Kosten
 

    Verzekerde Zorg
 
    Psychotherapie valt onder de Gespecialiseerde GGZ
    en wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering.
    U heeft hiervoor een verwijsbrief van de huisarts nodig. 
    Er zijn enkele voorwaarden waar de verwijsbrief aan moet
    voldoen (zie bij "Psychotherapie").
 
    Facturering
    Psychotherapie wordt in de vorm van een DBC 
    (Diagnose Behandel Combinatieaan het eind van de
    behandeling of na elk jaar afgerekend. De factuur wordt 
    aan u of aan uw zorgverzekeraar gestuurd. Dit is afhankelijk
    van het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar.
    Voor Psychotherapie of Gespecialiseerde GGZ heb ik
    in 2017 en 2018 contracten afgesloten met een aantal
    zorgverzekeraars. De behandeling wordt dan geheel vergoed.
    (zie onderaan de pagina voor contracten zorgverzekeraars 2017 en 2018)
     
    Bent u aangesloten bij een zorgverzekeraar waarmee ik geen
    contract heb afgesloten dan is de hoogte van de vergoeding
    afhankelijk van uw polis. Heeft u een Restitutiepolis dan
    wordt de behandeling meestal voor 100% vergoed. Bij een
    Naturapolis vindt er vaak een vergoeding plaats tussen
    65%-75%.
    Sommige zorgverzekeraars hanteren een lager
    "marktconform" tarief. Het is raadzaam dit even 
    na te gaan als u bij een zorgverzekeraar bent verzekerd
    waarmee ik geen contract heb afgesloten.
    Let op: Bij enkele zorgverzekeraars moet vooraf een
    machtiging aangevraagd worden (zie onder aan pagina in de lijst
     met vergoedingen 2018).
    
     De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks 
    de landelijke tarieven vast. 
     NZa Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2017 klik   hier
       NZa Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2018 klik hier

     In 2018 hanteer ik 100% van het NZa tarief voor
     zorgverzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten.
         Voor een uitgebreide lijst van vergoedingen door alle 
     zorgverzekeraars en de zuivere restitutiepolissen in 2018 
     zie onder aan de pagina.

    Houdt u wel rekening met uw "eigen risico". In 2018 is 
    het 385 euro (tenzij u het heeft verhoogd).

    Afzegging.
    Indien u de afspraak binnen 24 uur van tevoren
    afzegt ben ik gerechtigd de zitting in rekening te
    brengen (no show regeling). Ik zal u daarvoor 
    50 euro in rekening brengen.

    Uitgebreide informatie vindt u bij: www.lvvp.info

    Onverzekerde zorg

     Psychoanalyse wordt niet meer vergoed vanuit de
     zorgverzekering. Mocht u overwegen in Psychoanalyse
     te gaan dan zult de behandeling zelf moeten betalen. 
     De Psychoanalyse valt onder de onverzekerde
     zorg. In 2018 valt Psychoanalyse onder "overige zorg-
     producten" (OZP). Het landelijke OZP tarief dat door de 
     NZa voor 2018 is vastgesteld is 101,03 euro per gesprek. 
     U kunt in overleg met mij onderzoeken welke 
     financiële mogelijkheden er zijn als u de Psychoanalyse
     niet volledig kunt betalen.

        Psychotherapie zelf betalen
     Als u de Psychotherapie zelf wil betalen is dat ook mogelijk.
     Het landelijke OZP tarief, dat door de NZa in 2018
     is vastgesteld is 101,03 euro per gesprek. Ik hanteer een
     tarief van 100 euro per gesprek.

    -----------------------------------------------------------------
            Voor 2017 heb ik contracten afgesloten voor
            Gespecialiseerde GGZ én Generalistische Basis GGZ, 
           met onderstaande zorgverzekeraars:
       -   Zilveren Kruis: Zilveren Kruis (3311), Interpolis (3313), 
             OZF (3314), FBTO (0211), Avero Achmea (3329), Nedasco/
             Caresco (8960). IAK Volmacht (8971), Aevitae (8958)
       -   Multizorg: (ONVZ, VvAA, PNOzorg, ASR, BeterDichtbij,
             De Amersfoortse, Ditzo, Eno, Salland, HollandZorg,
             Energiek, SallandZorgDirect, Zorg en Zekerheid, Aevitae 
             a.s.r. (3328), IAK a.s.r. (8973), Caresco a.s.r. (8959), 
             Turien & Co a.s.r.)
       -   DSW

             Zuivere restitutiepolissen in 2017 van verzekeraars waarmee ik
            geen contract heb afgesloten (100% vergoeding):
            CZ ZorgKeuze Polis, Ohra Basis, Delta Lloyd Restitutie, 
            Ik! Zorgplan Restitutie, Menzis BasisVrij, De Friesland vrije Keuze

            Voor 2018 heb ik contracten afgesloten voor 
          Gespecialiseerde GGZ met:
          -  Zilveren Kruis: Zilveren Kruis (inclusief Pro Life), Interpolis, 
                OZF, FBTO, Avero Achmea, Achmea, IAK Volmacht, Aevitae
            -   DSW (waaronder Stad Holland en InTwente zorgverzekeraar) en 
                 a.s.r. (waaronder Ditzo en de Amersfoortse) 

              Voor een uitgebreide lijst van vergoedingen in 2018 
            door alle zorgverzekeraars, klik hier
                    Zuivere restitutiepolissen (100% vergoeding) in 2018: 
   
 •          De Friesland Vrije Keuze Polis    (Friesland Zorgverzekeringen)
 •          CZ Zorg Keuze Polis                      (CZ Zorgverzekeringen)
 •          Ohra Basis Polis                            (CZ Zorgverzekeringen)
 •          Delta Loyd Restitutie Polis          (CZ Zorgverzekeringen)
 •          ONVZ Vrije Keuze Polis                (ONVZ)
 •          VvAA Basis Polis                           (ONVZ)
 •          PNO Basis Polis                             (ONVZ)
 •          Zorg Vrij Polis                                (Zorg en Zekerheid)
 •          De Amersfoortse Restitutie        (De Amersfoortse)
 •          ENO Zorg Direct Basis                  (ENO)
 •          Zorgplan Restitutie Polis Avéro (Achmea)
 •          FBTO Basis Restitutie Polis         (Achmea)
 •          Zorgplan Restitutie Aevitea        (Achmea)
 •          Ik! Zorgplan Restitutie Polis       (Achmea)
 •          Pro Life Pricipepolis Restitutie   (Achmea)