úvod‎ > ‎stavby v obci‎ > ‎Kanalizace‎ > ‎

Výstavba kanalizace v obci

přidáno: 24. 10. 2012 10:54, autor: Tomáš Perlík   [ aktualizováno 6. 6. 2013 22:55 ]
 Vážení občané, 
 koncem  roku  2011  byla  dokončena  čistírna  odpadních  vod  a  vydaným  rozhodnutím  MěÚ Slaný  byl  povolen  její  zkušební   provoz.   Splněním  této  podmínky  byla  naší obci  závěrem  roku 2011  poskytnuta   další  dotace  na  výstavbu  kanalizačního  řadu.    
   V  současné  době  je celý  kanalizační  řad  v  obci  dokončen.  Dokončeny  jsou i   obě  přečerpávací  stanice.   Nic  již  nebrání  tomu,  aby  se  mohly  jednotlivé  nemovitosti  postupně napojovat  na  vybudovanou  kanalizační  síť  v  obci.   Ke  každé  nemovitosti  byla  vybudována  samostatná   kanalizační  přípojka  o  průměru  160 mm,  která  vždy končí  na  společné hranici  obecního  pozemku  a  pozemku vlastníka  nemovitosti.  
  Přípojka   od  každého  domu,  až  ke  kanalizačnímu  obecnímu  řadu  je   vždy  celá vlastnictvím  majitele  nemovitosti.  Jedná  se i o část  přípojky,  která  je  na  obecních  a  státních  pozemcích.  
  Příspěvek  na  vybudování  kanalizačních  přípojek  na  jejich  veřejné  části  byl  odsouhlasen   v zastupitelstvu  dne 2.11. 2011  ve  výši  15 000 Kč  na  jednu  připojovanou  nemovitost  (jedno  číslo  popisné).
  Část  kanalizační přípojky na  soukromém  pozemku ,  to je  obvykle od  plotu  až k  domu  si  musí  každý vlastník  nemovitosti   investovat  sám.  Připojení  by  mělo  být  provedeno  vždy  před  odpadní  jímkou,  která  se  tímto  vlastně  vyřadí  z  provozu.   Odpady  se  musí  tedy  z  domů vypouštět  přímo  bez  jakéhokoliv zdržení  v  různých  jímkách a  šachtách. Do  kanalizačního  řadu  se nesmí pouštět  staré  rozkládající se  odpady.   
   Minimální  dimenze  kanalizační  přípojky  musí  být  provedena  z  trub  KGB  160 mm. Každá  přípojka  musí  být  opatřena   podle  normy revizní  čistící  šachtou,  která  by  měla  být  na  pozemku  vlastníka  nemovitosti  a  to co  nejblíže  místu , kde  potrubí  opouští  pozemek.  V  případě  ucpání  přípojky  se touto  revizní  šachtou  bez jakéhokoliv  kopání  nechá  provést  vyčištění  přípojky.   
   Vyhláška  o  odpadních  vodách  bude  vydána  počátkem  roku 2013  po  zahájení  zkušebního  provozu  a  bude  určen  i  poplatek  za  čištění  odpadních vod.
   Vypouštět  do  kanalizace  se  smí  pouze  odpadní  vody z  WC,  koupelny  a  kuchyně. Kanalizace  se  nesmí  zatěžovat   nerozložitelnými  odpady  (což  jsou  zejména  dětské  pleny,  dámské  vložky, obvazy, kondomy,  různé  umělé  utěrky,  látky  atd.).  Tyto odpady  způsobují  problémy  v přečerpávací  stanicích  a  následně  i v  čistírně  odpadních  vod.   Dochází  k  ucpávání  čerpadel  a  k namotávání  míchadel  v čistírně.   Následkem  je  většinou  zničené  zařízení,  které  bude  muset  obec v  nákladech  na  čištění odpadních vod zbytečně  hradit.    
 Prosíme  proto  občany o  důsledné  třídění  odpadů  v domácnostech.  Výše  jmenované nerozložitelné  odpady  patří  do  domovního  odpadu,  tedy  do  popelnic.  
V Hořešovicích Ing. Stanislav Štros,starosta
19.10.2012  
   


    Comments