Kosten

Verzekerde Zorg

Psychotherapie valt onder de Gespecialiseerde GGZ en wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor een verwijsbrief van de huisarts nodig. Er zijn enkele voorwaarden waar de verwijsbrief aan moet voldoen, zie Psychotherapie.

Facturering

Psychotherapie wordt in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) aan het eind van de behandeling of na elk jaar afgerekend. De factuur wordt aan u of aan uw zorgverzekeraar gestuurd. Dit is afhankelijk van het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar. Voor Psychotherapie of Gespecialiseerde GGZ heb ik in 2019 en 2020 alleen een contract afgesloten met Zilveren Kruis Zorgverzekeringen. (zie onderaan de pagina) De behandeling wordt dan geheel vergoed.

Bent u aangesloten bij een zorgverzekeraar waarmee ik geen contract heb afgesloten dan is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw polis. Heeft u een Restitutiepolis dan wordt de behandeling meestal voor 100% vergoed. Bij een Naturapolis vindt er vaak een vergoeding plaats tussen 65%-75%.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de landelijke tarieven vast. NZa Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2019, zie Tab Bijlagen (bijlage 1, dbcs) in deze link .

In 2019 en 2020 hanteer ik 100% van het NZa tarief voor zorgverzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten. Houdt u wel rekening met uw "eigen risico". In 2019 en 2020 is het 385 euro (tenzij u het heeft verhoogd).

Ik start geen nieuwe behandelingen meer binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Afzegging.

Indien u de afspraak binnen 24 uur van tevoren afzegt ben ik gerechtigd de zitting in rekening te brengen (no show regeling). Ik zal u daarvoor 50 euro in rekening brengen.

Uitgebreide informatie vindt u bij: www.lvvp.info


Onverzekerde zorg

Psychoanalyse wordt niet meer vergoed vanuit de zorgverzekering. De Psychoanalyse valt onder de onverzekerde zorg. In 2019 valt Psychoanalyse onder "overige zorgproducten" (OZP). Het landelijke OZP tarief dat door de NZa voor 2019 is vastgesteld is 105,25 euro per gesprek.


Contracten:

Voor 2019 heb ik een contract afgesloten met Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, waaronder:

  • Interpolis Zorgverzekeringen

  • FBTO Zorgverzekeringen

  • Avero Achmea

  • IAK Volmacht en Aevitae Volmacht

  • De Friesland Zorgverzekeraar


Voor 2020 heb ik een contract afgesloten met Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, waaronder:

  • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen

  • Interpolis Zorgverzekeringen

  • FBTO Zorgverzekeringen

  • De Friesland Zorgverzekeraar