Twórca środka ciężkości ciał

Odkrywcą środka ciężkości był  Archimedes z Syrakuz.
Żył on w latach ok. 287-212 p.n.

Był to Grecki filozof przyrody i matematyk, urodził się i zmarły w Syrakuzach; wykształcenie zdobył w Aleksandrii. Był krewnym lub powinowatym władcy Syrakuz Hierona II.

Niektóre odkrycia Archimedesa
•  prawo Archimedesa
•  aksjomat Archimedesa
•  zasadę dźwigni
•  prawa równi pochyłej
•  środek ciężkości i sposoby jego wyznaczania dla prostych figur
•  pojęcie siły Jako pierwszy podał przybliżoną wartość liczby pi. Według jego oszacowania 

Wynalazki Archimedesa
•    śruba Archimedesa
•    przenośnik ślimakowy
•    zegar wodny
•    organy wodne
•    machiny obronne
•    udoskonalił wielokrążek i zastosował go do wodowania statków


Interesujący nas środek ciężkości to
taki szczególny punkt, że po podparciu w tym punkcie za pomocą siły przeciwnej do siły grawitacji (równoważącej tę grawitację), grawitacja nie spowoduje obrotu tego ciała

A jeśli podeprzemy ciało obok środka ciężkości?

Jeśli ciało podeprzemy obok środka ciężkości, to w większości położeń będzie się ono przekręcało albo przewracało (lub miało skłonność do przekręcania). Wynika to z faktu, żę siła ciężkości działająca z jednej strony tego ciała będzie większa, niż z drugiej i ciężar owej masy przeważy. 
A tutaj możemy zauważyć to samo co wcześniej tylko w trójkącie prostokątnym.Poruszamy tylko punktem A i B. 
Comments