Kosten

Verzekerde Zorg

Psychotherapie valt onder de Gespecialiseerde GGZ en wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor een verwijsbrief van de huisarts nodig. Er zijn enkele voorwaarden waar de verwijsbrief aan moet voldoen, zie Psychotherapie.

Facturering

Psychotherapie wordt in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) aan het eind van de behandeling of na elk jaar afgerekend. De factuur wordt aan u of aan uw zorgverzekeraar gestuurd. Dit is afhankelijk van het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar. Voor Psychotherapie of Gespecialiseerde GGZ heb ik in 2018 en 2019 een aantal contracten afgesloten met een aantal zorgverzekeraars. De behandeling wordt dan geheel vergoed.

(zie onderaan de pagina voor contracten zorgverzekeraars 2018 en 2019)

Bent u aangesloten bij een zorgverzekeraar waarmee ik geen contract heb afgesloten dan is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van uw polis. Heeft u een Restitutiepolis dan wordt de behandeling meestal voor 100% vergoed. Bij een Naturapolis vindt er vaak een vergoeding plaats tussen 65%-75%.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de landelijke tarieven vast. NZa Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2018, klik hier. NZa Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2019, zie Tab Bijlagen (bijlage 1, dbcs) in deze link .

In 2019 hanteer ik 100% van het NZa tarief voor zorgverzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten. Voor een uitgebreide lijst van vergoedingen door alle zorgverzekeraars en de zuivere restitutiepolissen in 2018 zie onder aan de pagina. Houdt u wel rekening met uw "eigen risico". In 2019 is het 385 euro (tenzij u het heeft verhoogd).

Afzegging.

Indien u de afspraak binnen 24 uur van tevoren afzegt ben ik gerechtigd de zitting in rekening te brengen (no show regeling). Ik zal u daarvoor 50 euro in rekening brengen.

Uitgebreide informatie vindt u bij: www.lvvp.info


Onverzekerde zorg

Psychoanalyse wordt niet meer vergoed vanuit de zorgverzekering. Mocht u overwegen in Psychoanalyse te gaan dan zult u de behandeling zelf moeten betalen. De Psychoanalyse valt onder de onverzekerde zorg. In 2019 valt Psychoanalyse onder "overige zorgproducten" (OZP). Het landelijke OZP tarief dat door de NZa voor 2019 is vastgesteld is 105,25 euro per gesprek. U kunt in overleg met mij onderzoeken welke financiële mogelijkheden er zijn als u de Psychoanalyse niet volledig kunt betalen.

Psychotherapie zelf betalen

Als u de Psychotherapie zelf wil betalen is dat ook mogelijk. Het landelijke OZP tarief, dat door de NZa in 2019 is vastgesteld is 105,25 euro per gesprek. Ik hanteer een tarief van 100 euro per gesprek.


Particulier consult

U kunt bij mij terecht voor een particulier consult, bijvoorbeeld ter advisering. De betaling loopt niet via de zorgverzekering en er is dan ook geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Ik hanteer een tarief van 100 euro per consult.


Contracten:

Voor 2018 heb ik contracten afgesloten voor Gespecialiseerde GGZ met:

- Zilveren Kruis: Zilveren Kruis (inclusief Pro Life), Interpolis, OZF, FBTO, Avero Achmea, Achmea, IAK Volmacht, Aevitae

- DSW (waaronder Stad Holland en InTwente zorgverzekeraar) en a.s.r. (waaronder Ditzo en de Amersfoortse)

Voor een uitgebreide lijst van vergoedingen in 2018 door alle zorgverzekeraars, klik hier


Zuivere restitutiepolissen (100% vergoeding) in 2018:

 • De Friesland Vrije Keuze Polis (Friesland Zorgverzekeringen)
 • CZ Zorg Keuze Polis (CZ Zorgverzekeringen)
 • Ohra Basis Polis (CZ Zorgverzekeringen)
 • Delta Loyd Restitutie Polis (CZ Zorgverzekeringen)
 • ONVZ Vrije Keuze Polis (ONVZ)
 • VvAA Basis Polis (ONVZ)
 • PNO Basis Polis (ONVZ)
 • Zorg Vrij Polis (Zorg en Zekerheid)
 • De Amersfoortse Restitutie (De Amersfoortse)
 • ENO Zorg Direct Basis (ENO)
 • Zorgplan Restitutie Polis Avéro (Achmea)
 • FBTO Basis Restitutie Polis (Achmea)
 • Zorgplan Restitutie Aevitea (Achmea)
 • Ik! Zorgplan Restitutie Polis (Achmea)
 • Pro Life Pricipepolis Restitutie (Achmea)

Voor 2019 heb ik alleen een contract afgesloten met Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, waaronder:

 • Interpolis Zorgverzekeringen
 • FBTO Zorgverzekeringen
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen
 • IAK Volmacht en Aevitae Volmacht
 • De Friesland Zorgverzekeraar