Kontakt


För mer information. 


Allmänt:
Bo Wigren, 0708-424900, bo.wigren@karlskronajulmarknad.se


För utställare:
Benny Petersson, 0709-651202, eb.petersson@outlook.com


Program, arrangemang:
Ewy Olander, 0705-491106, olanderewy@gmail.comSWISH: 123-672 20 52 (märk insättningen)