші матеріали
 
8.Я засвоюю нові ідеї краще, якщо можу
а) пов’язати їх з нинішніми чи майбутніми заняттями
б) застосувати їх в конкретній ситуації
в) знайти схожість зі звичними ідеями
 
9.Коли я на дозвіллі читаю статтю, вона буде скоріше всього
а) повідомленням про наукове дослідження
б) присвячена дискусійному питанню
в) про цікаву людину чи подію
 
10.Обмін досвідом з колегами –
а) беру участь у заходах, спілкуюсь, намагаючись дізнатись що – небудь нове
б) беру участь, тому що це необхідно
в) не бачу сенсу
 
11.Журнал „Бібліотека”
а) намагаюся слідкувати за всіма новинками
б) читаю окремі статті
в)знаходжу мало корисного
 
12.Комп’ютерні технології –
а) використовую
б) хотіла б використовувати
в) ні
 
13.Після бесіди, дискусії можу згадати –
а) все
б) тільки в загальних рисах
в) те, що мене цікавить
 
 
Ключ до тесту:
За відповіді:
- 11а,12а – по7 балів
- 1а, 2б, 3в, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а, 10а, 13а, - 6 балів
- 11б, 12б – 5 балів
- 1б, 2а, 3б, 4в, 5в, 6а, 7а, 8а, 9б, 10б, 13б – 4 бали
- 11в, 12в – 2 бали
- 1в, 2в, 3а, 4б, 5а, 6в, 7в, 8в, 9в, 10в, 13в – 1бал
 
Якщо Ви набрали від 70 до 84 балів, у Вас високий рівень інформаційної культури. Намагайтесь зберігати його таким і далі.
 
Якщо сума балів складає від 40 до 70 балів, Вам є над чим попрацювати.
 
Якщо сума балів 15 – 40 – доведеться переглянути своє ставлення до роботи. Можливо, Ви просто несерйозно ставитесь до інформаційної культури взагалі і власної зокрема.
 
 
 
 
Семінар- практикум
"Сучасна бібліотека: абетка іміджу"
 
 
10.00 – 10.15
Відкриття семінару
Тимків С.І., директор МЦБС
10.15 -10.45
Лекція „Формування сучасного іміджу бібліотеки”
Залевська Л.В., зав. відділом
інноваційно – методичної роботи
10.45 – 11.30
Психологія успіху
7 складових успіху
 
Більченко О.А., зав. філією №.19
Котлярова С.В., зав. філією № 5
11.30 – 11.45
Основи ділового спілкування
Пічкуренко В.В., зав. філією № 21
Верозуб Н.М., зав. філією № 2
11.45 – 12.00
Правила планування робочого дня
Управління часом
Ульянова В.В., зав. філією № 4
Резніченко В.В., зав. філією№18
12.00 – 12.30
 
 
 
 
 
 
 
Гардероб ділової жінки
Дрес – код
 
 
 
Перша леді колективу
Натальченко К.С., зав. філією №15
Малюк Е.А., зав. відділом обслуговування ЦБ,
Захарова О.І., зав. філією № 16
Золотаренко Л.Б., гол. бібліотекар ф.1
Ушацька Т.Г., заступник директора
12.30 – 13.00
Обідня перерва
 
13.00 – 13.30
Презентація Кіровоградського відділення Київського національного університету культури і мистецтв
Гурбанська А., декан відділення
13.30 – 14.00
Лекція „Нові тенденції моди”
Цигикал О.Г., викладач КВ КНУКіМ
14.00 – 14.30
Шоу „Мода – 2006”
Студенти КВ КНУКіМ
14.30 – 15.00
Майстер – клас „Зачіска ділової жінки”
Викладачі та студенти університету
15.00 – 15.15
 
Підведення підсумків семінару
 
Залевська Л.В., зав. відділом
інноваційно – методичної роботи МЦБС
 
 
Iмiдж - це образ органiзацiї в уявленнi груп громадськостi. Вiн пов'язаний головним чином не iз споживчими якостями товару, послуги, а з цiнностями, якi знаходяться поза ними, але мають позитивне загальнолюдське значення.
Зовсiм нове для бiблiотекарiв слово "паблiситi" . Iнодi термiни "паблiситi" i "iмiдж" використовують як синонiми, але вони мають особливостi.
Паблiситi - це позитивна вiдомiсть i визнання органiзацiї, її персоналу та дiяльностi. Вiн формується основною дiяльнiстю бiблiотек, вiдгуками користувачiв i партнерiв, а також засобами "паблiк рiлейшнз".
Паблiситi - це в переважностi популярнiсть зовнiшня, для широкого загалу, формується з широким використанням засобiв масової iнформацiї. А iмiдж може мати меншу аудиторiю популярностi i в меншiй мiрi спиратися на засоби масової iнформацiї.
Для формування iмiджу використовують всi види реклами i "ПР". Але головний iнструмент створення i пiдтримання iмiджу є фiрмовий стиль. Це набiр колiрних, графiчних, словесних, типографських, дизайнерських постiйних елементiв, що забезпечують вiзуальну, змiстовну єднiсть товарiв (послуг), всiєї iнформацiї про фiрму, її внутрiшнє i зовнiшнє оформлення i упiзнанiсть фiрми.
Визначення основних понять, пов'язаних з рекламою, "ПР", показує різноплановість і ємкість цього процесу. Теорія рекламної справи дає змогу бібліотекам представити себе на ринку послуг. Впровадження реклами в бібліотеках розпочинається з вивчення Закону України "Про рекламу" та опанування основами рекламної справи.
Реклама є однією з найдієвіших інструментів маркетингу. Її підвалини закладаються на першому етапі маркетингу, коли проводяться дослідження, сегментація та позиціонування ринку, визначення номенклатури послуг та форм роботи бібліотеки. Шляхом реклами бібліотекар має мету показати багатогранність сторін діяльності бібліотеки, її загальний образ, який змінюється останніми роками.
Маркетинговий підхід вимагає постійного використання реклами в різних її видах: від реклами окремої послуги до розробки рекламної кампанії бібліотеки взагалі. Тому перед тим, як приступити до реклами, треба точно з'ясувати, яка роль відводиться їй в загальній маркетинговій стратегії бібліотеки.
Становлення бібліотеки як культурно-інформаційного центру передбачає розробку конкретних заходів по формуванню у користувачів засобами реклами того образу бібліотеки, який вона створює.
Реклама – це, з одного боку, спосіб доведення інформації про бібліотечну продукцію та послуги до потенційних користувачів, а з другого – засіб стимулювання продажу, збуту, надання послуг.
Для бібліотек використання реклами дозволяє формувати попит на свої послуги, направити його на користувача, котрий не знає, які з його потреб можуть задовольнити послуги, запропоновані бібліотекою, на якому вони якісному рівні у порівнянні з конкурентами. Реклама в бібліотеках повинна використовуватися в усіх аспектах її діяльності та якомога активно, і тільки реклама всього комплексу послуг дозволяє сформувати дійсно сучасний імідж бібліотеки. Завдяки рекламі можна коректно та дохідливо роз'яснювати користувачам, чому, зберігаючи традиційно безплатне обслуговування, бібліотека вимушена за деякі послуги брати плату. Саме тут "першу скрипку" може зіграти реклама з її образністю, відбором ємких та виразливих форм впливу на емоційний стан користувачів.
Щоб виконати своє призначення, реклама повинна бути чітко зорієнтована на типові потреби користувачів, тобто на цільові групи впливу, виявлені шляхом сегментації. Реклама послуг повинна використовувати і висновки по позиціонуванню послуг, що дасть змогу акцентувати увагу цільових груп впливу на тих перевагах, які виявлені відносно подібних послуг інших установ, щоб показати унікальність власної послуги.
Концепція рекламної кампанії бібліотеки є складовою частиною загальної маркетингової концепції. Вона повинна включати широку рекламну кампанію по приверненню уваги до бібліотеки взагалі, рекламну кампанію окремих напрямків роботи або по виведенню на ринок комплексу послуг чи окремої послуги, а також рекламу окремих послуг для продовження життя послуги на ринку. Відповідно до мети та напрямку реклами складається тактичний план, який конкретизує заходи по рекламі.
Проведення реклами передбачає фінансові витрати, але завдання бібліотек мінімізувати ці витрати за рахунок використання "ПР" та рекламного бартеру. Теоретичні основи реклами розроблені фахівцями, тому в дослідженні теорія перенесена в практичну площину і зроблені узагальнення щодо використання реклами в маркетинговому підході.
Використання реклами в маркетинговому підході до трансформації бібліотеки як культурно-інформаційного центру умовно можна розбити на етапи впровадження різних напрямків і різновидів реклами та "ПР".
1. Розробка іміджу бібліотеки (інформаційні стенди, бейджі, створення фірмового стилю тощо).
2. Проведення рекламних кампаній та реклама окремих видів послуг або напрямків роботи. Серед них найактивніше використовуються джерела масової інформації.
3. "Паблік рілейшнз" бібліотеки (зв'язки з громадськістю, лобіювання тощо).
Розробка іміджу – довготривалий процес, який виробляється за довгі роки і залежить від щоденної праці. В його формуванні беруть участь всі види реклами та "ПР". На нього також впливає стиль роботи всього колективу (кадри, якість та оперативність обслуговування тощо).
Основним засобом створення та підтримання іміджу є фірмовий стиль, який складається з декількох компонентів.
Фірмовий знак (ФЗ) або емблема бібліотеки розробляється для того, щоб завдяки йому бібліотеку можна було відрізнити від інших. Використовуються такі види ФЗ:
ФЗ – у вигляді графічних образів. Переважна більшість використовує зображення будинку бібліотеки або його фото. Створення ФЗ – складна робота, яку можуть виконати художники, дизайнери. Велику роль має і колір. Уявлення про бібліотеку можна зв'язати з кольором. Наприклад, кондитерська фірма "АВК" зв'язала себе з червоним кольором, використовує це в рекламі: "Знайдіть наші цукерки за червоними хвостиками", тобто кожна цукерка має червоний хвостик з логотипом "АВК". Ця фраза є своєрідним слоганом, тобто таким чином впливають на психіку людей і сприяють запам'ятовуванню фірми.
Cлоган – постійний рекламний лозунг, який вимагає винахідливості. Його можна розробляти колективно, оголосивши конкурс в колективі. Він повинен враховувати психологічні особливості користувачів: бути коротким, динамічним і щоб його можна було легко запам'ятати.
Логотип – фірмовий шрифтовий надпис. Всі елементи фірмового стилю можуть ввійти у фірмовий блок, який включає фірмовий знак, повну назву, поштові, банківські реквізити бібліотеки. Його використовують на офіційній документації.
Візитні картки, бейджі, як атрибут іміджевої реклами, введені в різних бібліотеках.
Для реклами бібліотеки, її послуг велику роль має друкована реклама. Видаються листівки, буклети, проспекти бродсайти, плакати тощо. За кордоном в бібліотеках активно використовуються канцелярські товари, поштові картки, посуд з бібліотечною символікою.
Оформлення бібліотеки – її вивіски, оголошення, роздільники у фонді є компонентом іміджу бібліотеки. Сюди ж відносяться і виставки , які здатні привернути увагу користувачів до колекцій і матеріалів, активізувати використання бібліотечного фонду. Наприклад, в Німеччині використовується можливість виготовлення календарів з книг по мистецтву. Це приносить відчутний прибуток бібліотеці.
Великі можливості для реклами відіграє співпраця з джерелами масової інформації. Бібліотека має бути постійно в центрі культурного життя регіону Форми співробітництва з газетами, радіо,телебаченням можуть бути різними.
Бібліотеки практикують участь або проведення ярмарок, виставок, презентацій. Входить в практику роботи і рекламний "бартер", коли бібліотека бере на себе розповсюдження чужої реклами.
Введення Всеукраїнського дня бібліотек дозволило засобами "ПР" проводити рекламу бібліотеки, її послуг. З метою привернення уваги громадськості до бібліотеки проведено Дні відкритих дверей, свято книги. Книжкові виставки та різні масові заходи проводилися не в приміщенні бібліотеки, а на центральній вулиці міста. Святковий концерт в філармонії став свідченням поваги до бібліотечної праці. Проведені заходи вплинули на відношення громадськості і влади до бібліотек, їх різноманітність допомогла бібліотекам у формуванні власного іміджу.
Рекламний інструментарій відрізняється швидкою зміною, нововведеннями. Проведення реклами в бібліотеці залежить від ініціативності, винахідливості, творчого підходу та кадрового потенціалу. В деяких бібліотеках створюють "скриньку рекламних ідей".
 
 
 
 
 
Гламур...
Оказывается, еще древние шотландцы так называли волшебное заклинание, очарование. В современном понимании glamour (glamur – American English) – это неотразимое очарование, волнующая романтичность, недоступность и соблазнительность.
Оно встречается на страницах глянцевых изданий, многие из которых так и называют – гламурные, в названиях центров красоты и женских колготок. Причем многие дамы интуитивно ощущают, что вон он гламур, где-то рядом, но если спросить, что это такое – отвечают несколько расплывчато. Так что же такое гламур?
Гламур — это целое настроение, дух последнего десятилетия. Гламур как стиль не поддается определению: это — некая аура, под влиянием которой прошли несколько последних лет. Гламур — это то, как человек движется, подбирает одежду; это — его личность. Девушка может быть одинаково "гламурной" как в потертых джинсах, так и в роскошном бальном платье. Гламур обладает одним замечательным свойством – он не имеет временных рамок. Неважно, как меняется мода, — гламур остается всегда.
Гламур – стиль, ассоциирующийся с Голливудом 1940–50-х годов. Основные признаки – утрированная женственность, роскошные ткани и украшения, узкие прилегающие силуэты, декольте, высокие перчатки, открытые туфли на очень высоких каблуках, некоторая манерность и даже жеманность. Многие дизайнеры и кутюрье отдали дань этому стилю в своем творчестве. Этот стиль характеризуется показной роскошью во всем: одежде, украшениях, автомобилях, авторучках, зажигалках, вазах, посуде и сотовых телефонах. Украшения должны быть обязательно подлинными и дорогими: бриллианты, жемчуг, рубины, сапфиры, золото.
Вообще, гламур – это шикарность, ухоженность и красота, это состояние души...
 
 
 
Тренинг уверенности в себе
Начнем тренировку уверенного поведения. А с чего начинаются обычно тренировки? Правильно, с гимнастики. Она так и называется — психогимнастика.
Изобразите перед зеркалом разные эмоциональные состояния — радость, гнев, страх, нежность, удовольствие, изумление, интерес, отчаяние. Пока не включайте сюда уверенность и неуверенность. Изображайте это сначала статично, в виде скульптуры — позу и лицо, причем доводите каждую черту до предела, как будто вы лепите скульптуру торя, радости, гнева. Пусть это будет слегка утрировано, не страшно.
Сначала скульптура гнева, маска гнева (посмотрите их описание, приведенное выше). Прислушайтесь к себе, хоть немного вы ощущаете, пусть не гнев, тень гнева? Сделайте глубокий вдох и расслабьте все мышцы. Ощущаете ли вы, что стали спокойнее?
Давайте “вылепим скульптуру”, изображающую страх. Сначала маска: брови почти прямые и кажутся приподнятыми. Они немного сдвинуты друг к другу, и на лбу горизонтальные морщины. Глаза широко раскрыты, рот приоткрыт, губы напряжены и немного растянуты. Хорошо. Теперь поза. Например, такая: голова втянута в плечи, сами плечи немного приподняты, руки крепко сжаты.
Меняйте позы и маски. Пусть после изображения удивления возникнет изображение радости, после отчаяния — грусть. После того как “скульптура вылеплена”, задержите дыхание и почувствуйте, запомните ощущение от мышц лица, тела. Затем быстро выдохните и расслабьте мышцы, все мышцы. Почувствуйте, что такое спокойствие, отсутствие напряжения, запомните эти ощущения. “Лепите” каждую “скульптуру” по два-три раза.
После того как вы хорошо овладеете умением создавать “скульптуры”, подключите движения, жесты. Принимайте самые разные позы. Вот, например, человек, которому очень, ну очень скучно: голова лежит на ладони, глаза полуприкрыты, рот с трудом сдерживает зевоту и потому полуоткрыт. Какие у него ленивые, замедленные движения, как нехотя он все делает. А вот поза ученика, который ждет оценки: тело напряжено, сидит прямо, ноги плотно сведены и стоят на полу. Глаза смотрят на учителя.
Придумывайте и разыгрывайте самые разные сценки. Только помните: мы с вами пока в театре пантомимы, а это значит, что каждый жест, каждое движение, как и каждое выражение лица, надо доводить до возможного максимума, так, чтобы легко было почувствовать и запомнить их. Вы уже знаете, удобнее всего это делать на задержке вдоха, а затем — быстро выдохнуть и расслабиться.
Еще одно упражнение. Походка.
Засуньте руки как можно глубже в карманы, ссутультесь и смотрите в пол, поднимайте глаза только изредка и в основном смотрите вверх. Нравится? Как вы думаете, легко подойти к такому человеку и заговорить с ним? А вот походка мечтателя: он идет расслабленно, голова приподнята, в руках, может быть, цветок... Походка самодовольного, заносчивого человека, он не идет, а вышагивает, как говорится, “несет себя”.
Следующее упражнение - “Улыбка”.
Примерьте перед зеркалом самые разные улыбки. Добрую, насмешливую, заговорщицкую, циничную, радостную, открытую, “сквозь зубы”, вежливую, холодную, надменную — чем больше, тем лучше. Вспомните: улыбка —. один из наиболее надежных способов снятия напряжения, тревоги. Одновременно улыбка — знак того, что вы уверены в себе и готовы действовать. Именно с нее мы и начнем репетицию репертуара поведения уверенного человека.
Придумайте и изобразите как можно больше вариантов “уверенных” и “неуверенных” улыбок. И вообще — улыбайтесь почаще! Говорят, что если улыбаться даже тогда, когда это совершенно не хочется, это способствует не только, пусть незначительному, повышению настроения, но и сохранению энергетического тонуса.
Теперь можно отработать перед зеркалом “скульптуры”, движения, жесты уверенного и неуверенного в себе человека. Естественно, чем больше вариантов, тем лучше. Пустите в ход свою “коллекцию”. Я надеюсь, она уже достаточно велика? Продолжайте тем не менее собирать ее. Как ходит человек, уверенный в себе? Изобразите разные походки.
Помните, что лучше всего “работать на контрастах”, сопоставлять формы уверенного и неуверенного поведения.
На следующем этапе усложните упражнения. Разыграйте то, что актеры называют “этюдами”. Вот, например, такой.
Вы входите в комнату, где сидят несколько человек. Вам надо проскользнуть на место незаметно. А теперь наоборот — вам надо, чтобы все обратили на вас внимание. Как вы пройдете по комнате в каждом случае? Вас обидели, и вы хотите, чтобы этого никто не заметил. Вас обидели, и вы хотите показать это всем. Каковы ваши жесты? Походка? Выражение лица? Какова ситуация?
Вам надо что-то взять из ящика письменного стола, а в углу комнаты лежит собака, правда, она занята своим делом — грызет кость. Попробуйте пройти по комнате так, как будто собака вас совсем не знает; знает, но совсем немного; наконец, если это ваша собственная собака.
Вы видите, упражнений может быть множество. Придумайте их побольше для того, чтобы отработать уверенное и неуверенное поведение.
Конечно, наше состояние выдают не только мимика и пантомимика, но и то, как и что мы говорим. Например, эмоциональное состояние космонавтов, находящихся в полете, во многом контролируют по голосу. Но так же как поза, жесты, выражение лица, наша речь, наш голос не только выражают наше состояние, а могут и влиять на него, успокаивать, придавать уверенность. Поэтому если уверенно говорить, то и почувствовать себя можно гораздо увереннее.
Давайте теперь займемся речью. Сначала голосом. Упражнение “Разговор по телефону”.
Посмотрите на себя в зеркало, когда вы говорите по телефону. Правда, интересно? Собеседник вас не видит, а вы все равно жестикулируете. А теперь — внимание! Никаких жестов. Вместо лица — маска. Только с помощью голоса разозлите, насмешите, напугайте, убедите воображаемого собеседника. Хорошо проконтролировать себя с помощью магнитофона. Правила все те же, максимальная выразительность — запоминание — и расслабление.
Следующее упражнение.
В течение нескольких дней читайте (лучше вслух) самые разные тексты —желательно интересные, но можно и просто учебник, выражая различные эмоции, передавая состояния уверенности и неуверенности. Не тратьте на это упражнение более 10—15 мин в день. Важно, чтобы вы научились при соответствующем звуке голоса “настраиваться” на разные состояния и голосом их выражать.
Очень хорошо, если вы сможете заняться специальной гимнастикой для развития речевого аппарата, развитием интонационной, звуковысотной выразительности голоса. Такие упражнения описаны в учебниках по выразительному чтению, в пособиях для актеров. Все это поможет вам усилить выразительность вашей речи, лучше передавать то, что вы хотите сказать с помощью интонации.
Я же просто в качестве примера приведу одну старую-старую игру. Играют несколько человек. Один на самой низкой из возможных для него нот (не утрированной, а нормальной) произносит: “Блин-блин”, при этом “и”, ударное, звучит как легкий удар, а “н” — тянется, гудит. Второй — на среднем регистре гораздо быстрее произносит: “Полблина, полблина”, должен звучать свободно, без мышечного напряжения. Третий — высокий звук и еще быстрее: “Четверть блина, четверть блина” (нота должна соответствовать диапазону голоса, не надо его напрягать), звук должен как бы идти сам. Если еще участники, то распределите звуки так, чтобы у каждого была возможность произносить слова на более высокой но, повторяю, удобной, нормальной для него ноте. И все быстрее: “восьмая блина, восьмая блина”, “шестнадцатая блина”. Когда это произносят все вместе в течение 3 мин, получается нечто, имитирующее колокольный звон. А теперь упражнение для голоса.
Пройдите эту гамму самостоятельно от самой низкой до самой высокой ноты в обычном диапазоне вашего голоса. Помните, это должен быть естественный голос, нормальный звук, а не крик удавленника. Затем пойте так: нижняя — верхняя — средняя нота. При нижнем звуке, если он звучит полноценно, должна ощущаться вибрация в груди, на верхней ноте — в области губ и носа.
Самое смешное, что и при этом возникает ощущение колокольного звона.
Как говорить, мы уже немного выяснили. Теперь — что говорить. Следующее упражнение заимствовано из гештальт-терапии — психологического и психотерапевтического направления, основывающегося на гештальтпсихологии, ориентированной на развитие восприятия человеком своих чувств, эмоций, телесных ощущений, на улучшение его взаимодействия с окружающими.
Упражнение называется “Сила языка”. Лучше всего его выполнять с партнером, хотя можно и одному.
Сядьте лицом к партнеру и, глядя ему в глаза, скажите три фразы, которые будут начинаться со слов “Я должен”. То же самое можно делать, сидя в кресле перед зеркалом. Затем пусть партнер также скажет три фразы, которые будут начинаться с этих же слов. На фразы друг друга реагировать не надо. Вновь произнесите эти фразы, заменив “Я должен” на “Я хочу”.
Далее. Три предложения “Я не могу”, заменяющиеся на три “Я не хочу”. Затем три предложения “Я боюсь, что” заменяются “Я хотел бы”. Все остальное остается без изменения.
Мы уже знакомы с этим упражнением. Когда мы говорили об отрицательных и утвердительных высказываниях, когда говорили о правах, мы отмечали значение языка. А вот как пишет о значении этого упражнения специалист по групповой психотерапии К. Рудестам: “Слова “Я должен”, “Я не могу”, “Мне надо” и “Я боюсь, что” отрицают вашу способность быть ответственным. Изменяя свой язык, вы можете сделать шаг к повышению ответственности за собственные мысли, чувства и действия”.
Следующее упражнение используется многими авторами. Но мы возьмем его в том варианте, который предлагает Дж. Джампольски, известный врач и психотерапевт, прославившийся тем, что создал удивительные клиники для смертельно больных детей, клиники, в которых, как это ни поразительно, царит атмосфера радости. Вот что предлагает Дж. Джампольски: “Другое направление переориентации нашей психики — это анализ силы воздействия слов, которыми мы пользуемся в общении с окружающими и обращаясь к самим себе. Использование этих слов способствует сохранению чувства вины по отношению к прошлому опыту и страха по отношению к будущему... Чем глубже мы сознаем, что использование определенных слов препятствует установлению внутреннего равновесия, тем легче нам будет исключить их из наших мыслей и из нашего словаря. Может быть, для нас окажется полезным представить себе доску и мел. Каждый раз, когда вы употребляете одно из этих слов, представьте себе его написанным на доске и... стирайте его с доски...
Вот список слов, употребления которых следует по возможности избегать:
- невозможно
- не могу
- пытаться
- ограничения
- если только
- да, но
- трудно
- обязан
- должен
- сомнения —
любых слов, которые относят вас или других к той или иной категории; любых “слов-ярлыков”, которые являются оценкой самого себя или другого человека; любых слов, которые судят или осуждают вас самого или кого-нибудь другого”.
Мне бы хотелось, чтобы вы обратили особое внимание на приведенный список слов. Это выражения неуверенного в себе человека.
Теперь будем практиковаться в том, как отвечать в разных ситуациях, как различить уверенный, неуверенный и просто грубый, агрессивный ответ. Упражнение состоит в следующем. Предлагается набор ситуаций, обычно довольно трудных для неуверенных в себе людей. Надо продемонстрировать, как в каждой из этих ситуаций будет выглядеть уверенный, неуверенный и агрессивный ответ. Вот пример, который приводит К. Рудестам: “Представьте, что друг “забыл” вернуть деньги, которые он взял у вас. Агрессивное поведение может выражаться следующими высказываниями: “Черт возьми! Я знал, что тебе нельзя доверять, когда ты обещал, что вернешь деньги. Я хочу получить свои деньги!” Неуверенность в поведении может выражаться высказыванием типа: “Я знаю, что надоедаю тебе, но, раз ты думаешь, не сможешь ли ты вернуть мне деньги в ближайшее время?” Уверенный ответ может быть таким: “Я считал, что мы договорились, когда ты обещал мне вернуть деньги сегодня. Буду признателен, если ты принесешь деньги самое позднее в пятницу”.
Подберите 10—15 таких ситуаций, которые трудны для вас. Можете воспользоваться ситуациями, предлагаемыми в тесте, с которого мы начали эту часть работы. К каждой ситуации напишите требуемые три варианта ответа. Затем разыграйте эти ситуации. Лучше, если вы сможете сделать это с партнером. Когда будете разыгрывать, не забудьте обратить внимание на жесты, выражение лица, звучание голоса. Визгливый, срывающийся на крик тон может говорить о грубости и одновременно неуверенности; робкий, заискивающий тон — о сильной неуверенности, отказе от своих прав; ровный, спокойный голос, не угрожающий, но и не унижающийся, — свидетельство вашей уверенности. Подключите еще один важный элемент — взгляд.
На самом деле, взгляд — сильное и мощное средство воздействия на другого человека, на его эмоциональную сферу. Вот какие интересные данные про взгляд приводят Дж. Ниренберг и Г. Калеро: “Многие из нас, без сомнения, считают, что люди, которые не смотрят нам в глаза, что-то скрывают. И. Эргель в книге “Психология межличностного общения” подсчитал, что люди смотрят друг на друга от 30 до 60 % времени общения. Он также заметил, что если два собеседника смотрят друг на друга более 60% времени, то они, вероятно, больше заинтересованы в собеседнике, чем в том, о чем они говорят. Крайности в этом спектре — влюбленные, с обожанием смотрящие друг на друга, и два разгневанных человека, готовых к драке. Эргель также полагает, что те, кто мыслит абстрактными категориями, стремятся к большему количеству контактов глаз в отличие от тех, кто мыслит конкретными понятиями, потому что у первых больше способности к интегрированию данных и их труднее отвлечь”.
Прямой, открытый, доброжелательный или спокойный взгляд, направляемый на собеседника и отводимый время от времени в сторону, свидетельствует об искренности, уверенности, внимании к нему. Напряженный, настойчивый, пристальный взгляд, “сверкание глазами” — все это признаки агрессивного поведения. Взгляд, направленный в сторону от собеседника, мимолетные короткие встречи глазами, оставляющие ощущение неудобства, говорят о неуверенности или о чувстве вины.
Потренируйте перед зеркалом разные взгляды. А затем включите взгляд в разыгрываемые вами сценки.Уверенность в себе выражается не только в том, как вы говорите, ходите, смотрите, но и в том, как вы умеете слушать, как во всем этом, впрочем, выражается и высокий уровень самоуважения. Когда мы говорили о любви к себе, о самоодобрении, то упоминали об активном слушании. Умение слушать говорит о человеке, о его отношении к себе не меньше, чем его высказывания. Включите роль “слушателя” в набор ситуаций, которые вы разыгрываете.
 
 
Семь составляющих успеха
 
Ваша идеальная жизнь — это смесь семи составляющих в такой комбинации, которая приносит вам наивысшее счастье в каждый конкретный момент. Определив успех и счастье в терминах одного или более из этих семи ингредиентов, вы формулируете четкую цель, к которой следует стремиться. Теперь вы сможете измерить степень эффективности своих действий. Также станет возможным определение областей, где требуются изменения для улучшения собственной жизни.
Ваше первое задание — создать ясную картинку того, куда вы движетесь, как там все будет выглядеть в тот момент, когда вы туда доберетесь. Этот образ впоследствии будет служить организующим принципом, справочником, вехой, по которым вы сможете измерять и сравнивать все сделанное вами в процессе превращения в реальность.
Мир в душе
Первая из указанных семи составляющих успеха и наиболее важная из них — это мир в душе. Это величайшее достоинство человека. Без него все остальное не имеет особой ценности. Именно поэтому вы стремитесь к нему всю свою жизнь. Обычно вы оцениваете свои успехи в каждый момент времени по тому, насколько глубок мир в вашей душе.
Мир в душе — это ваш внутренний гироскоп. Только живя в гармонии с собственными высшими ценностями и внутренними убеждениями, находясь в совершенном балансе с жизнью, вы достигаете мира в душе. Если по какой-то причине вы заключаете компромисс с собственными ценностями или идете против внутренних правил, первое, что страдает, — это мир вашей души.
Мир в душе, гармония важны для оптимальной работы всех человеческих групп — от отношений с друзьями и членами семьи до отношений на службе и внутри всей организации, в которой вы работаете. Все люди в процессе взаимодействия стремятся к построению гармоничных отношений. Все манеры, мораль, этикет и дипломатия группируются вокруг желания каждого человека обеспечить мир своей душе, не нарушая мира в душах других людей.
В корпорациях это понятие можно измерить в терминах количества гармонии, создаваемой сотрудниками. Продуктивные компании, работающие с прибылью, — это те, в которых люди хорошо себя чувствуют. Они счастливы и на работе ощущают себя в безопасности. Они могут быть заняты, даже сильно загружены работой, но внутри они будут ощущать мир.
Чудесная истина о мире души состоит в том, что это ваше нормальное, естественное состояние. Счастье — это ваше право по рождению. Оно принадлежит вам. Если вам повезет, то время от времени вы будете испытывать его. Мир в душе занимает центральное место в вашем существовании. Он является основным условием получения удовольствия от всего остального.
Достижение мира в душе должно стать центральным организующим принципом вашей жизни. Оно должно стать главной целью, по отношению к которой все остальные цели играют подчиненную роль. В действительности если вы можете быть по-человечески счастливы, то только в той степени, в которой способны достичь личного счастья, удовлетворения, процветания в том смысле, в котором вы его понимаете, иными словами, достичь мира в душе.
Сама по себе идея ориентации на достижение личного счастья когда-то доставила мне немало тревог и вызывала путаницу. Мое религиозное воспитание вдолбило в меня мысль о том, что нельзя руководствоваться идеей личного счастья при выборе линии поведения.
Меня учили, что счастье — побочный продукт стремления прожить собственную жизнь так, чтобы это сделало счастливыми других людей. Когда мне удавалось достичь хоть какой-нибудь удачи, то я считал, что мне просто повезло. А если это не удавалось, то, значит, такова была моя доля. Идея стремления к личному счастью как к конкретной цели рассматривалась как эгоистичная и лишенная заботы о других.
Узнав о двух вещах, я достиг поворотного пункта в своей жизни. Я узнал, что если сам не стану бороться за свое счастье, то никто об этом не позаботится. Если целью моей жизни будет осчастливить других, я всегда буду ждать милости от чувств других людей, кем бы они ни были. И я понял, что попытка организовать мою жизнь так, чтобы это принесло счастье другим, является на деле бесконечным упражнением в разочаровании по той простой причине, что достичь этого просто невозможно.
Во-вторых, я обнаружил, что не могу дать того, чего не имею сам. Я не мог никого осчастливить, будучи несчастным. Авраам Линкольн как-то сказал: «Нельзя помочь бедным, будучи бедным самому». Я обнаружил, что неспособен осчастливить других до тех пор, пока не сделаю счастливым себя самого.
Мир в душе так важен для всего, чем вы занимаетесь, что должен быть подвергнут строгому анализу. Откуда он берется? При каких условиях он существует? Как можно его добиться?
Говоря простейшим языком, можно испытать счастье и мир в душе только будучи совершенно свободным от деструктивных эмоций вроде страха, злости, сомнений, чувства вины, негодования и беспокойства В отсутствие негативных эмоций вы наслаждаетесь миром души естественно, безо всяких усилий.
Значит, ключ у счастью — это систематическое устранение или сведение до минимума тех сторон вашей жизни, которые вызывают стресс любого рода.
Эта идея поразила меня, впервые придя мне в голову много лет назад. Вообразите! Способ прожить счастливую, продуктивную жизнь основан на достижении мира в своей душе путем систематического устранения негативных людей, ситуаций и эмоций, делающих вас несчастным.
Главное препятствие в устранении всего отрицательного, что вмешивается в ваше счастье, связано с вашей привязанностью к негативным людям и ситуациям, которые это отрицательное порождают. Ваш рациональный ум вырабатывает самые разнообразные веские причины, по которым вы обязаны сохранить существующую ситуацию. Вместо того чтобы работать на вас, вместо выработки решений ваших проблем, ваш удивительный мозг занят кипучей деятельностью, направленной на удержание вас в трясине.
Пусть ваша мысль забежит вперед и нарисует картину вашей идеальной жизни. Какая комбинация ингредиентов должна существовать для достижения вами абсолютного счастья? Не беспокойтесь о том, что возможно или невозможно для вас в настоящий момент, освободите свой ум от всех ограничений и станьте полным эгоистом. Просто определите свою жизнь в точности такой, какой она должна быть для достижения вами желаемого мира души.
Что бы вы стали делать? Где бы стали жить? Кто бы там еще был? Как бы вы проводили время, день за днем? Помните, вы не можете поразить цель, не видя ее. Но представив ее ясно, вы с высокой вероятностью поразите ее!
Если вы занимаетесь бизнесом, постройте идеальную картину будущего на своей работе. Как бы все это выглядело, если бы было совершенным во всех отношениях? Над чем бы вы поработали больше (меньше) для достижения высшего уровня гармонии и сотрудничества в рабочей обстановке?
А какой была бы жизнь в семье, если бы любимые вами люди жили в состоянии полного мира и удовлетворения? Что бы вы стали делать, чтобы помочь другим стать счастливыми в процессе достижения вашего собственного счастья?
Определяя мир души как собственную цель и планируя все свои действия с учетом продвижения или удаления от этой цели, вы, скорее всего, не сделаете ошибки. Вы будете говорить и поступать правильно. Вы обнаружите, что оперируете набором более высоких принципов. Вы увидите собственные чудесные черты. Ключ к этому — мир в душе.
Здоровье и энергия
Вторая составляющая успеха — здоровье и энергия. Точно так же как мир в душе является вашим нормальным и естественным ментальным состоянием, здоровье и энергия — ваше нормальное и естественное физическое состояние.
У вашего тела есть природная склонность к здоровью. Оно запросто производит энергию в отсутствие ментального или физического вмешательства. Человек излучает здоровье в отсутствие болей и заболеваний. Тело чудесным образом устроено так, что, как только вы перестаете делать определенные вещи, оно обычно восстанавливается и становится здоровым и энергичным само по себе.
Достигнув всего, чего вам хочется в материальном мире, но потеряв здоровье и мир в душе, вы получите очень мало или вовсе не получите никакого удовольствия от своих остальных достижений. Представьте себе, что у вас превосходное здоровье. Подумайте о том, каково бы это было, если бы вы соответствовали собственному идеальному представлению о хорошей физической форме. Как бы вы выглядели? Как себя чувствовали? Сколько бы весили? Какую бы пищу употребляли и какие бы делали упражнения? Чего бы делали меньше и чего больше?
На одном из моих семинаров один бизнесмен подошел ко мне, после того как поразмыслил об идеальном образе, и сказал, что будь он в хорошей форме, то смог бы пробежать марафон. Его проблема была в том, что ему было сорок, он имел десять килограмм избыточного веса и не очень хорошее здоровье. Он сомневался, что способен на такое, но мыслительный процесс уже начался.
Чем больше он думал о себе таком, каким бы он мог быть, а не таком, каким был, тем больше его воодушевляла идея попробовать себя на марафонской дистанции. Он начал смотреть на себя как на человека худощавого и в хорошей форме. И все больше убеждался, что ему это по силам.
Он купил пару книг о беге и начал каждый день понемногу заниматься. Он приобрел подходящую одежду и беговую обувь. Он ежедневно увеличивал дистанцию и скоро стал участвовать в благотворительных пробегах и мини-марафонах. А через год он пробежал свой первый марафон — 42 км 195 м. Он реализовал свой образ и стал тем человеком, которого представлял. Что еще важнее, он почувствовал себя гораздо лучше, стал стройнее, сильнее и гораздо энергичнее, чем был многие годы.
Любовные отношения
Третья составляющая успеха — любовные отношения. Это отношения с теми, кого вы любите, кто вам небезразличен, с людьми, любящими и заботящимися о вас. Они являются истинным мерилом вас как человека. Большая часть вашего житейского счастья и несчастья вытекает из взаимоотношений с другими. Именно ваши взаимоотношения с другими делают вас человеком.
Ключевое качество полноценного человека — это способность вступать и поддерживать долгосрочные отношения дружбы и близости с другими людьми. Способ вашего общения с другими и способ их общения с вами обнаруживают суть вашей личности.
С помощью одной простой проверки можно почти всегда измерить, насколько хорошо складываются ваши отношения с другими людьми. Это смех. То, как часто двое людей или члены семьи смеются вместе, показывает, насколько хорошо они ладят. Когда отношения действительно счастливые, люди очень часто смеются, общаясь друг с другом. А когда отношения портятся, первое, что исчезает, — это смех.
Это верно и для компаний. Высокая продуктивность и прибыльность организаций наблюдается там, где люди смеются и шутят друг над другом. Они получают удовольствие от общения и от работы. Они с удовольствием работают как единая команда. Они более оптимистичны, более открыты новым идеям, более творчески и гибко их воспринимают.
Раньше я думал, что в бизнесе люди не столь важны. А затем я усвоил великую истину: бизнес — это люди.
Мебель и технику можно заменить. Продукция, услуги и клиенты меняются с течением времени. Но когда в компании работают нужные люди, она будет процветать.
Наиболее важной обязанностью руководителя является обеспечение гармонии и счастья тех людей, за которых он отвечает, создание атмосферы оптимизма, энтузиазма и высокой морали. Этот дух отличает все первоклассные компании мира.
Как вы представляете себе идеальные отношения? С кем бы вы хотели их поддерживать и как бы это все происходило? Если вы можете представить важные для вас отношения во всех деталях, что должно было бы в них преобладать, а что присутствовать в наименьшей степени? Что бы вы могли сделать для создания таких условий в собственной жизни уже сегодня?
Без ясного представления о том, каких отношений с другим человеком вам бы хотелось, вы, скорее всего, окажетесь в ситуации, которую выбирали не сами. Жизненные проблемы почти неизбежно связаны с людьми.
Проблемы с людьми куда сильнее нарушают мир вашей души и подрывают здоровье, чем любой другой фактор. Поэтому одной из ваших главных целей в жизни должно стать создание окружения, в котором вы счастливы и полны чувства удовлетворения. Вы должны провести проверку своих взаимоотношений с каждым человеком в отдельности и выработать план, с помощью которого можно заставить их приносить радость и покой.
Только взяв под контроль свои отношения с людьми и приведя их к гармонии, вы можете обратить мысли к самовыражению и самоактуализации, позволяющим реализовать ваш истинный потенциал.
Финансовая свобода
Четвертая составляющая успеха — финансовая свобода. Финансовая независимость означает наличие достаточной суммы денег, исключающее необходимость постоянно о них беспокоиться, как это делает большинство. Не деньги являются корнем всякого зла, а их отсутствие. Достижение личной финансовой свободы — одна из важнейших целей и жизненных обязанностей. Это слишком важно, чтобы отдавать себя на волю случая.
Восемьдесят процентов населения обеспокоено финансовыми проблемами. Они думают о деньгах, беспокоятся о них, вставая утром с постели, завтракая, а затем делают это же в течение всего дня. Они говорят и думают об этом же вечером. Это нельзя назвать счастливой и здоровой жизнью. Это совсем не способствует проявлению лучших человеческих качеств.
Деньги имеют важное значение. Несмотря на то что в моем списке составляющих успеха я поставил их под номером четыре, они являются существенным фактором достижения первых трех. Большинство беспокойств, стрессов, переживаний и утрата мира в душе связаны с беспокойством о деньгах. Многие проблемы со здоровьем вызваны стрессом и беспокойством о деньгах. Большая часть проблем во взаимоотношениях связана с беспокойством о деньгах, и одной из важнейших причин для развода служит спор о деньгах. Поэтому у вас есть обязанность перед самим собой — развить свои таланты и способности до такого уровня, который, как вы знаете, позволит вам зарабатывать столько денег, что беспокойство о них отпадет само собой.
Чувство свободы существенно для достижения множества других важных целей, и вы не можете быть свободным до тех пор, пока не будете иметь достаточно денег, чтобы больше не занимать свое время на беспокойство о них. Одна из главнейших задач в вашей жизни — обеспечение собственной финансовой независимости без самоиллюзий, отлагательства и ожидания чуда.
Представьте, что у вас есть волшебная палочка и, взмахнув ею, вы можете построить собственную финансовую сторону жизни так, как пожелаете. Как бы выглядела ваша жизнь, если бы вам удалось достичь всех намеченных финансовых целей? Что бы изменилось в вашей повседневной деятельности? Чем бы вы занимались большую часть времени, а чему уделяли меньше всего времени?
Сколько бы вы хотели зарабатывать через год, пять, десять лет? Какой бы стиль жизни выбрали? Сколько бы денег хотели иметь в банке? Сколько бы хотели иметь к моменту ухода на пенсию?
Эти вопросы очень важны! Большинство никогда не задает их и не дает на них ответа в течение всей своей жизни. Но, точно уяснив свои финансовые потребности, вы сможете выяснить и то, что требуется сделать для их достижения.
Точно решив, какая финансовая картина вам подходит, вы сможете воспользоваться этой системой для достижения своих целей куда скорее, чем представляете. Все начинается с как можно более ясного определения вашего финансового будущего и составления плана по его воплощению в жизнь. Из этого вытекает все остальное.
Высокие цели и идеалы
Пятая составляющая успеха — это высокие цели и идеалы. По словам доктора Виктора Э. Франкла, автора книги «Поиск смысла человеком», потребность в смысле и цели жизни является наиболее глубоким подсознательным мотивом. Для истинного счастья требуется четкое осознание направленности. Необходима преданность чему-то большему и более важному, чем вы сами. Необходимо ощущение того, что ваша жизнь что-то значит, что вы вносите ценный вклад в жизнь всего мира.
Счастье можно определить как прогрессивную реализацию стоящего идеала. Вы можете быть счастливы только тогда, когда шаг за шагом продвигаетесь к чему-то имеющему для вас большую важность.
Подумайте, какая деятельность, какие достижения доставляют вам наибольшую радость. Чем вы занимались в прошлом в тот момент, когда испытывали наивысшее счастье? Деятельность какого рода приносит вам наибольшее ощущение осмысленности и целенаправленности вашей жизни?
Самопознание и самосознание
Шестой составляющей успеха является самопознание и самосознание. В течение всего хода истории самопознание шло рука об руку с внутренним счастьем и внешними достижениями. Фраза «Познай себя, человек» восходит к античной Греции. Для полной самореализации вы должны знать, кто вы и почему думаете и чувствуете именно так.
Важно понимание силы влияний, формирующих ваш характер с раннего детства. Необходимо знать, почему вы реагируете на людей и ситуации тем или иным способом. Только поняв и приняв себя, вы можете начать двигаться вперед в остальных областях собственной жизни.
Ощущение самореализации
Седьмая составляющая успеха — ощущение самореализации. Оно подразумевает ощущение того, что вы становитесь тем, кем способны стать. Это точное знание того факта, что вы движетесь к полной реализации своего потенциала как человека. Психолог Абрахам Маслоу назвал это «самоактуализацией». Он утверждает, что это основная характеристика наиболее здоровых, счастливых и удачных членов нашего общества.
Определение семи составляющих успеха дает вам набор целей, которых следует достичь. Определяя собственную жизнь в терминах идеала, имея мужество решить, что именно вам нужно, вы даете толчок процессу высвобождения ваших скрытых сил на пути к успеху. Но первый и наиболее важный шаг — это определение того, куда вы хотите попасть.
 
 
 
Основы делового общения
Тренев Н.Н.
 
Опубликовано в номере:
Менеджмент в России и за рубежом №5 / 2000
Умные мысли, не донесенные до людей, кажутся им глупыми
Введение
Не уметь общаться может только физик-теоретик. Рабочий же день руководителя – состоит из общения.
Ни для кого не является секретом, что общение является важной частью ведения дел. Мы регулярно общаемся с коллегами, начальниками, подчиненными, клиентами. Через общение мы узнаем их нужды, показываем себя, представляем свои результаты.
Можно быть хоть семи пядей во лбу и разрабатывать гениальные проекта, но без умения понятно и тактично излагать свои мысли, а также слушать окружающих, реализовать эти проекты нам не удастся. А значит не дождаться и повышения с прибавкой к зарплате.
Деловое общение определенно является искусством, в котором существенную роль играет чувство такта и ощущение контакта с партнером. В то же время уже появились определенные приемы и наработки, рекомендующие как правильно и доступно излагать свои мысли. Какие слова наилучшим образом подходят для выбранной темы. В каких случаях стоит делать акценты на личности партнера, а в каких – на его деятельности.
Общаться нам приходится письменно и устно, в личной встрече и по телефону. Для каждого вида общения существуют свои приемы и методы
Виды общения
Каждую мысль следует выражать оптимальным для нее способом
Невербальное общение
Общение без слов – общение самое емкое и достоверное
Общаясь, мы слушаем не только словесную информацию, но и смотрим в глаза друг другу, воспринимаем тембр голоса, интонацию, мимику, жесты (см. схему 1). Слова передают нам логическую информацию, а жесты, мимика, голос эту информацию дополняют.
Получая письменное сообщение, мы видим не только слова, но и конверт, марку, бумагу, расположение и выделения текста, шрифт (фонт). Все это создает впечатление от письма, либо усиливая словесное содержание, либо ослабляя его.
Невербальное общение – общение без помощи слов часто возникает бессознательно. Оно может либо дополнять и усиливать словесное общение, либо ему противоречить и ослаблять. Хотя невербальное общение и является часто бессознательным процессом, в настоящее время оно достаточно хорошо изучено и для достижения нужного эффекта с успехом может контролироваться [1-3].
Невербальное общение – наиболее древняя и базисная форма коммуникации. Наши предки общались между собой при помощи наклона тела, мимики, тембра и интонации голоса, частоты дыхания, взгляда. Мы и сейчас часто понимаем друг друга без слов.
Невербальный язык настолько мощный и общий, что часто мы без труда понимаем собаку, что она хочет. Собака же предугадывает многие наши поступки, например, заранее знает, когда мы идем с ней гулять, а когда отправляемся на улицу без нее.
Некоторые животные живут в одиночку, например, медведи. Поэтому у них неразвит невербальный язык (например, мимика, положение ушей, оскал морды). В результате добродушный с виду медведь может отвесить оплеуху дрессировщику. При дрессировке животных со слаборазвитым невербальным языком следует быть особенно осторожными.
 
Вербальное (словесное) общение – приобретение нашего сравнительно недавнего прошлого, возникшее вместе с абстрактным (логическим) мышлением. В этом аспекте два этих вида мышления обладают фундаментальными различиями.
Невербальное общение – не так сильно структурировано, как вербальное. Не существуют общепринятые словари и правила компоновки (грамматика) жестов, мимики, интонации, при помощи которых мы в состоянии однозначно передать свои чувства.
Такая передача зависит от очень многих факторов и часто происходит неоднозначно. Намеренная передача – творческий процесс, которым профессионально занимаются артисты кино и театра. При этом каждый артист передает одну и ту же роль по-разному. Мы не раз видели одни и те же роли в исполнении разных артистов, одни и те же фильмы, снятые разными режиссерами.
Преднамеренная передача чувств, которых у нас нет – трудный, если вообще возможный процесс. Именно поэтому артисты во время съемок пытаются вжиться в образ и испытывать те же самые чувства, которые они пытаются передать. Часто мы такую неудачную игру замечаем и говорим, что фильм – неудачный: актеры играют неестественно, например, переигрывают. И все-таки при помощи невербального языка мы выражаем свои чувства: любви и ненависти, превосходства и зависимости, уважения и презрения.
Часть невербального языка универсальна: все младенцы одинаково плачут и смеются. Другая часть, например жесты, различается от культуры к культуре. Невербальное общение обычно возникает спонтанно. Мы обычно формулируем свои мысли в виде слов, наши же поза, мимика и жесты возникают непроизвольно, помимо нашего сознания.
Роль невербального общения
Можно обмануть словами, но нельзя обмануть голосом
Слова хорошо подходят для передачи логической информации. В то же время чувства лучше передаются не вербально (см. схему 2). Согласно оценкам ученых 93% информации, передающейся при эмоциональном общении, проходит по невербальным каналам коммуникации [4].
Невербальное общение трудно контролируется даже профессиональными артистами. Им для этого необходимо входить в образ, что является сложным творческим процессом, не всегда получается и требует репетиций. Поэтому невербальное общение является существенно более надежным, чем вербальное. Мы можем контролировать часть параметров невербального общения. Но мы никогда не будем в состоянии контролировать все параметры, так как человек может держать в голове одновременно не более 5-7 факторов [5].
При передаче заведомо ложного сообщения неконтролируемые параметры входят в противоречие с контролируемыми. Даже если нам не удастся в явном виде выделить и осознать неконтролируемые параметры собеседника, мы почувствует некоторую неестественность, внутреннюю противоречивость получаемой информации. У нас возникнет чувство неестественности ситуации, что не сможет нас не насторожить.
Невербальное общение, как правило, спонтанно и непреднамеренно. Его нам подарила природа как продукт многих тысячелетий естественного отбора. Поэтому невербальное общение – очень емко и компактно. Овладевая языком невербального общения, мы приобретаем эффективный и экономичный язык. Моргнув глазом, кивнув головой, помахав рукой, мы передаем свои чувства быстрее и лучше, чем сделали бы это при помощи слов.
Свои чувства и эмоции мы можем передавать без слов. Невербальный язык используется и при словесном общении. При его помощи мы:
·подтверждаем, поясняем или опровергаем передаваемую словесным путем информацию;
·передаем информацию сознательно или бессознательно;
·выражаем свои эмоции и чувства;
·регулируем ход разговора;
·контролируем и воздействуем на других лиц;
·восполняем недостаток слов, например, при обучении езде на велосипеде.
Разговаривая с партнером, мы видим его мимику, жесты, которые нам говорят, что действительно думает и чувствует наш собеседник. Так, сидящий собеседник, подавшись вперед, сообщает нам, что хочет говорить сам. Отклонившись же назад, он уже сам хочет нас слушать. Наклоненный вперед подбородок свидетельствует о волевом напоре, желании жестко отслеживать свои интересы. Если же подбородок приподнят, а голова прямая, то партнер считает себя в позиции силы.
Управляя своим невербальным языком, мы можем вызывать желаемый для нас образ. Выступая перед аудиторией в качестве эксперта, нам следует вызвать образ компетентного, уверенного в себе специалиста. В противном случае нашему мнению никто не поверит. Более того, свое впечатление о нас аудитория составит в первые несколько секунд нашего выступления.
Если мы выйдем на трибуну с сутулой спиной, голос будет звучать вяло, а слова окажутся скомканными, то нам вряд ли удастся убедить присутствующих принять наши предложения, если только аудитория не будет нас считать заранее первоклассным специалистом и непререкаемым авторитетом.
Невербальный язык помогает нам составить более четкое и адекватное мнение о партнере. Постукивание пальцами по рукоятке кресла свидетельствуем о нервном напряжении. Сжатые в замок руки – о закрытости. Преобладание согласных в речи – о преобладании логики над чувствами: собеседник, скорее, “физик”, чем “лирик”.
Словесное общение
Что нельзя сказать словами, то передается вилянием хвоста
Эмоции и чувства мы легко передаем без слов. Без слов мы можем попросить исполнить несложные действия, например, подозвать кого-нибудь. Передача же сложной информации, равно как и выполнение совместной непростой работы требует общение при помощи слов (см. схему 3).
 
Словесное общение опирается на язык и грамматику и может заключаться как в устной, так и письменной речи. В деловом общении чуть менее половины времени приходится на слушание, немного менее трети – на высказывание своих мыслей и одна четвертая – на чтение и составление документов.
В общении приходится не только излагать свою точку зрения письменно или устно, но и воспринимать мнения других людей. При этом часто именно умение воспринять чужую точку зрения и показать собеседнику, что его поняли, становится критичным для организации конструктивного диалога.
При получении информации на ней следует сконцентрироваться, интерпретировать, оценить и выделить смысл, чтобы затем его воспринять. Воспринятый смысл полезно перефразировать собеседнику как сигнал того, что мы его поняли, и ему нет необходимости излагать свою мысль еще раз. Только после этого в рамках конструктивной беседы целесообразно сообщить собеседнику, что в его идее мы поддерживаем, в чем сомневаемся, и с чем решительно не согласны.
В процессе общения мы:
·формируем идею;
·облекаем идею в слова;
·говорим или пишем слова;
·партнер получает сообщение;
·партнер его воспринимает:
·выделяет и интерпретирует информацию;
·оценивает и удерживает смысловую часть;
·партер реагирует и посылает сообщение обратно.
Процесс повторяет по мере необходимости до тех пор, пока либо партнеры не поймут друг друга и не договорятся о совестной деятельности, либо не откажутся от попыток понять друг друга и привести свои взгляды к общему знаменателю.
Общение начинается с формирования идеи, которая отражает наше представление о реальном мире. Реальный мир объективен и существует независимо от нашего сознания, однако его восприятие нами уникально и зависит от наших особенностей.
Различие восприятий вовсе не означает, что одно из них более объективно, чем другое. Каждый видит жизнь в своем свете. “Физик”, воспринимая реальность, преимущественно извлекает логические и причинно-следственные связи. “Лирик” – оттенки душевных переживаний.
Восприятие и картина мира зависят от образования, пола, культуры, душевного склада. Разные лица имеют разные картины реальности, что следует учитывать во время общения.
На эту тему можно привести сюжет одного из рассказов О’Генри. Два представителя английской обувной фабрики отправились на полинезийские острова. После чего владелец фабрики получил два сообщения. Первое гласило, что никаких перспектив продажи обуви нет: все ходят босиком. Второе было полностью противоположным: “Огромные перспективы: ни у кого еще нет обуви”.
Оба посланца видели одну и ту же реальность, которую, однако, совершенно по-разному интерпретировали, что и привело к различным картинам мира. В заключение примера следует дополнить, что второй посланец заказал сначала корабль с обувью. Обувь никто не покупал: все прекрасно обходились без нее. Посланец же заказал еще и корабль с головками репейника, которые ночью разбросал по острову.
Утром жители обнаружили, что завелись неизвестные кусачие насекомые и раскупили всю завезенную обувь.
Любая картина мира неизбежно его упрощает. Упрощение и приводит к различиям. Кроме того, людям свойственно ошибаться, что также увеличивает дистанцию между нашей картиной мира и картиной мира собеседника.
При общении целесообразно прогнозировать имеющуюся у собеседника картину мира и в максимальной степени приблизить к ней наше сообщение. Вряд ли собеседнику интересно знать в подробностях наши проблемы: в его картине мира занимает центральное месте его предприятие, а не наше. Поэтому нам следует больше говорить ему о тех выгодах, которые в процессе выполнения совместной работы получают его предприятие, подразделения и лично партнер.
Сформировав идею сообщения, мы начинаем ее облекать в слова. При этом, оказывается, что одну и ту же идею можно передать бесчисленными способами. На тему любви были написаны тысячи романов. Мы можем сказать: “Петров выполнил свою работу и уехал в отпуск”. Эта же идея может быть передана и другой фразой: “Ваня, наконец, толкнул эти ... телевизоры и благополучно свалил на юг”.
Выбор слов и грамматики определяется:
·предметом;
·целью сообщения;
·слушателями;
·нашим стилем общения и настроения;
·образованием и культурой.
Слова и грамматика должны отвечать предмету и цели сообщения. Когда мы хвалим подчиненного, то используем прямую речь и активные глаголы: “Петров добился увеличения объема продаж на 30%”. В этой фразе мы подчеркиваем роль Петрова в увеличении объема продаж.
Когда необходимо сообщить негативную новость, то опираемся на безличные предложения и пассивные обороты: “Скачок курса доллара не позволил вовремя продать очередную партию телевизоров. Давайте подумаем, что мы можем сделать по этому поводу”.
В каждой аудитории, как своей субкультуре, есть свой профессиональный сленг. Для успеха сообщения следует по возможности исключить наши обще профессиональные термины, заменив их общепринятыми словами и терминами аудитории. Правильное употребление характерных для нее профессиональных терминов покажет ей, что мы знакомы со спецификой ее проблем. Ошибка же в использовании чужого сленга, сразу укажет аудитории, что в этой области мы – чужие.
Настроение влияет на выбор используемых слов, причем далеко не всегда желательным для дела образом. Поэтому войдя в конфликт или получив неприятное сообщение целесообразно обождать несколько часов или день два, чтобы остыть.
Если же у нас нет времени, чтобы остыть, то стоит тщательно перечитать (продумать) свое сообщение, заменив все слова с отрицательной эмоциональной окраской на слова с окраской нейтральной или положительной.
Так получив упрек в срыве графика работ, не стоит сразу говорить клиенту, о том, что он не сумел правильно сразу сформулировать техническое задание и два раза его менял. Эту же мысль можно донести гораздо более комфортно для заказчика: “После начала работ у Вас появились новые пожелания, которые мы совместно оформили в виде нового технического задания. Его переработка позволит более полно удовлетворить Ваши потребности. При этом мы приложим все усилия, чтобы дополнительные работы и время, затраченное на корректировку технического задания, отразились на сроках завершения проекта минимальным образом. Понимая важность для Вас завершить проект к 20-му августа, наши сотрудники готовы ради Вас работать сверхурочно, но это поднимет стоимость работ на 20%”.
В первом ответе вся вина сваливается на клиента, что, пусть даже и справедливо, не будет способствовать установлению с ним хороших отношений и получению новых заказов. Во втором ответе, вопрос вины обходится стороной за счет концентрации на тех выгодах, которые клиент уже получил (уточнение технического задания) и нашей готовности идти на встречу его нуждам (сокращению сроков работ).
Уровень образования влияет как на наш словарный запас, так и на словарный запас партнера. При этом крайне нежелательно подчеркивать различие в уровне образования, так как это может партнера унизить. В западных учебниках по общению в этом случае даже советуют написать идеальное письмо, а затем вставить в него 2-3 ошибки, соответственно, уровню грамотности нашего партнера. В противном случае он может начать на нас комплектовать, что помешает заключению контракта.
Одни и те же слова имеют у собеседников разное значение и различную окраску. Например, слово посредник одними лицами может восприниматься положительно. Для других же такое слово может нести негативную окраску. Такое расхождение эмоциональных окрасок слова посредник однажды чуть не привело к срыву переговоров. Одна сторона боролась за чистоту русского языка, не подозревая, что другая желает быть только консультантами, но ни в коем случае не посредниками. Решению проблемы помогла ссылка на почтальона Печкина, который был посредником между котом Матроскиным и Шариком.
Термин “работающая программа” значит совершенно разные вещи для программиста и для пользователя. Программист говорит, что программа работает, если она правильно считает. Для пользователя термин “работающая программа” означает еще дружественность интерфейса и удобство использования.
Согласование словарей является важной проблемой общения. Перед трудными переговорами полезно потратить время на согласование терминов и выработку общего словаря, чтобы впоследствии исключить проблему различного толкования.
Сообщение может быть передано по разным каналам, например, устно при личной встрече, по телефону, не вербально, письмом, запиской. Выбор канала коммуникации зависит от его темы, аудитории, временных рамок, ситуации.
Канал и его форма влияют на восприятие сообщение. Формальное письмо и неформальный разговор передают одну и ту же мысль совершенно по-разному. При этом на восприятие накладывают свой отпечаток такие факторы, как слышимость при телефонном разговоре или тип используемой для письма бумаги.
Восприятие – ключевая фаза общения. Восприятие включает в себя:
·физическое восприятие (чтение или слушание);
·интеллектуальное восприятие (извлечение смысла из услышанных или прочитанных фраз).
Восприятие подтверждается сигналами обратной связи, такими, как кивок, улыбка, или перефразирование наших положений при письменном общении. Отсутствие подтверждающих сигналов обратной связи говорит о том, что партнер не сумел воспринять наше сообщение по физическим (плохая слышимость) или интеллектуальным (неоднозначный смысл слов) причинам.
Понимая, что партнер нас не воспринял, мы повышаем голос в условиях плохой слышимости или стараемся прояснить наши тезисы. Если это не помогает, то следует проанализировать причины, препятствующие взаимопониманию.
Установление взаимопонимания
Взаимопонимание – основа сотрудничества
Оформление идеи
Любую мысль можно оформить по-разному
Общение начинается с формирования идеи и облечения ее в слова (см. схему 4). Уже на этой стадии возможно возникновение барьера для взаимопонимания. Барьер возникает тогда, когда собеседники не осознают различие в их картинах мира и используемых словарях.
Наиболее сильные конфликты из-за непонимания возникают у представителей близких, но различных субкультур. Не случайно американский психолог Э. Берн сказал, что “дурак – это тот, кто делает то же самое, что и мы, но только чуть-чуть по-другому” [6].
 
Представители близких субкультур обычно даже не отдают себе отчета в том, что само самой разумеющиеся вещи для них различны. Поэтому надо четко осознавать различие между своим восприятием мира и восприятием мира своего партнера. Сообщение желательно привязывать не столько к своему восприятию мира, сколько к восприятию мира партнера. Термины для сообщения также следует использовать не столько из своего словаря, сколько из словаря партнера.
Формируя сообщения полезно сосредоточиться на его теме, избегая не относящихся к делу деталей. В то же время необходимо предоставить всю необходимую для понимания и принятия решений информацию. Объяснение начинается с сообщения базисных положений, без которых вся логическая цепь рассуждения бессмысленна. Просьба о принятии мер начинается с изложения аргументирующих их положений, без которых она выглядит, как необоснованное требование, что может привести к эмоциональному всплеску партнера.
Наше сообщение адресовано нашему партнеру, поэтому именно для него оно и готовится. Успех обращения напрямую зависит от степени нашей подготовленности, то есть от владения информацией о партнере и его ситуации. В этом случае нам легче включать в сообщение только имеющую отношение к делу информацию. Сообщение, направленное в “пустоту”, имеет все шансы остаться без внимания.
Установлению взаимопонимания может препятствовать эмоциональное состояние партнера. Если логика расходится с эмоциями, то трудно быть убедительным и заставить собеседника поверить в наши аргументы. Эмоциональный конфликт с логикой сообщения говорит нам о том, что мы сами в глубине души не разделяем свою точку зрения.
Так, готовя план реструктуризации фирмы, мы находим его противоречащим интересам близких друзей. Возникающий в этом случае эмоциональный конфликт, препятствует поиску убедительных аргументов, даже если наш план реструктуризации наилучшим образом отвечает интересам фирмы.
Взаимопониманию мешает и затруднения при выражении своих мыслей. Затруднения преодолеваются работой и практикой. При подготовке выступления или доклада полезно на чистом листке бумаги в произвольном порядке написать основные мысли. Затем их следует соединить линиями, отражающими логические, причинно-следственные и хронологические связи. Таким образом, формируется “смысловая карта” выступления или доклада.
Передача сообщения
В мире полно непризнанных гениев, не сумевших донести свои мысли до окружающих
Взаимопонимание может нарушиться и на стадии передачи сообщения. Взаимопониманию могут мешать (см. схему 5):
·физические факторы;
·противоречивые сигналы;
·избыточное число посредников.
Некоторые физические факторы, такие как плохая слышимость очевидны и лежат на поверхности. Другие, например, яркий свет, высокая температура воздуха, неудобное кресло не столь очевидны, но, тем не менее, мешают собеседнику расслабиться и сконцентрироваться на смысле нашего сообщения.
Установлению доверительного общения не способствует, например, расположение партнеров друг против друга. При установлении неформальных отношений лучше сесть рядом или углом.
При выступлении в аудитории следует проверить, что слушатели легко Вас видят и слышать. При написании письма, – что выбранный сорт бумаги соответствует теме сообщения.
Передача слишком многих сообщений одновременно мешает их адекватному восприятию. Выбрав тему, следует оставаться в ее рамках, следуя правилу: одно общение – одна тема. Излагая же мысли в письменно виде, следует в каждый абзац вкладывать по одному тезису.
Противоречивые сообщения часто идут по вербальным и невербальным каналам одновременно. Мимика, положение и разворот тела, тон голоса, жесты – все это подтверждает или опровергает вербальное сообщение. В случае возникновения противоречия доверять следует невербальным сигналам.
При передаче сообщения через несколько посредников, каждый, вследствие особенностей своего восприятия, сообщение искажает. До получателя сообщение может дойти измененным до неузнаваемости.
Получение сообщения
Не умея слушать, мы не научимся убеждать
На стадии получения сообщения взаимопониманию могут препятствовать факторы (см. схему 6):
·физические;
·эмоциональные;
·ментальные.
Яркий свет, шумная аудитория, некомфортная температура воздуха – все эти факторы не дают аудитории сосредоточиться на Вашем сообщении. Слушателям будет также сложно воспринять Вас, если они чем-то взволнованы, например, предстоящим сокращением.
Контакт достигается только, если тема сообщения представляет для слушателей интерес, в противном случае их внимание отвлекается в сторону. Поддержание внимания слушателей становится проблемой при изложении сложного и тяжелого материала. В этом случае рекомендуется разнообразить материал живыми примерами и имеющими отношение к делу шутками.
Различные картины мира
Каждый человек имеем право на свою Истину
Интерпретация – извлечение смысла из сообщения. Каждый из нас имеет свою картину окружающего мира. Связано это с различием в происхождении, образовании, профессии, занимаемой должности, складе души.
На основе картины мира формируется идея сообщения, которая затем облекается в слова. Неудивительно, что сильно различающиеся картины мира сильно затрудняют взаимопонимание.
На эту тему есть один хороший анекдот. Встречаются две женщины, и одна рассказывает другой о своих детях: “Дочь у меня вышла замуж очень хорошо: муж ей кофе в постель приносит. А сыну, вот, сволочь досталась: кофе он ей, видите ли, в постель приносит...”
Одно и то же событие женщина с позиции тещи и с позиции свекрови интерпретирует совершенно по-разному.
Обычно мы общаемся с людьми из своего круга, то есть имеющими с нами примерно одинаковые хотя бы один из следующих параметров:
·возраст;
·профессию;
·должность;
·происхождение;
·образование;
·склад души.
Чем больше общих параметров мы имеем, тем легче находится взаимопонимание. В этих условиях мы можем особенно не заботиться о различающихся у нас и у партнера картинах мира.
Встречая же людей из другого круга, мы находимся в условиях сильно различающихся картин мира. В этих условиях для установления контакта уже становится необходимо вставать в позицию собеседника и пытаться понять его точку зрения. Идею сообщения и используемые для ее оформления слова следует привязывать к мировоззрению партнера.
Также мы можем получить информацию, не вписывающуюся в наше представление о реальности. В этом случае ее стоит проверить и, удостоверившись в ее истинности, реконструировать нашу картину мира.
По этому поводу есть очень хорошие наблюдения у индийского философа Шри Ауробиндо Гхоша [7]. Он считал, что знание может быть:
·в виде предрассудков;
·на уровне вдохновения;
·глобальным;
·суперментальным.
Большинство людей живет заблуждениями, то есть с истиной не соприкасаются и используют знания, которые были верны в других условиях. Таких людей он называл живущими в потемках предрассудков.
Поэты и ученые периодически испытывают озарения, во время которых они соприкасаются с истиной. Такое знание Шри Ауробиндо Гхош называл знанием на уровне вдохновение.
Основатели религиозных учений и научных школ достигают истины, но смотрят на мир как бы с вершины горы. Разные вершины дают разные точки зрения, что заставляет людей, достигших глобального знания, считать заблуждающимися людей, смотрящих на мир с других точек зрения. На этой почве возникают религиозные войны, как между представителями религиозных различных сект, так и между представителями конкурирующих научных направлений.
Наконец, некоторые люди начинают понимать, что не только они сами достигли истины, но истины достигли и другие: просто они смотрят на мир с других вершин.
По этому поводу примечательно вспомнить слова Христа: “Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам. Если кто скажет на Сына Человеческого, простится ему. Если кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем” [8]. Здесь Иисус Христос явно подчеркнул, что Истина может достигаться разными путями, и что важно видеть ее в любом проявлении.
Смыслы и оттенки слов
Каждое слово многозначно
Используемые слова обычно имеют множество смыслов, из которых мы выбираем наиболее подходящий. Выбор смысла зависит от наших особенностей, в частности от происхождения, образования, профессии, должности, склада души. Кроме смысла слова еще имеют эмоциональную окраску. Так на заре перестройки, слово “бизнесмен” одними воспринималось как комплимент, другими – как оскорбление. Под словом машина один понимает последнюю модель Мерседеса, а другой – старенькие Жигули.
Облекая свое сообщение в слова, нам следует проанализировать схожесть наших с собеседником картин мира. Если они близки, то о подборе слов можно особенно не задумываться. Если же наши картины мира существенно различаются, то слова следует подбирать тщательно.
Каждое слово имеет:
·объективный смысл;
·субъективный смысл;
·эмоциональную окраску.
Объективный смысл слова машина – средство передвижения. Субъективный – новенький Мерседес или старенькие Жигули. Эмоциональная окраска может быть положительной, связанной с приятными воспоминаниями о первом свидании проведенном в машине, или отрицательной, например, вследствие укачивания.
Общаясь с человеком из другого круга, следует использовать максимально точные и конкретные термины. Особенно следует избегать жаргона.
Жаргон, будучи распространенным в устоявшемся коллективе, может приводить к серьезным проблемам при употреблении его с новичками. Так в одной организации ксерокс сильно грелся, что привело к сленговому выражению “сжечь документ”, используемому для копирования. Все привычно пользовались таким выражением. До тех пор, пока одна новенькая молоденькая секретарша по поручению своего начальника не сожгла важный документ, имевшийся в организации в единственном экземпляре.. Действие происходило в США, где уволили начальника, использовавшего жаргон, а не секретаршу, понявшую сленговое выражение буквально.
В качестве другого примера можно привести участок механического завода США. В одном цеху был старый станок, который иногда приходилось подгонять кувалдой. Однажды, когда станок расстроился и на нем пошла бракованная продукция, мастер позвал новенького рабочего, дал ему кувалду и попросил раздолбать этот станок, чтобы он больше не гнал бракованную продукцию. При этом мастер имел ввиду настройку станка. К выражениям старого мастера все уже давно привыкли, но новенький рабочий еще не успел войти в курс дела. Поэтому он просто подошел к станку и раздолбал его.. Наказали мастера, а не рабочего.
Каждое сообщение включает в себя не только свой прямой смысл, но и отношения между собеседниками. Косвенный смысл и отношения вызывают эмоциональную окраску, которая зависит от сторонних факторов. Так просьба закончить работу к концу рабочего дня может обидеть подчиненного, если:
·он перегружен работой;
·форма сообщения подчеркивает зависимое положение сотрудника.
Для исключения таких ошибок следует учитывать обстоятельства ситуации и эмоциональную связь между собеседниками.
Особые проблемы
Установление взаимопонимания – сложная, но благодарная задача
Основные специфическими препятствиями для установления взаимопонимания являются:
·сложность:
·сообщения;
·прохождения сообщения;
·различие восприятий автора и получателя.
В деловом общении мы играем роли представителей организации, оставаясь при этом живыми людьми. Далеко не всегда мы согласны с теми тезисами, которые должны высказывать в качестве официальных лиц. При этом, высказывая даже те взгляды, которые полностью разделяем, мы можем испытывать эмоциональный дискомфорт, особенно в случае тяжелых волевых решениях об увольнениях или сокращении бюджета.
Сложность сообщения может определяться его специальной тематикой. Изложение специфики финансового планирования предприятия, минимизации налогов, использования новой технологии не может быть простым, так как сама тема сложна.
Часто нам приходится готовить доклад в условиях дефицита времени, когда мы оказываемся не в состоянии в деталях разобраться с предметом дискуссии. При этом приходится сотрудничать с людьми, мнение которых мы не всегда разделяем.
Все эти обстоятельства усложняют сообщения, препятствуя его ясному восприятию.
Далеко не всегда сообщение достигает адресата напрямую. Часто оно проходит через многочисленных секретарей и референтов, которые его порой искажают до неузнаваемости. Руководителя крупного предприятия отвлекают каждые несколько минут, поэтому у него часто просто нет времени прочитать Ваше сообщение полностью.
Таким образом, основными специфическими препятствиями к передаче сообщения являются:
·многочисленные посредники (секретари и референты);
·конкуренция со стороны других сообщений.
Особую сложность представляют различия между автором и адресатом. Разные картины мира и точки зрения создают почву для различных интерпретаций одних и тех же слов, что способствует путанице. Различию восприятий способствуют разные возраст, происхождение, образование, профессия, должность, склад души.
Общаясь с представителем другого мира, нам следует:
·установить доверие;
·понять и разделить точку зрения собеседника.
Как установить взаимопонимание
При общении следует подчеркивать ум собеседника, а не свой
Для успешного установления контакта необходимо предвидеть, как получатель отреагирует на наше сообщение. Предвидение помогает адекватно составить послание и заранее уточнить все места, где может возникнуть непонимание.
Взаимопонимание возникает только, если мы выражаем свои мысли настолько точно, насколько это возможно. Любая неопределенность – поле, на котором могут возникать разные смыслы. Следует последовательно выявлять и прояснять места возможных расхождений смысла.
Так выражение встретимся во время обеденного перерыва точно, только если оба человека работают в одной организации, где время перерыва на обед строго регламентировано. В противном случае полезно уточнить время.
Мы верим сообщению, если считаем его надежным и достоверным. Мы должны доверять самой тематике дискуссии. Иначе получится как с русским казаком, который вернулся со службы на Кавказе. Односельчане верили в басурманов с двумя головами: чего только на свете не бывает. Но при этом они никак не могли поверить в снежную шапку горы Казбек: ведь в деревне весной снег в первую очередь тает на пригорках.
Если собеседник не верит в саму тему нашего сообщения, то проводить с ним дискуссию бессмысленно до тех пор, пока он не поверит в правдоподобность самой тематики разговора.
При установлении взаимопонимания важно контролировать реакции собеседника. Напряжение и враждебность можно снять при помощи шутки, заставив собеседника рассмеяться. Умея контролировать реакции собеседника можно его побудить поменять свою точку зрения и предпринять нужные для нас действия.
Взаимопонимание возникает в дружественной атмосфере. Поэтому для его возникновения необходимо поддерживать теплые и дружеские отношения с аудиторией. Мы можем с ней соглашаться или не соглашаться, но мы обязаны демонстрировать ей свое дружеское отношение и добрую волю к сотрудничеству.
Подготовка сообщения
Подготовка выступления – залог успеха
Установлению взаимопонимания способствует обдумывание своих целей и особенностей аудитории. Почему мы согласились выступить? Что мы хотим получить в результате нашего выступления? Что должно сделать или понять аудитория?
Поняв, что хотим от аудитории, мы начинает облекать это хотение в слова. При этом приходится строить мост между позицией аудитории и желаемыми для нас действиями. Один из концов моста лежит в аудитории, поэтому целесообразно в максимальной степени понять ее. Что она знает, и что она хочет узнать? Какова ее картина мира, интересы и позиция? Какие у слушателей происхождение, образование, занимаемые должности.
Позиция – оформление интересов.
Аудитория слушает то, что интересно ей. То, что интересно нам, она слушает постольку, поскольку это затрагивает ее интересы. Поэтому, если мы хотим быть услышанными, то нам следует говорить о проблемах аудитории. Свои проблемы нам следует оставить для себя.
Если собрать сведения об аудитории не представляется возможным, то следует поставить себя на ее место и с позиции здравого смысла попытаться понять ее:
·картину мира;
·интересы;
·позицию;
·проблемы.
Поняв интересы и позицию аудитории, мы ей кратко обрисовываем тему нашего выступления. Также как путешественники имеют карту местности, так и аудитории желательно знать, что будет обсуждаться, и какой выигрыш она получит от этого обсуждения.
Предварительная структуризация сообщения позволяет заранее сблизить картины мира, интересы и позиции. Зная о чем идет речь, аудитория легче усваивает материал. Заранее обговоренные темы сообщения уменьшают вероятность возникновения искажений и неоднозначных толкований слов лектора.
Во время сообщения целесообразно использовать конкретный язык, обращаясь к живым примерам. Деловое общение часто посвящено сложным и сухим проблемам. Восприятие таких тем затруднено, так как задействовано только логическое мышление. Добавление живых примеров иллюстрирует материал, делая его живым и легко запоминающимся. Эмоциональное воздействие и образное представление материала включают дополнительные каналы коммуникации, которые являются более древними и надежными, чем каналы передачи чисто логической информации.
Таким образом, аудитория легче воспринимает сложный материал, если:
·использовать активные слова, имеющие чувственную и эмоциональную нагрузку;
·приводить живые примеры по сути дела.
Человек может держать в голове до 5-7 факторов одновременно, поэтому избавление от лишних, не имеющих отношения к делу деталей, способствует более легкому усвоению материала аудиторией.
Избавление от лишнего материала означает ограничение количества идей, передаваемых в сообщении, но ни в коей мере не означает урезание их поддержки и обоснования. Дополнительные, не относящиеся к делу детали подразумевают сторонние идеи, отвлекающие внимание от основных тезисов выступления.
Далеко не всегда слушатели обладают обширными опытом и подготовкой в обсуждаемом вопросе. Сокращение объема материала, предоставляемого для поддержки наших положений, может лишить слушателей деталей, необходимых им для понимания хода наших мыслей и принятия базисных положений как достоверных. Сокращение числа примеров делает материал сухим и тяжелым для восприятия.
Слушатели уже имеют в голове свою картину мира. Новый материал может:
·быть вписан в рамки существующей картины;
·изменить уже существующую картину мира;
·подвергнут сомнению и отвергнут как недостаточно недостоверный.
Легче всего материал вписать в рамки уже существующей у слушателей картины мира. В определенных случаях картина мира в голове у слушателей может быть изменена. Но для этого мы должны обладать действительно новым, сногсшибательным материалом. Полезно также помнить, что революцию делают одни люди, к власти приходят вторые, а плоды пожинают уже третьи.
Материал, которые не вписывается в уже существующую картину мира слушателей, и который не в состоянии изменить их картины мира, отвергается как недостаточно достоверный.
Самый легкий и простой путь сделать материал понятным для слушателей – привязать его к картине мира слушателей. Для привязки нового материала следует его соотнести с материалом и идеями, которые у слушателей уже имеются. В этом случае новый материал не повисает в пустоте. Аудитория же получает точку опоры для сравнения новых тезисов со старыми. Соотнесение новые положения со старыми, дает слушателям возможность перенести на новую область свои опыт, знания, интуицию.
Все мы испытываем страх и недоверие перед неизвестностью. Народная мудрость оформила это изречение в поговорке: “Хорошо иметь молодых женщин и старых друзей”.
Ключевые положения доклада стоит выделять и подкреплять живыми примерами. В этом случае на них концентрируется внимание слушателей. Использование примеров активизирует образное мышление и эмоциональное восприятие, что делает основные положения яркими и запоминающимися.
Для выделения ключевых идей можно использовать интонацию, положение и наклон тела, жестикуляцию, паузы. В письменной речи выделение производится при помощи форматирования текста, например, жирного и наклонного шрифтов, подчеркивания, увеличенного размера букв. Ключевые идеи полезно иллюстрировать графиками, диаграммами, картинками.
Каждую тему и само выступление полезно завершать кратким перечислением основных тезисов. В этом случае у аудитории не только освежается память, но и облегчается усвоение сложного материала.
Устранение помех
Прекрасно подготовленная речь не будет воспринята в шумной комнате
Восприятие сообщения затрудняется сопутствующими ему помехами. Их следует предвидеть заранее и устранить. Шум из соседней комнаты, спертый воздух, жара не способствуют усвоению сложного материала. При использовании вспомогательных визуальных и аудио материалов следует заранее проверить насколько хорошо видно с дальних рядов плакаты, не мешает ли акустика воспроизведению спецэффектов. Можно ли уменьшить свет при показе слайдов? Хорошо ли пишет мел на доске и есть ли тряпка?
Хорошо подготовленный письменный материал приятно держать в руках. В этом случае есть шансы на его прочтение и изучение. Физическая привлекательность письменного материала достигается при помощи:
·выбора:
·бумаги;
·принтера;
·форматирования текста;
·иллюстративного материала:
·графиков;
·диаграмм;
·таблиц;
·картинок.
Кроме того, материал должен быть легко доступным для понимания. Для этого выделяются основные тезисы и исходные положения, а также логические и причинно-следственные связи. Предоставлять материал следует в удобное для чтения время и место.
Обратная связь
Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня
Обратная связь позволяет видеть, что действительно восприняли слушатели. Легче всего ее устанавливать при выступлении лицом к лицу. В этом случае она дает мгновенную и четкую информацию. Мы сразу можем сказать, насколько интересно выступления нашим слушателям? Устали ли они? Не является ли способ подачи материала слишком сложным? Выражение лица, наклон головы, положение рук – все это и другие факторы позволяют сразу оценить степень нашего контакта с аудиторией.
При использовании письменных каналов коммуникации, мы уже лишены возможности видеть своих партнеров. Часть аудитории, наиболее заинтересованные и общительные, ответят быстро. Другие, более пассивные оставят свое мнение при себе.
В этом случае мнение о своем докладе можно получить при помощи выборочных опросов, проведенных, например, по телефону. В любом случае при получении обратной связи следует более слушать, чем говорить самим.
Использование обратная связь не дает гарантии того, что слушатели станут на нашу точку зрения. Тем не менее, использование обратной связи помогает установить контакт с аудиторией и сделать свое сообщение настолько ясным, насколько это возможно.
Использование обратной связи предполагает:
·продумывание каналов ее получения;
·открытость к чужим идеям;
·поощрение честных высказываний;
·готовность совершенствовать свои выступления.
Заключение
Общение – искусство, в котором правила не более, чем руководство к действию
Деловое общение – одна из основных наших функций в бизнесе. Можно быть преуспевающим физиком-теоретиком или программистом и не уметь общаться. Однако не может быть преуспевающего руководителя, испытывающего трудности с общением.
Общение включает в себя вербальные и невербальные каналы передачи информации. При этом информация, поступающая по невербальным каналам, может, как подкреплять, так и противоречить сообщению, передаваемому при помощи слов. Невербальный язык менее контролируем сознанием, чем вербальный, а потому и более достоверен. Если информацию, поступающая по невербальному каналу, противоречит информации, полученной по вербальному, то верить следует невербальной.
Общение – двусторонний процесс, в котором восприятие чужих идей занимает в полтора раза больше времени, чем изложение своих. Поэтому умение слушать и подтверждать партнеру понимание его идей критично для установления взаимопонимания.
Общение включает в себя фазы формирования идеи и облечения ее в слова, передачи и восприятия сообщения, обратной связи. На каждой стадии возможны ошибки, приводящие к потере взаимопонимания.
Участники общения имеют разные картины мира, интересы и позиции. Сообщение следует строить на основе картины мира собеседника и говорить о его проблемах, а не о своих.
Слова и термины также могут иметь свой, особенный для каждого участника общения, смысл. Разные смыслы приводят к различным толкованиям слов. Возможную путаницу можно предотвратить, если использовать профессиональные термины собеседника и конкретные (а не абстрактные) слова. При этом полезно согласовать значения тех слов, которые могут иметь несколько толкований.
Слова также могут иметь эмоциональную окраску, причем различную для разных собеседников. Слов, имеющих для собеседника негативную окраску, следует избегать.
Взаимопониманию могут также мешать помехи при передаче сообщения. К их числу относятся физические факторы, противоречивые сигналы и избыточное число посредников.
Полученное сообщение воспринимается собеседником. Восприятию сообщения могут мешать физические факторы, эмоциональное состояние, недостаток внимания. Конкуренция со стороны других сообщений также не способствует восприятию.
Получение сообщения подтверждается обратной связью, которая позволяет оценить степень восприятия и интереса аудитории.
Для установления взаимопонимания нужно:
·четко представлять:
·цели сообщения;
·аудиторию;
·сконцентрироваться на сути и избавиться от лишних деталей;
·выделить ключевые идеи и дать им необходимую поддержку;
·устранить помехи;
·использовать обратную связь.
Литература
Глядя в прошлое, видишь будущее
1.С. Дерябо, В. Ясвин. Гроссмейстер общения. М.: Смысл, 2000. – 192 с.
2.А.Ю. Панасюк. А что у него в подсознании? – М.: Дело, 1997. – 272 с.
3.Тренев Н.Н. Управление конфликтами. М.: ПРИОР, 1999. – 96 с.
4.Mark L., Hickson III and Don W. Stacks. Nonverbal communications: studies and applications. (Dubuque, Iowa: Brown, 1984).
5.Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. М.: Наука, 1979. - 200 с.
6.Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. СПб.: Лениздат, 1992. - 400с.
7.Сатпрем. Шри Ауробиндо, или путешествие сознания. С-Пб.: “Алетейя”, 1992. – 326 с.
8.Евангелие от Матфея 12. 31-32
 

 

Семінар-практикум

"Як перетворити нудну бібліографію в казку"
 
 10.00 – 10.15
Відкриття семінару
 
Тимків С.І., директор МЦБС
 10.15 – 11.00
 Як перетворити  нудну  бібліографію в казку (Консультація)
Ушацька Т.Г., заст. директора по роботі з дітьми
 11.00 – 11.30
"Казкова ніч у бібліотеці"
Керівник театру книги "Буратіно"Казакова Т. М.
11.30 – 12.00
Вплив Інтернет на інформаційно-бібліографічну роботу бібліотек (Лекційно-практичне заняття)
 
Дорошенко Л.М., гол. бібліограф
12.00 – 12.30
 Обідня перерва
 
12.30 – 13.0
Інформаційно – бібліографічне забезпечення (з досвіду роботи)
Верозуб Н.М.,зав.філією № 2
13.00 – 13.00
Бібліографія – це весело
Мануйлова В.О., зав.філією № 12;   Натальченко К.С., зав.філією № 15; Більченко О.А., зав.філією № 19
 
 13.20 – 14.00
Діалог з користувачем
Мартиненко Р.В., зав.філією№13
14.00 – 14.45 
Бібліотеки в інформаційному світі. (Прес – огляд)
Громадська Т.І.,зав. відділом обслуговування ЦДБ
 14.45-15.00
Підведення підсумків
Ушацька Т.Г., заст. директора
 
Консультація для бібліотекарів.
День бібліографії.
Одним із напрямів в інформаційно-бібліографічній роботі бібліотек є робота по підвищенню інформаційно-бібліографічної культури читачів, яка проводиться в усній, наочній, друкованій, а також комплексній формі (остання містить у собі всі три перелічені вище). Дні бібліографії являють собою комплексну форму роботи по підвищенню інформацІйно-бібліографічної культури.
Дні бібліографії (ДБ) зазвичай проводяться в бібліотеках 1-2 рази на рік.
Програма Дня бібліографії складається за один-два місяці до проведення чергового заходу, про неї оповіщають читачів за допомогою оголошення, а також листівок-запрошень. До кожного такого заходу бібліотекарі і бібліографи старанно готуються, а
саме:
-формулюють мету і завдання ДБ;
-вибирають тему ДБ;
-визначають читацьку адресу ДБ (для масового читача чи певної читацької групи -старшокласників, учнів технікуму, педагогів та ін.);
-визначають дату і місце проведення ДБ;
-вивішують оголошення про проведення ДБ у приміщенні бібліотеки; 
-розсилають листівки - запрошення на ДБ читачам;
- складають план проведення ДБ;
- розподіляють обов'язки між працівниками різних відділів бібліотеки відповідно до інтересів і можливостей кожного;
-підбирають бібліографічні посібники за темою ДБ;
- готують і випускають нові бібліографічні посібники;
-продумують тексти бесід і бібліографічних оглядів;
-складають питання для бібліовікторин чи конкурсів;
- оформляють виставки-огляди літератури;
- оформляють виставки бібліографічних посібників.
 
 
День бібліографії може бути універсальним в тому випадку, коли його завданням буде допомога школярам в освоєнні предметів шкільної програми, а метою - знайомство з бібліографічними посібниками за найрізноманітнішими галузям знань і наук, які вивчають в школі: математики, астрономії, біології, хімії, історії, літературі, іноземним мов, географії. Назвати такий День бібліографії можна «За сторінками ваших підручників». Універсальний День бібліографії для старшокласників під назвою «Нитка Аріадни» може бути повністю присвячено знайомству юних читачів із вельми цікавою наукою - бібліографією. Програма такого ДБ може включати в себе:
-розповідь про науку бібліографію й роботу бібліографів;
-презентацію книги І. Г. Моргенштерна і Б. Т. Уткіна «Цікава бібліографія» (М.,1987);
-знайомство з рекомендаційними бібліографічними покажчиками з актуальних тем і проблем (через книжкову виставку і огляд);
-бібліографічну гру «Лоцмани книжкових морів», де учасникам потрібно буде відповісти на питання, пов'язані з бібліографією, а також самостійно скласти невеликі списки літератури для підготовки доповіді, уроку, реферату за допомогою рекомендаційних покажчиків.
Дні бібліографії можуть бути універсальними і тематичними.
 
Тематичні Дні бібліографії
Продумуючи програму тематичних Днів бібліографії,  кожна бібліотека повинна враховувати:
головну тему в роботі бібліотеки;
головні теми року;
читацькі групи;
склад книжкового фонду бібліотеки;
Так, приміром, у Декаду літератури по екології можна провести День бібліографії під назвою «Великі проблеми маленької планети» для старшокласників або для масового читача, присвячений глобальним проблемам цивілізації
Однією із сучасних загальносвітових тенденцій є збільшення кількості катастроф: техногенних, екологічних, виробничих і транспортних. Тема «Катастрофи і людина в екстремальних умовах» отримує хороше відображення в періодиці і цікава для читачів.
Що стосується визначення читацької адреси тематичних Днів бібліографії, то хотілося б звернути увагу бібліотекарів на те, що останнім часом в бібліотеках дедалі частіше стали проводитися Дні бібліографії не для масового читача, а для певної читацької групи. Справа в тому , що однією із умов ефективності будь-якого бібліотечного заходу є однорідність аудиторії, для якої воно підготовлено, за інтересами, підготовкою  і ціллю читання. Дослідження ефективності Днів бібліографії показало, що «безадресні» Дні бібліографії, як і інші форми роботи по інформаційно-бібліографічній культурі читачів, які проводяться для випадково присутніх слухачів, малоефективні, і від них краще відмовитися. Водночас , якщо заняття проводяться для спеціально організованої однорідної групи читачів, наприклад, старшокласників, то «віддача» є більш значущою.
 
Універсальні Дні бібліографії
До програми універсальних Днів бібліографії може бути включений цілий ряд заходів з найрізноманітніших напрямів бібліотечно-бібліографічної підготовки читачів:
-історія книги і бібліотек;
-навички самостійного пошуку інформації в АК, СК, КСК, СКС, картотеці «Персоналії»;
-знайомство з ББК;
-навички самостійного вибору книг у вільному доступі;
-методи самостійної роботи з книгою;
-правильне оформлення читацької вимоги;
-робота з критичною літературою, довідковими виданнями і періодикою;
-складання бібліографічних списків книг для читання;
-складання записів про прочитане;
-використання бібліографічних посібників при виборі літератури та ін.
Приблизна програма універсального Дня бібліографії «Мистецтво бути читачем» для старшокласників може включати в себе такі форми роботи:
К/виставка «Раціональні прийоми роботи» з підрозділами:
-Талант читача
-На перехрестях періодики
 
-Що таке конспект?
-Я пишу реферат
-Техніка швидкого читання
Бібліографічний огляд «Як читати книги» (до к/виставки)
Консультація «Що? Де? Як?: пошук інформації за допомогою бібліотечних каталогів і
картотек»
Бібліотечний урок «Лоції у світі знань» (про роботу з довідковою літературою)
 
 
 
 
 
Форми роботи, які використовуються в програмі Днів бібліографії
При проведенні Дня бібліографії використовуються найрізноманітніші усні, наглядні та друковані форми роботи по підвищенню інформаційно-бібліографічної культури читачів:
-Виставки-огляди
-Виставки одного бібліографічного посібника
-Виставки бібліографічних посібників
 
-Презентації і прем'єри бібліографічних посібників
-Бібліотечні плакати
-Консультації
-Бесіди про окремі видання
-Огляди бібліографічних покажчиків
-Конкурси
-Вікторини
-Книжкові закладки
При підготовці Дня бібліографії важливо пам'ятати, що будь-яка з вищезгаданих форм роботи по формуванню інформаційно-бібліографічної культури читачів вимагає поєднання з іншими. Успіх консультацій, оглядів, бесід значною мірою залежить від наочності, а всі наочні форми роботи вимагають живого слова бібліотекаря. Тому книжкові виставки і виставки-огляди обов'язково повинні супроводжуватися рекомендаційними (чи інформаційними) бібліографічними оглядами. В них бібліотекарі розповідають про літературу, подану в розділах і підрозділах виставок, звертають увагу читачів на найцікавіші видання і актуальні публікації в періодичних виданнях.
Бібліографічні консультації є традиційної формою, що часто використовується в програмах Днів бібліографії. Тематика бібліографічних консультацій може бути пов'язана : - з історією книги і бібліотек;
-з навчанням навичок самостійного пошуку потрібної інформації за допомогою різних
частин ДВА бібліотеки: каталогів, картотек, бібліографічних посібників довідкової
літератури;
-з вихованням культури читання і оволодінням прийомами самостійної роботи на
допомогу самоосвіті.
Для закріплення і перевірки знань, отриманих на заходах Дня бібліографії, бібліотекарі дедалі частіше включають у програми Днів бібліографії такі перспективні ігрові форми роботи з читацької аудиторією як бібліографічні аукціони, КВН, конкурси, інформіни, вікторини й інші заходи, які іноді помилково вважають заняттями для маленьких читачів. Але сьогодні ігрові форми навчання завойовують визнання на всіх рівнях освіти. Тим більше вони доречні у роботі з підлітками, для яких зазвичай бібліотекарі і проводять Дні бібліографії у дорослих бібліотеках.
Сьогодні в бібліотеках все більшу популярність отримують бібліографічні ринги «Поле чудес», «Що? Де? Коли?», «Щаслива нагода», «Зоряний час» і багато інших, побудованих за тим же принципом, що й телевізійні гри, але винятково на літературному і бібліографічному матеріалі. Перелік прийомів, що використовуються в бібліографічних іграх, досить широкий. Ось деякі з них.
Бібліографічне доміно. Гра з картками. Може бути різнобічною. Наприклад, на одних картках написані автори книжок, на інших - назви; чи на одних - опис каталогу чи картотеки (енциклопедії, довідника), а на інших - назву каталогу, картотеки (енциклопедії, довідника). Мета гри - правильно підібрати пари карток.
Віднови текст. Гравцям пропонується на картках декілька уривків з творів. Задача -впізнати твір, знайти його по каталогу, потім на книжковій полиці, знайти уривок з цього твору в книзі і розмістити їх, як в автора.
Крилаті слова. Учасники повинні знати, з якого твору ці слова і хто їх автор, {вернувшись до словарів, а потім, безпосередньо, до книг.
Після проведення Дня бібліографії потрібно зробити аналіз ефективності Дня бібліографії по формі, в якій вимагається вказати:
час і місце проведення Дня бібліографії;
кількість експонованих на виставках видань;
кількість експонованих посібників;
кількість читачів, які відвідали захід;
кількість читачів, які прослухали огляди, консультації і таке інше.;
кількість виданих посібників;
кількість виданих творів.
Звіт по Дню бібліографії повинен включати:
план підготовки до Дня бібліографії; програму проведення Дня бібліографії; протокол проведення Дня бібліографії; -аналіз Дня бібліографії;
по одному екземпляру новостворених бібліографічних посібників, які були
використані при проведенні заходу;
зразок афіш, бібліотечних плакатів, запрошень.
 
 
 
Практикум "Бібліотечне спілкування"
 
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКУМУ
 
 
Ø       Лекція "Конфлікти в бібліотеці: попередження і вирішення”
Ø       Огляд літератури „Нове в практиці роботи бібліотеки”
Ø       Практичні заняття:
 
 
§         Вправи на опрацювання інтонації, міміки та жестів
 
§         Тест Томаса
 
§         Ділова гра „Конфлікти”
 
§         Рольова гра „Компліменти”
 
§               Рольова гра „Доміно”
 
Ø       Обговорення причин можливих конфліктів в колективі
 
Використана література:
 1. Бородина В.А. Библиотечное обслуживание:Учебно – методическое пособие. – М.: Либерия, 2004. – 168с.
 2. Ванеев А.Н. Конфлікті в библиотеке: предупреждение и разрешение. – СПб, Профессия,2001. -128с.
 3. Дворкина М.Я. Библиотечное обслуживание: новая реальность. – М,2003. – 48с.
 4. Комиссарова Л.Д. Соціально – психологические технологи в работе современной публичной библиотеки: Методическое пособие. -М: Либерия,2003. -150с.
 
 
Вправи на опрацювання інтонації, міміки та жестів
 
ЗГОДА
 • Це правильно, це абсолютно правильно
 • Я теж так думаю
 • Ти ще питаєш
 • Нічого не маю проти
 • Буде зроблено
 • І я так думаю
 • В тому то і справа
 • Що за питання? Звичайно, так
 • Будь ласка, я не проти
 • Тільки так
 • Без сумніву
 • Я згодна
 • Зараз, зараз!
 • Саме так
 • Я вважаю це правильним
 
 
 
ЗАПЕРЕЧЕННЯ
·        Ні в якому разі
·        Ні за що
·        Жодна душа цього не знає
·        Зовсім ні
·        Ні за що в світі
·        Ні за що, ні про що
·        Ні, все зовсім інакше
·        Не можу погодитись
·        Я з цим не погоджуюсь
·        Нічого подібного
·        Це ні про що не говорить
·        Про це не може бути
·        Все життя мріяв
 
 
 
 
ОБУРЕННЯ
 • Це обурливо
 • З мене досить
 • Останнє терпіння в мене лопається
 • Мене страшенно дратує, коли я це чую
 • Ти з лівої ноги встав?
 • Прошу мене не повчати
 • З глузду можна з’їхати
 • Тепер крапка, досить!
 • Далі нікуди!
 • Терпіти далі нікуди
 • Та що ти говориш
 • Дивуюсь
 • Цього мені тільки недоставало
 • Це мені осточортіло
 
 
 
ПОГРОЗА
·        Ти ще пожалкуєш
·        Так і запам’ятай
·        Я тобі дам!
·        Я цього тобі не забуду!
·        Що ви собі дозволяєте!
·        Я його навчу, як себе поводити!
·        Я тобі покажу!
·        Щоб це більше не повторилося!
·        Коли це все скінчиться!
·        Ми ще поговоримо
·        Я ще до тебе доберусь!
·        Зараз тобі влетить!
 
 
 
РОЗЧАРУВАННЯ, НЕВДОВОЛЕННЯ
 
 • Ось тобі й на...
 • А я – то думала...
 • Хто б міг подумати...
 • А все ти зі своїм язиком!
 • Знову! Давно не було!
 • Це розбиває всі наші плани
 • Ось тобі й раз
 • Ось так сюрприз
 • Хіба це могло скінчиться інакше
 • Це можна було б передбачити
 • Яка досада!
 
 
ЗДИВУВАННЯ, ПОДИВ
 
 • Боже мій, господи!
 • Казна що
 • Що ж це робиться1
 • Хто б міг подумати!
 • Не може бути
 • Дивно!
 • Ось як?
 • Не вірю своїм вухам
 • Що ти таке говориш?
 • Ну що це таке!
 • Залишається тільки дивуватися1
 • Це ж треба
 • Незрозуміло!
 • Ну і ну!
 
 
 
КАТЕГОРИЧНІСТЬ
 • Я твердо в цьому переконана
 • Я наполягаю на своєму
 • Я не відмовляюся від своїх слів
 • Я собі це ясно уявляю
 • Це безперечно
 • Ну звичайно!
 • Це моє тверде переконання
 • А як же інакше?
 • В цьому я абсолютно переконана
 
 
ЗАСПОКОЄННЯ
·        Заспокойся, все буде добре
·        Не хвилюйся
·        Могло бути ще гірше
·        Все налагодиться
·        Це не біда
·        Чи треба так хвилюватися?
·        З ким не буває?
·        Візьми себе в руки!
·        Не засмучуйся!
 
 
 
РОЛЬОВА ГРА „Конфлікти”
Конфлікт №1
Ч. Я вчора був у вас в бібліотеці, мені скинули з Інтернету інформацію. Всі картинки дома відкрилися, а текст – ні (говорить досить голосно, впевнено, від нього сильний запах алкоголю).
Б. Тихіше, ми заважаємо іншим. Прийдіть завтра, бо сьогодні ви нетверезі.
Ч. (Не слухає, голосно продовжує):Ваш програміст обіцяв, що все буде добре. Я прийшов додому, а відкрити не можу.
Б. Будь ласка, тихіше. Ви розумієте, що прийшли в бібліотеку не зовсім в тому стані, в якому треба сюди приходити? Це все – таки заклад культури.
Ч. (Не реагує на слова бібліотекаря): У мене вдома комп’ютер краще всіх ваших в сотню разів!
Б. Давайте вашу дискету( намагається відкрити файл, він не відкривається)
Ч. Ось бачите! А ваш програміст обіцяв, що все буде в порядку! Я заплатив гроші.
Б. Давайте зробимо так. Залишайте дискету, я подивлюся, що можна зробити, а потім вам подзвоню.
Ч.Ну добре, я залишу дискету, а то...( починає все пояснювати заново)
Б.Я все зрозуміла. І ми з вами домовилися. Вибачте, мені ніколи. До побачення!
Ч.А ви не обманюєте?
Б Ні, звичайно. Можете вірити.
Ч Ваша бібліотека мене підвела, тепер марно витрачаю час, поки діждусь вашого дзвінка.
Б Діждетесь, до побачення.
 
Конфлікт №2
Зимовий вечір. До закриття бібліотеки залишається 5 хвилин. Голосно грюкають двері. Входить хлопчик 14 років, гарно одягнений, добре вгодований. Не дивлячись на грязюку надворі, одяг та взуття у хлопця сухі та чисті. У руках книга, яку він прийшов здати.
Починає розмову бібліотекар:
Б. Здрастуй!
Ч Здрась. Ось, книгу прийшов здати.
Б. А який в тебе номер формуляру?
Ч Я не пам’ятаю. вже давно був, а зараз мені інша книга потрібна.
Б. Коли ти був востаннє?
Ч Що ви тягнете, мені книга потрібна, машина чекає, давайте швидше!
Б. Спробуй все – таки згадати.
Ч Ну, весною...
(З великими труднощами формуляр знаходиться)
Б. Андрій, ти більше року не був в бібліотеці.
Ч Ну то й що?
Б. Ти повинен був повернути книгу через два тижні. Чи подзвонити, щоб тобі продовжили термін користування.
Ч Ну...
Б Ти цього не зробив. Ти грубо порушив правила користування бібліотекою..
Ч Блін... Я спізнююсь, принесіть мені „Горе від ума”
Б Андрій, спасибі тобі за повернену книгу, але нової ти вже не отримаєш
Ч Що це ви видумали? Мені потрібна книга
Б Мій робочий час закінчився 5 хвилин тому. До побачення!
Ч Так чьо? Книгу ви мені не даєте? Я зараз папу покличу!(швидко йде)
Хлопчик не повернувся ні з батьком, ні сам.
 
 
ОБГОВОРЕННЯ
 
 1. Чи можливо взагалі не мати конфліктів як усередині бібліотечного колективу, так і з користувачами?
 2. Можна попередити появу конфлікту, чи він не передбачуваний?
 3. Які причини виникнення конфліктів в бібліотеці
 4. Як попередити назрівання конфліктної ситуації і як її загасити?
 5. Які шляхи вирішення конфліктів?
 6. Що треба зробити, щоб конфлікт не став затяжним?
 7. Чи можуть конфлікти бути корисними, „хорошими” і чи є рація будь – який конфлікт оцінювати негативно?
 
 
 
 
 

Кіровоградська міська централізована бібліотечна система

Наша адреса: м. Кіровоград, пл. Дружби народів, 6

Телефон 8 (0522) 24 – 89 – 17

Електронна адреса: centlib@shtorm.com