Styrelsen i Kalmar Atletklubb!
 Ordförande  Thony Ragnarsson  thony.ragnarsson@kalmarak.se
 Sekreterare  Simon Karlsson  simon.karlsson@kalmarak.se
 Kassör  Katarina Ragnarsson  Katarina.ragnarsson@kalmarak.se
 Ledamot  Christian Martinsson   christian.martinsson@kalmarak.se
 Ledamot  Erik Gunhamn  erik.gunhamn@kalmarak.se
 Suppleant Joel Thorén  joel.thoren@kalmarak.se 
 Suppleant  Simon Karlsson  
 
Vill du skicka mail till samtliga i styrelsen använd adressen styrelsen@kalmarak.se 
 
 
OL-Sektionen
 
Ordförande Andreas Fransson Andreas.fransson@kalmarak.se
Ledamot            Thony Ragnarsson    thony.ragnarsson@kalmarak.se
Ledamot    Svante Ragnarssonsvante.ragnarsson@kalmarak.se
Ledamot Joel Thorén         joel.thoren@kalmarak.se
Ledamot Emma Wennerström emma.wennerstrom@kalmarak.se
Underordnade sidor (3): Dokument Protokoll Protokoll OL