Środek ciężkości, a środek masy

Niemal zawsze środek ciężkości pokrywa się ze środkiem masy (wyjątek zdarzyłby się dopiero w niejednorodnym - czyli prawie niemożliwym do zaobserwowania "normalnie" - polu grawitacyjnym). 

Pojęcie środka masy jest nieco ogólniejsze od pojęcia środka ciężkości, bo ciało ma środek masy zawsze - bez względu na to, czy działa na nie siła grawitacji. Np. w stanie nieważkości trudno jest mówić o środku ciężkości, bo ciężkości ciała nie mają ponieważ środek ciężkości można zauważyć tylko przy środowisku w którym występuje grawitacja, natomiast środek masy jest niezmieniony. Pojęcia te często są mylone lub wręcz utożsamiane. W geometrii (w tym stereometrii) pojęcie środka ciężkości jest synonimem środka masy. Środek masy możemy jeszcze wyobrażać sobie tak, że gdybyśmy w stanie nieważkości zaczęli ciągnąć ruchem przyspieszonym daną bryłę, to w wyniku takiego pociągnięcia nie nastąpi nawet chwilowe przekręcenie się ciała. 


Tutaj zauważamy to w trójkącie równoramiennym. Poruszamy punktami A,B oraz C

Comments