Informatika v umení - Štúdiová prax


Informatika v umení

Štúdiová prax

Podklady pre vyučovanie


Vyučujúci

Ing. Juraj Kubek

  • vzdelanie: 
    1984 ukon. 1.cyklus akordeón, 1998 maturita na gymn. ZA, 1994 ukonč. SjF VŠDS ZA, teraz: DPŠ pri ŽU
  • hud. aktivity: 
    akordeón, od 1988 hráč na kláv. nástroje v kom. kapelách, od 1992 práca v Cubase, od 2013 Studio One, od 2001 korep. v MZ Máj ZA, od 2008 hra organe pri kat. bohosl., správa www.spevy.sk
kontakt:
juraj.kubek@gmail.com
0908 255 655

Ikony v učebnici

V texte sú používané ikony s nasledujúcim významom

Vyvetľujúci text

motivácia
cieľ vyučovacieho procesu
aktualizácia prv osvojeného učiva
učivo na osvojenie

Doplňujúci text

upevnenie učiva
prehlbovanie a zovšeobecnenie

Aparát na osvojenie učiva

spätná väzba (test, kontrolné otázky)
úlohy, návody, tabuľky cvičenia

Ostatné

doplňujúci text