Psychoanalyse
 
 
    Psychoanalyse is een intensieve vorm van     
    behandeling (4 of 5 x per week) die meerdere jaren
    kan duren. Indien een Psychoanalyse wordt overwogen 
    volgt een uitgebreide onderzoeksfase waarna de     
    mogelijkheden worden besproken.
    In een Psychoanalyse ligt de cliënt op een bank en
    zit de therapeut er achter op een stoel. Een     
    gesprek duurt 45 minuten.
    Een belangrijk uitgangspunt van de Psychoanalyse
    is dat onbewuste factoren en processen voor een
    groot deel een rol spelen bij ons functioneren.
    In een Psychoanalyse probeert men te weten te
    komen welke onbewuste patronen van invloed zijn 
    op ons functioneren en te begrijpen hoe deze
    patronen zich hebben ontwikkeld. 

    Een Psychoanalyse is een behandelvorm waarin er 
    een vertrouwensband ontstaat met de therapeut
    waarin het mogelijk is om over pijnlijke en 
    moeilijke gevoelens te praten. In het contact met de
    behandelaar komen de problemen waarmee men
    worstelt tot uitdrukking. Zo kan men problemen niet
    alleen verstandelijk maar ook emotioneel gaan
    begrijpen en verwerken. 
    Aan een Psychoanalyse wordt gedacht als eerdere
    therapievormen onvoldoende resultaat hebben 
    gebracht en/of als er sprake is van terugkerende
    patronen waar men steeds weer onder gebukt gaat.

       Achtergrond: Sigmund Freud legde rond 1900 
    de basis voor de psychoanalytische theorie en
    behandelmethoden die op grond daarvan zijn
    ontwikkeld, zoals Psychoanalyse en individuele
    psychoanalytische Psychotherapie.                   
 
    In de loop der jaren zijn de psychoanalytische theorie
    en praktijk voortdurend getoetst en aangepast aan
    nieuwe inzichten. 
 
    zie voor meer informatie over Psychoanalyse:
   www.npav.nl (zie ook bij 'links')