Нашата компанија не  е фокусирана само да ги продаде своите производи НИЕ ГО МОНТИРАМЕ  УРЕДОТ ГИ ОБУЧУВАМЕ НАШИТЕ КЛИЕНТИ ЗА РАКУВАЊЕ СО ИСТИОТ И ВИ НУДИМЕ 24/7 СЕРВИС НА СИТЕ УРЕДИ ОД НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО.

                  ДПТУ ЈОМАК КОМ ДООЕЛ Велес Македонија