หน้าแรก | Home

Heat Exchanger Heat Exchanger Product

We are a specialist of the heat exchanger that we supply which has wide range, Plate heat exchanger, Gasket plate heat exchanger, Shell and tube heat exchanger also fin coil heat exchanger (finned coil heat exchanger) for Water Cooler, Oil Cooler, Evaporator, Condenser, Chiller, Heat pump and heat recovery

เราทำอะไรบ้าง!


บริษัท สุขฤชา จำกัด จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ Heat Exchanger ไม่ว่าชนิด
Brazed Plate Heat Exchanger ยี่ห้อ Kaori ได้แก่ รุ่น K050, K095, K205, K210 และ Gasket Plate Heat Exchanger ยี่ห้อ Mueller รุ่น AT4,AT10,AT40,AT80 หรือจะเป็น Shell and Tube Heat Exchanger ใช้สำหรับงาน Cooler, Evaporator, Condenser ไม่ว่าจะเป็นงาน Air Conditioner, Chiller, Heat Pump หรือ Heat Reclaim (Heat recovery) อีกทั้งยังบริการ อะไหล่ และ Service ล้าง clean และ Modify PHE (Plate heat exchanger)

 

ปรัญชาบริษัท!


มุ่งมั่น และเป็นเลิศในงานด้านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน Heat Exchanger

RSS: Achrnews


RSS: HVAC news