Psychische Problemen


Bij onderstaande psychische klachten of problemen kan een behandeling zinvol zijn:

-Angst- en spanningsklachten

-Depressieve klachten

-Emotionele problemen

-Problemen in de omgang met anderen

-Identiteitsproblemen

-Onzekerheidsgevoelens

-Psychosomatische klachten

-Werk- of studiegerelateerde problemen

-Levensfaseproblematiek

-Rouwverwerking

-Persoonlijkheidsproblematiek.

Bij psychiatrische problematiek, zoals zelfbeschadiging, acute suicidaliteit en bij verslavingen,

sluit een behandeling bij een GGZ instelling beter aan.