Toimintasuunitelma vuodelle 2020

Joensuun Eläkeläiset ry on rekisteröity yhdistys, joka on toiminut vuodesta 1959 eläkeläisten ja ikäihmisten hyväksi. Vuosi 2020 on yhdistyksen 61. toimintavuosi. Toiminnan tavoitteena on tukea jäsenten henkistä ja fyysistä hyvinvointia tarjoamalla tasa-arvoista yhdessäoloa joka auttaa arjessa jaksamista. Tarjoamme harrastustoimintaa ja tietoa yhteiskunnallisista palveluista sekä teatteri, kylpylä ym. jäsenmatkoja.

                                                                                                                                                                  
                                                                                                       

Edunvalvonta

Yhdistyksemme kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Eläkeläiset ry:hyn, jonka valtuustossa yhdistyksellämme on edustus. Toukokuussa kokoontuvalle valtuustolle teemme aloitteita eläkeläisten elämänlaadun parantamiseksi, ”Ikäystävällseen Suomeen” tavoiteohjelman mukaisesti.

Yhdistyksen hallintoa ja taloutta hoitaa vuosittain valittava johtokunta. Toiminnan linjat hyväksytään syyskokouksessa ja toimintojen toteuttamisesta vastaa johtokunta, joka kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Teemme tunnetuksi ja edistämme tavoiteohjelman ”Ikäystävälliseen Suomeen” esittämien toimenpiteiden toteutumista, sekä tutustumme sen opintokerhoaineistoon ja tiivistelmään..

Olemme jäsenenä Eläkeläiset ry:n Pohjois-Karjalan Aluejärjestössä. Yhdistyksemme osallistuu aluejärjestön kevät- ja syyskokouksiin sekä yhdistyksellämme on edustus aluetoimikunnassa.

Osallistumme Aluejärjestön järjestämiin tilaisuuksiin.

Teemme yhteistyötä paikallisten eläkeläisjärjestöjen kanssa. Järjestämme yhdessä mm. tansseja sekä kerhotalon kunnostustalkoita.

Kunnalliseen hallintoon yhteydenpito hoidetaan vanhusneuvoston ja suorien yhteydenottojen kautta. Yhdistyksellämme on edustus Joensuun vanhusneuvostossa.


Kerhotoiminta

Avoimen ja tasapuolisen kerhotoiminnan periaatteena on, että kaikki jäsenemme voivat halutessaan osallistua ohjelmien tekemiseen ja esittämiseen. Sama periaate turvaa myös oikeuden olla vain yleisönä nauttimassa ohjelmatarjonnasta.

Viikkokerho kokoontuu kuukauden 2., 3., 4. ja 5. tiistai Kerhotalolla. Kuukauden ensimmäinen tiistai on ulkoilu-/liikuntapäivä tai tarvittaessa voimme kokoontua myös Rakentajien kerhohuoneella Torikatu 5.

Viikkokerhojen ohjelma koostuu laulukuorosta, sketsiryhmistä sekä yksilöesiintyjistä mm. laulu ja runonlausunta, puheenjohtajan ja matkavastaavan antamasta infosta, liikunnasta sekä vierailijoista jotka kertovat ajankohtaisista kiinnostavista aiheista.

Joka kuukauden viimeinen tiistai ulkoilemme, pelaamme bocciaa tai harrastamme muunlaista liikuntaa sekä laulamme.

Kuukauden 1. ja 3. keskiviikko kokoontuu liikuntaryhmä.

Ilmaisutaidon kerho kokoontuu kuukauden viimeinen tiistai sekä kuukauden 1. ja 3. keskiviikko. Myös laulajat harjoittelevat joka kuukauden 1 ja 3 keskiviikko. Laulajat ja ilmaisutaidon kerholaiset käyvät esiintymässä eri hoitopaikoissa ja tilaisuuksissa.

Kädentaitokerho Näprääjät kokoontuu kuukauden 2. ja 4. torstai.

Kuntosalivuo on Senioripihan Matti talossa perjantaisin.

Käymme toiminta vuoden aikana ainakin kaksi kertaa keilaamassa sekä järjestämme uutena toimintona karaokea jonka tahdissa halukkaat voivat tanssia.

Kehitämme yhdistyksen monikulttuurista toimintaa.


Koulutus

Eläkeläiset ry:n järjestämillä Kuntorannassa pidettävillä kursseilla/koulutuspäivillä koulutamme harrasteryhmien ohjaajia sekä yhdistyksen toimihenkilöitä.                                                                                                                                                                                                    Järjestämme yhdistysverstas tilaisuuden jostakin ajankohtaisesta aiheesta sekä ”tanssipaja” koulutuksen.                                                         Jatkamme Sanateide tilaisuuden kokoontumisia viisikertaa helmi–huhtikuussa.                                                                                         Osallistumme Aluejärjestön järjestämiin koulutuksiin- ja aluepäiviin.


Loma- ja virkistystoiminta

Järjestämme tammi-helmikuussa teatteriretken Kuopioon/Matkukseen.                                                                                                           Huhtikuussa teemme kylpylämatkan Koli Spahan, kesäkuussa teemme jonkun pitemmän retken ja heinäkuussa kaksi kesäteatteriretkeä. Syyskuun lopulla järjestämme retken Kuntorantaan ”Syystärräykseen”.                                                                                                         Osallistumme lokakuussa järjestettäviin Vanhustenviikon tapahtumiin.                                                                                                                 Joulukuussa pidetään jäsenistön pikkujoulu Kerhotalolla, johon kutsutaan erillisellä kutsulla kaikki vuoden aikana jäseneksi liittyneet sekä pyöreitä vuosia täyttäneet jäsenet.

                                                                                                 

Jäsenhankinta

Olemme mukana Eläkeläiset ry:n jäsenhankintakampanjassa joka pidetään 1.1.–30.6.. Tehostamme jäsenhankintaa monipuolistamalla toimintaamme ja lisäämällä toiminnan näkyvyyttä. Tavoitteenamme on 100 uutta jäsentä vuoden 2020 aikana.                                            Järjestämme jäsenhankintakampanjan aikana yhden toritilaisuuden keskustassa ja toisen Rantakylässä.                                                 Järjestämme joulun alla Eläkeläiset ry:n joululauluvihkoijen pohjalta kaikille avoimen joululaulu tilaisuuden.


Tiedotus

Sääntömääräisistä kokouksista tiedotetaan Eläkeläinen lehdessä ja Karjalan Heilin järjestöpalstalla sekä yhdistyksemme nettisivuilla. Muu tiedottaminen tapahtuu kerhoissa, Karjalan Heilin järjestöpalstalla ja yhdistyksen nettisivuilla. Tammikuussa teemme jäsenille kohdistetun taitettavan toimintakalenterin.                                                                                                                                                                        Tehostamme tapahtumista tiedottamista sekä uudistetaan nettisivut Eläkeläiset ry:n Verkottuvat yhdistykset - hankkeen opastuksella.

Talous

Järjestämme perinteisesti kahdet tanssit Kerhotalolla. Kahvio, jossa myymme kahvia ja leivonnaisia on avoinna aina ennen kerhojen kokoontumisia sekä tanssien yhteydessä. Järjestämme myös arpajaisia ja ainakin yhdet myyjäiset. Lisäksi käsitöitä on myynnissä yhdistyksen omissa juhlissa/tapahtumissa.                                                                                                                                                                                        Taloudesta on laadittu erillinen suunnitelma.


                                                                                Toimintasuunnitelma on hyväksytty syyskokouksessa 19.11.2019

Comments