Information till utställare på Karlskrona julmarknad

 Karlskrona julmarknad på Trossö 2:a advent, 4-5/12 2021.

Vi arbetar för att åter kunna skriva Välkommen till en traditionell julmarknad i Karlskrona City.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten bedömer att samhället i stort kan återgå till normalläge i september 2021 med stegvisa åtgärder och öppningar av Covid-19 restriktioner. Det ökar möjligheterna för att kunna genomföra en julmarknad 2021. Vi följer utvecklingen och uppdaterar sidan vid varje månadsskifte.

Information
Benny Petersson, 0709-651202, eb.petersson@outlook.com

LIONS CLUB Karlskrona/Jarramas

Julmarknaden arrangeras i samarbete med Blekinge Museum, Cityfastighetsägarna, Karlskrona City, Karlskrona kommun och Visit Karlskrona.


Personuppgiftsregistrering.
Lions policy för personuppgiftshantering för utställare vid Karlskrona Julmarknad.