úvod‎ > ‎stavby v obci‎ > ‎Kanalizace‎ > ‎

Informace o průběhu výstavby kanalizace

přidáno: 6. 8. 2012 10:09, autor: Tomáš Perlík   [ aktualizováno 6. 6. 2013 22:55 ]

V současné době se dokončují poslední dvě větve hlavního řadu, od 15.8.2012 začne  oprava silnice

 Byla uzavřena smlouva s KB o úvěru, nyní již probíhá čerpání prostředků na stavbu, a připravujeme vyhlášku o nakládání se splaškovými odpadními vodami.

Počítáme, že v posledním čtvrtletí letošního roku dojde k celkovému zprovoznění kanalizace. Podmínkou připojení  se ke kanalizačnímu řadu a jeho  používání bude úhrada přípojky, toto je možné  již průběžně začít hradit na účet OÚ  nebo přímo v kanceláři OÚ v úřední dny. (číslo účtu obce: 10521141/0100, do VS uveďte Vaše číslo popisné, částka  15000,- Kč na jedno čp.).

Dále se v současné době projednává se stavebním úřadem  způsob povolení přípojek k jednotlivým nemovitostem .Po vybudování přípojek bude třeba zdokumentovat jejich skutečné provedení, stejně tak jako u vodovou.

V Hořešovicích

6.8.2012

Ing.Štros , starosta


Comments