American Kenpo

wat is Kenpo Karate?

Kenpo Karate noemt zichzelf "the science of streetfighting" in die zin dat het zich voornamelijk richt op effectieve zelfverdediging. De bedoeling is de student een aantal principes aan te leren waarmee hij of zij zich uit netelige situaties kan redden.

De nadruk bij Kenpo ligt op vechten met handen, voeten, knieën en ellebogen en minder op gebruik van klemmen. Het idee hierachter is dat in een situatie met meerdere aanvallers het nadelig is 1 hiervan in een klem te nemen ; in plaats daarvan is het doel de aanvallers zo snel mogelijk uit te schakelen.

Historisch heeft Kenpo zijn oorsprong in het Chinese Kenpo dat via Okinawa en Hawaï overwaaide naar de Verenigde Staten.

Kenpo Karate is een vechtsport die in de 20ste eeuw is ontstaan in de Verenigde Staten. Als vader van het moderne Kenpo wordt Ed Parker beschouwd.

In onze club wordt het Ed Parker's Kenpo System onderwezen en getraind.

binnen de KKA-groep wordt het volgende getraind en bestudeerd :