Psychotherapie

Individuele inzichtgevende psychotherapie


Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen.

Het doel van de behandeling is om psychische klachten en problemen te verminderen en het psychisch functioneren te verbeteren.

Individuele inzichtgevende psychotherapie is een gesprekstherapie waarin inzicht wordt verkregen in het ontstaan en de ontwikkeling van problemen. Ik werk vanuit het psychoanalytische en psychodynamische referentiekader. Er wordt daarbij vanuit gegaan dat men vaak niet bewust is van de drijfveren van ons gedrag. Door bewustwording kunt u problemen anders gaan zien, pijnlijke gevoelens gaan verwerken of moeilijke situaties op een andere manier leren aanpakken.


Werkwijze:

In een intakegesprek bekijk ik met u of een individuele psychotherapie zinvol kan zijn. Er volgen dan enkele onderzoeksgesprekken waarna een behandelplan wordt opgesteld. De duur van een psychotherapie kan variëren van enkele maanden tot gesprekken gedurende langere tijd. De frequentie is meestal wekelijks, maar kan ook lager of hoger zijn afhankelijk van wat het meest passend lijkt. De duur van de gesprekken is 45 minuten. Soms blijkt gedurende de behandeling dat het therapieproces wordt bevorderd als de cliënt op de bank ligt.

Verwijzing

Voor Psychotherapie of Gespecialiseerde GGZ heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. De verwijsbrief moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

- de datum van de verwijzing moet vóór of op de datum van het intakegesprek zijn.

- er moet sprake zijn van (een vermoeden van) een (psychische) DSM V stoornis.

- de AGB-code van de verwijzer moet vermeld staan.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Aan het begin en het eind van de behandeling of na elk jaar, wordt u gevraagd een of meerdere vragenlijsten in te vullen over uw klachten/problemen en uw behandeling. Zogeheten Routine Outcome Monitoring (ROM). Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht de geanonimiseerde ROM-data aan te leveren aan AKWA (Alliantie Kwaliteit in de GGZ). Deze aanlevering is tijdelijk opgeschort omdat bleek dat er onvoldoende wettelijke grond hiervoor is en de privacy van cliënten onvoldoende geborgd is. Hier wordt onderzoek naar gedaan. In mijn praktijk wordt momenteel geen ROM data aangeleverd.


Kwaliteitsstatuut

Naast registraties, lidmaatschappen en visitaties is er nog een waarborg voor de kwaliteit van de bedrijfsvoering van de praktijk: het Kwaliteitsstatuut.

Zie voor informatie over het Kwaliteitsstatuut bij "Links" . Psychotherapeutische behandeling wordt uitgevoerd conform de voorwaarden van de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, zie ook: www.psychotherapie.nl, www.lvvp.nl


Beroepscode, Klachtenregeling en Privacy: zie voor informatie hierover bij "Links".