Psychoanalyse


Psychoanalyse is een intensieve vorm van behandeling (4 of 5 x per week) die meerdere jaren kan duren. Indien een Psychoanalyse wordt overwogen volgt een uitgebreide onderzoeksfase waarna de mogelijkheden worden besproken. In een Psychoanalyse ligt de cliënt op een bank en zit de therapeut er achter op een stoel. Een gesprek duurt 45 minuten.

Een belangrijk uitgangspunt van de Psychoanalyse is dat onbewuste factoren en processen voor een groot deel een rol spelen bij ons functioneren. In een Psychoanalyse probeert men te weten te komen welke onbewuste patronen van invloed zijn op ons functioneren en te begrijpen hoe deze patronen zich hebben ontwikkeld.

Een Psychoanalyse is een behandelvorm waarin er een vertrouwensband ontstaat met de therapeut waarin het mogelijk is om over pijnlijke en moeilijke gevoelens te praten. In het contact met de behandelaar komen de problemen waarmee men worstelt tot uitdrukking. Zo kan men problemen niet alleen verstandelijk maar ook emotioneel gaan begrijpen en verwerken.

Aan een Psychoanalyse wordt gedacht als eerdere therapievormen onvoldoende resultaat hebben gebracht en/of als er sprake is van terugkerende patronen waar men steeds weer onder gebukt gaat.


Achtergrond:

Sigmund Freud legde rond 1900 de basis voor de psychoanalytische theorie en behandelmethoden die op grond daarvan zijn ontwikkeld, zoals Psychoanalyse en individuele psychoanalytische Psychotherapie. In de loop der jaren zijn de psychoanalytische theorie en praktijk voortdurend getoetst en aangepast aan nieuwe inzichten.


Zie voor meer informatie over Psychoanalyse:

www.npav.nl (zie ook bij 'links')