Psychische Problemen

                                                       
    Bij onderstaande psychische klachten of problemen 
     kan een behandeling zinvol zijn: 

 

    -Angst- en spanningsklachten

    -Depressieve klachten

    -Emotionele problemen

      -Problemen in de omgang met anderen

    -Identiteitsproblemen

    -Onzekerheidsgevoelens

    -Psychosomatische klachten

      -Werk- of studiegerelateerde problemen

    -Levensfaseproblematiek

    -Rouwverwerking

    -Persoonlijkheidsproblematiek.

 

Bij psychiatrische problematiek, zoals zelfbeschadiging, acute suicidaliteit en bij verslavingen, sluit een behandeling bij een GGZ instelling beter aan.