VALERI SERRA I BOLDÚ

Valeri Serra i Boldú (Castellserà, l'Urgell, 1874 - 1938) ha estat un dels més destacats estudiosos del folklore català i el seu treball publicat ha permès la salvació d'una part important del llegat cultural popular de les terres de parla catalana.

A la vila de Bellpuig, on visqué, es va instituir el "Premi Valeri Serra i Boldú" per a treballs inèdits en qualsevol aspecte de la cultura popular. L'any 2009 se n'ha fet la 25ª edició (vídeo).

Enllaç a la convocatòria del Premi, AQUÍ


Estudià als escolapis de Balaguer i després peritatge mencantil a Barcelona. Des que el 1896 conegué Jacint Verdaguer, féu de veritable deixeble i col·laborador seu, especialment a la revista "La Creu del Montseny" (1899-1900), i compartí el seu ideari de catalanisme catòlic i conservador, alhora que anà encarrerant els seus interessos envers el folklore religiós, seguint el consell de mossèn Cinto.

Mort Verdaguer, i casat i instal·lat a Bellpuig, Valeri Serra fundà i dirigí el setmanari "Lo Pla d'Urgell" (1912-1921), a través del qual participà activament en les qüestions de caire econòmic, polític i religiós que es donaren en aquells temps a la gran plana urgellenca. Hi publicà també en forma de seccions o sèries d'articles, obres importants com el Calendari folklòric de l'Urgell (1914-15), i Mossèn Cinto Verdaguer (1915).

Periodista, biògraf de Verdaguer i folklorista, l'any 1919 es traslladà a Barcelona on féu de professor a l'Escola d'Agricultura. Treballà a l'administració catalana i després a La Vanguardia. Reconegut ja com a periodista i folklorista professional, publicà monografies d'interès turístic sobre Bellpuig, Tàrrega, Lleida, reculls de rondalles, el Llibre d'Or del Rosari a Catalunya (1925) i una revista especialitzada en estudis de folklore, l'Arxiu de Tradicions Populars (1928-1935).

Després de la Guerra Civil, es recuperà pòstumament una part de la seva obra (articles periodístics sobre folklore), en castellà, amb el llibre Fiestas y tradiciones populares en Cataluña (1945). I després de la celebració a Bellpuig del centenari del seu naixement (1974), assistim a una recuperació general i reedició de les seves obres sobre folklore.El premi i el nom de l'institut Lo Pla d'Urgell de BellpuigL'any 2009 s’ha celebrat la 25a edició dels Premis Valeri Serra de Cultura Popular. Puntuals a la cita de cada any, el dia dels Dolors se’n va celebrar l’acte delliurament, presidit enguany per l’Honorable Conseller de Cultura, Sr. Joan Manel Tresserras. És notori destacar que aquest premi nasqué de l’impuls del nostre IES. Com quedà escrit en el llibre del XXX Aniversari:

"Justament al final d’aquell curs (1982-1983), naixia un dels esdeveniments culturals més destacats de les nostres terres occidentals i que, amb els anys, ha anat estenent el seu prestigi al llarg de totes les contrades dels Països Catalans. Es tractava de la primera convocatòria del premi Valeri Serra i Boldú, destinat a estudis que tractessin sobre aspectes geogràfics, històrics o culturals de les terres de l’Urgell, entenentaquest topònim en el sentit ampli que el mateix Valeri Serra li havia infós al seu Calendari Folklòric de l’Urgell".

Després de quarta convocatòria, es va obrir un període de reflexió sobre la continuïtat del 25 anys de Premi Valeri Serra de cultura popular premi, que es va resoldre satisfactòriament per l’acord entre elcentre i l’ajuntament de Bellpuig (amb l’aleshores alcalde Sr. Josep Pont, i el regidor de Cultura, Sr. Jofre Nomen), i el pare Massot de l’Abadia de Montserrat. A partir, doncs, de la cinquena convocatòria, el premi va ésser assumit pel consistori bellputxenc, en la seva categoria sènior, i l’institut va restar com a organitzador dels premis infantil i juvenil. És per aquest any d’aturada que els 25 anys arriben amb un any de retard, del 1983 al 2009. Els treballs dels alumnes del Premi Infantil i Juvenil han estat publicat per l’Abadia de Montserrat i el suport de l’Ajuntament de Bellpuig, sota el títol de Recull. L’última edició correspon al Recull/6 (2005-06). La col·lecció constitueix, sen dubte, un bon fons de la cultura popular catalana, i en particular del Pla d’Urgell, vista des de la mirada dels adolescents.

Del bracet de l’impuls al premi, va coincidir en el temps (primavera de 1983) la decisió presa pel Claustre del centre, sota la direcció de Maria Llum Miralles, de proposar al Departament d’Ensenyament un nom oficial a l’institut. En un article a El Pregoner de l’Urgell (núm.83 de 19 de març de 1983), el secretari del centre, Sr. Ramon Miró, escrivia les raons que havien portat a triar el nom que portem, i que són:
“1.- LO PLA D’URGELL fou el primer periòdic (o almenys el primer periòdic d’una certa importància) de la vila de Bellpuig.
“2.- Fou dirigit per l’eminent folklorista Valeri Serra i Boldú, el qual donà al periòdic un bon nivell cultural i aconseguí col·laboracions d’importants escriptors i folkloristes de començament de segle".

Per aquestes raons, doncs, és que el nostre institut porta el nom de la principal publicació periòdica de l'eminent folklorista urgellenc.AUCA DE VALERI SERRA


(Alumnes de 1B, curs 2009-10)

Comments