תעסוקה מקצועית של עולי בריה"מ לשעבר בישראל (לפי סקרי כח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

בשנים 2010-1990)

חזרה לעמוד הראשי

X

לראשי פרקים

V

לוח 1. הרכבם המקצועי של העולים מבריה"מ לשעבר (1990+) המועסקים בחו"ל ובישראל, בהשוואה עם כלל יהודי בריה"מ וישראל ומהגרים יהודים מבריה"מ לשעבר בארה"ב

x

לוח 2. הרכבם המקצועי של העולים מבריה"מ לשעבר (1990+) המועסקים בחו"ל ובישראל, בהשוואה עם כלל יהודי בריה"מ וישראל ומהגרים יהודים מבריה"מ לשעבר בארה"ב, לפי מין

x

לוח 3. הרכבם המקצועי של העולים מבריה"מ לשעבר (1990+) המועסקים בחו"ל ובישראל, לפי שנות העלייה

x

לוח 4. אחוז המועסקים בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים בקרב עולי בריה"מ לשעבר (1990+) - בעלי השכלה גבוהה, בהשוואה עם כלל יהודי ישראל, לפי תואר אקדמי

x

לוח 5. אחוז המועסקים בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים בקרב עולי בריה"מ לשעבר (1990+) - בעלי השכלה גבוהה, לפי מין, גיל, שנת עלייה, מחוז מגורים, קבוצה דתית-לאומית ורפובליקת המוצא

x

לוח 6. אחוז המועסקים בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים בקרב עולי בריה"מ לשעבר (1990+) - בעלי השכלה גבוהה, לפי מין, מצב משפחתי ותעסוקת בן/בת זוג

x

לוח 7. הגורמים העיקריים השמשפיעים על הסתברות לעסוק בישראל במקצועות מדעיים, אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים של עולי בריה"מ לשעבר (1990+) - בעלי השכלה גבוהה (תוצאות הרגרסיה הלוגיסטית) 

 x

Ĉ
Viacheslav Konstantinov,
Sep 23, 2011, 6:10 AM
Ĉ
Viacheslav Konstantinov,
Sep 23, 2011, 6:11 AM
Ĉ
Viacheslav Konstantinov,
Jan 30, 2013, 11:33 AM
Ĉ
Viacheslav Konstantinov,
Jan 30, 2013, 11:33 AM
Ĉ
prof2.xls
(24k)
Viacheslav Konstantinov,
Jan 30, 2013, 11:33 AM
Ĉ
Viacheslav Konstantinov,
Jan 30, 2013, 11:33 AM
Ĉ
Viacheslav Konstantinov,
Jan 30, 2013, 11:33 AM