Information till utställare på Karlskrona julmarknad

Välkommen till Karlskrona Julmarknad 2019

Länk till anmälan (blanketter för utskrift finns att ladda ner längst ner på sidan)

Julmarknaden äger rum lördagen den 7:e december kl. 10:00-16:00 och söndagen den 8:e december kl. 11:00-16:00.

Marknadsplatser utomhus kommer att finnas på Karlskronas gågator, inne gårdar, Blekinge Museum och fria ytor i anslutning till gågatorna.
Inomhusplatserna kommer att finnas på Blekinge Museum, uppbyggt tält på Stortorget, gallerior och lokaler i anslutning till gågatorna.
Hela city i Karlskrona håller öppet lördag och söndag.

Marknadsutställare med ”levande hantverk” på plats såsom korgslöjd, smide mm. erhåller rabatterat pris på sin marknadsplats. Vi välkomnar också dig som i ditt sortiment har lokalproducerade livsmedel.

Pris: inomhus 200 kr/löpmeter
         utomhus 100 - 150 kr/löpmeter beroende på djup.

Inbjudan och anmälningsblankett skickas ut den 26 aug. 

Anmäl ditt deltagande här: Länk till anmälan

Info, Benny Petersson 

0709-651202 eb.petersson@outlook.com

Info, Bo Wigren 
0708-424900 bo.wigren@karlskronajulmarknad.se


Varmt välkomna till Karlskrona Julmarknad 2019.



LIONS CLUB Karlskrona/Jarramas

Julmarknaden arrangeras i samarbete med Blekinge Museum, Karlskrona kommun, Visit Karlskrona, Karlskrona City, Cityfastighetsägarna.


Personuppgiftsregistrering.
Lions policy för personuppgiftshantering för utställare vid Karlskrona Julmarknad.

Var vänlig meddela oss på info@karlskronajulmarknad.se om du inte vill finnas i Karlskrona Julmarknads personuppgiftsregister.








Ċ
Göran Carlander,
23 aug. 2019 03:07
Ċ
Göran Carlander,
23 aug. 2019 03:07