Nybörjarträning

Se vår nya hemsida www.kalmarak.se
eller kontakta OL-sektionen via mejl på ol@kalmarak.se