Ett övergripande preliminärt program för 2019 beräknas vara klart den 1/10. För att få en uppfattning om hur det kommer att se ut finns länkar till programet för 2018 nedan.


Länk till program för 2018 lördag

Länk till program för 2018 söndag
 Klockstapeln, snö