Psychotherapie
 
                               Individuele inzichtgevende psychotherapie
                               
                                                       

     Psychotherapie is een behandelmethode voor     
     psychische klachten en problemen.

 

     Het doel van de behandeling is om psychische klachten 
     en problemen te verminderen en het psychisch functioneren
     te verbeteren.

 

     Individuele inzichtgevende psychotherapie is een
     gesprekstherapie waarin inzicht wordt verkregen in
     het ontstaan en de ontwikkeling van problemen.
     Ik werk vanuit het psychoanalytische en psychodynamische
     referentiekader. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat men
     vaak niet bewust is van de drijfveren van ons gedrag.
    Door bewustwording kunt u problemen anders gaan
     zien, pijnlijke gevoelens gaan verwerken of moeilijke    
     situaties op een andere manier leren aanpakken. 

     Werkwijze:

     In een intakegesprek bekijk ik met u of een 
     individuele psychotherapie zinvol kan zijn.
     Er volgen dan enkele onderzoeksgesprekken waarna
     een behandelplan wordt opgesteld.
     De duur van een psychotherapie kan variëren van     
     enkele maanden tot gesprekken gedurende langere tijd.
     De frequentie is meestal wekelijks, maar kan ook
     lager of hoger zijn afhankelijk van wat het meest 
     passend lijktDe duur van de gesprekken is 45 minuten.
    Soms blijkt gedurende de behandeling dat het therapie-
     proces wordt bevorderd als de cliënt op de bank ligt
         
          Verwijzing
     Voor Psychotherapie of Gespecialiseerde GGZ heeft u
     een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of 
     medisch specialist
     De verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden
     voldoen: 
    -  de datum van de verwijzing moet vóór of op de datum 
       van het intakegesprek zijn.
    -  er moet sprake zijn van (een vermoeden van) een
      (psychische) DSM V stoornis. 
    -  de AGB-code van de verwijzer moet vermeld staan.

       Routine Outcome Monitoring (ROM) 
      Aan het begin en het eind van de behandeling of na elk jaar,       wordt u gevraagd een of meerdere vragenlijsten in te vullen
      over uw klachten/problemen en uw behandeling. Zogeheten
      Routine Outcome Monitoring (ROM).
      Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht de geanonimiseerde
      ROM-data aan te leveren aan Stichting Benchmark GGZ
      (SBG). Deze aanlevering is tijdelijk opgeschort omdat er
      in 2017 bleek dat er onvoldoende wettelijke grond
      hiervoor is en de privacy van cliënten onvoldoende 
      geborgd  is. Hier wordt momenteel onderzoek naar
      gedaan. Nadere informatie volgt.
     
       Beroepscode, Klachtenregeling en Privacy
      Zie voor informatie hierover bij "Links".

      Kwaliteitsstatuut
      Naast registraties, lidmaatschappen en visitaties is er nog
      een waarborg voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van
      de praktijk. Zie voor informatie over het Kwaliteitsstatuut 
      bij "Links"

      Psychotherapeutische behandeling wordt uitgevoerd
      conform de voorwaarden van de WGBO
      (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, zie ook:

     www.psychotherapie.nlwww.lvvp.nl