Helga Bønsvig Billedkunstner


Helga Bønsvig
Skovvej 24                                                                  
9500 Hobro
98525273
40471387

Medlem af kunstnergruppen PLAN C 

www.planc-kunst.dk

Medlem af BKF. Billedkunstnernes Forbund

Danish Visual Artists

 "I mine lyriske, koloristiske og minimalistiske værker fungerer farven som et væsentligt omdrejningspunkt. Jeg undersøger effekten af farveinteraktioner, farvens sanselige styrke og forbindelsen mellem farve og form. Lærredet eller bunden får en styrende funktion for mine værker. Farver, former, linjer og konturer opstår som fragmenter på fladen, hvor der kan være rum og bevægelse i det fragmentariske. I mine abstrakte kompositioner er intentionen at sætte beskuerens sanseapparat i spil, således at værkerne ikke blot opleves optisk, men ligeledes perciperes med kroppens øvrige sanser. Hensigten med den udprægede grad af abstraktion er ligeledes at skabe åbne værker, der overlader enhver fortolkning og refleksionsproces til beskueren selv.

Selvom billedsproget er fuldkommen abstrakt uden nogen former for visuelt genkendelige objekter eller tydelige fortællinger, udspringer mine værker altid af konkrete synsindtryk. Mine iagttagelser registreres i skitser eller fotografier, hvor de gennemgår en bearbejdningsproces, indtil de gradvist nærmer sig et formelt kunstnerisk udtryk. I den kunstneriske skabelse gør jeg desuden aktivt brug   af tvivl, idet værkernes fysiske udformning konstant revurderes og rekonstrueres i en kontinuerlig proces. I min optik er disse spor af tvivl, der synliggør forskellige stadier af den kunstneriske proces, vigtige elementer for værkets samlede udtryk.

Tvivl, balancering og modsatrettede bevægelser er væsentlige begreber både i min kunst og i mit liv."