Helga Bønsvig Billedkunstner


Helga Bønsvig
Skovvej 24                                                                  
9500 Hobro
98525273
40471387

Medlem af kunstnergruppen PLAN C 

www.planc-kunst.dk

Medlem af BKF. Billedkunstnernes Forbund

Danish Visual Artists

 "I mine lyriske, koloristiske og abstrakte værker fungerer farven som et væsentligt omdrejningspunkt. Jeg undersøger effekten af farveinteraktioner, farvens sanselige styrke og forbindelsen mellem farve og form. Lærredet eller bunden får en styrende funktion for mine værker. Farver, former, linjer og konturer opstår som elementer og fragmenter på fladen, hvor der kan være rum og bevægelse i det fragmentariske.

Mine værker er helt eller delvist nonfigurative. Jeg trækker det væsentlige frem fra nogle iagttagelige elementer og /eller fragmenter og på den måde skabes åbne værker, som sætter beskuerens sanseapparat og perception på spil. Mine iagttagelser registreres i skitser eller fotografier, hvor de gennemgår en bearbejdningsproces, indtil de gradvist nærmer sig et formelt kunstnerisk udtryk. I den kunstneriske skabelse gør jeg desuden aktivt brug   af tvivl, idet værkernes fysiske udformning konstant revurderes og rekonstrueres i en kontinuerlig proces. I min optik er disse spor af tvivl, der synliggør forskellige stadier af den kunstneriske proces, vigtige elementer for værkets samlede udtryk.

Tvivl, balancering og modsatrettede bevægelser er væsentlige begreber både i min kunst og i mit liv."