Information till utställare på Karlskrona julmarknad

Välkommen till Karlskrona Julmarknad 2020

Julmarknaden äger rum lördagen den 5:e december och söndagen den 6:e december .

Marknadsplatser utomhus finns på Karlskronas gågator, innegårdar, Blekinge Museum och fria ytor i anslutning till gågatorna.
Inomhusplatserna kommer att finnas på Blekinge Museum, uppbyggt tält på Stortorget, gallerior och lokaler i anslutning till gågatorna.
Hela city i Karlskrona håller öppet lördag och söndag.

Marknadsutställare med ”levande hantverk” på plats såsom korgslöjd, smide mm. får rabatterat pris på sin marknadsplats. 

Info, Benny Petersson 

0709-651202 eb.petersson@outlook.com

Info, Bo Wigren 
0708-424900 bo.wigren@karlskronajulmarknad.se


Varmt välkomna till Karlskrona Julmarknad 2020.LIONS CLUB Karlskrona/Jarramas

Julmarknaden arrangeras i samarbete med Blekinge Museum,Cityfastighetsägarna, Karlskrona City, Karlskrona kommun och Visit Karlskrona.


Personuppgiftsregistrering.
Lions policy för personuppgiftshantering för utställare vid Karlskrona Julmarknad.

Var vänlig meddela oss på info@karlskronajulmarknad.se om du inte vill finnas i Karlskrona Julmarknads personuppgiftsregister.