Hanácké kroj


Marta Čížková – Hanácký kroj – v Prostějově 1940

Z óvodo dochtora Jana Kuehndela

Každé kroj je zrcadlem a vérazem své dobe e svyho kraja, své zeme a svéch ledi. Představoje sedláka, jeho práco a jeho radostě. Névic je to vidět na hanáckym krojo. Nandete v něm hojnosť požehnané Hané a jeji kepré a órodné zeme. Hanácké kroj spivá o tělesnym fortelo osobitéch Hanáku a vábivéch Hanaček. Mlovi z něho hanácké smesl pro tradice a pro verovnané a radostné kolorit.

Kóske z knižke :
… Srcem Morave je Haná a koronó moravskéch kroju só kroje hanácky. Hanácké kroj je královskym oděvem meze ostatnima krojama, zvlášť nevěstine šate, dež se ozdobijó vesokó nevěstinskó koronó – pantlékem – a k temo óvodnicó.

… V letech 1858 založel Žid Mandl továrňo na šate v Prostijově. Lacená konfekci veklačela kroje napřeď z kolevá Prostijova a potem e inde na Hané. Sedláci si kroje podržele dyl, ale chodši ledi si rádi brale levny konfekčni šate.

Hanácké kroj se nosel po celé Hané, ve středni Moravě od Uničova až po Bilovice a od Litovla až k Holešovo. Nebéval všade sténé a jednotné. Tajak ostatni kroje, e on se měnil a vevijel. Každá doba mo dala určité ráz. Renesanci – okruži a vedoty rokáve, rokoko – šeroky sokně a do hloboka vekrojeny kordolke, empire – vesoky opásáni a podobně. Dobovy změne nebévale hneď po celé Hané a né všade se ojale a kvulevá temo je hanácké kroj mnohotvárné e dež se zdá všade sténé.

… V každé věči dědině měle kréčiřa, keré oměl aji vešivat. Bévale e švadlene a vešivačke, kery to dělale pro ževobeti. Mlady děvčeska neznale lepši zábavo na nedělni odpoledne než vešivat. Scházelo se jich nekolek o nekeré z nicha vešivale o závod, kerá lepši a rychléš. Pře tym si vekládale stary skazke a spivale pěsničke.

… Vdany robe nikemo (ani vlastnimo možovi) vlase neokázale, to be bévala bela haňba. Šátek mosel vlase cely zakret. Proti temo Hanačke včel hřešijó, dež nevědomosti, ješitnosti če nedbalosti dovolijó, abe jim vlase večohovale. Pře práce a za veder v litě, dež šátek zavazel, brale si vdany robe na hlavo bily ozdobny pleteny čepce, kery si nechávale e pod šátek, abe se jim ošetřel a nemastil se vlasama.

… Na rokávce bévale hanácky parádnice doméšlevy a mivale jich nekolekere, e šestere. V země si dávale šate do richtiko. Prale, škrobile a žehlele, řasele sokně a štipale rokávce a šele. S nachestanó parádó se moselo vestačet cely lito a na takovy rokávce nebévalo v litě kde. Na všedni chozeni se rokávce neštipale a limečke se taky jenom trocho vešivale. … O rokávech a pentlách o nich spivá hanácká pěsnička z Moravičan (Vehlidal str. 186) :

Néni hezčéši panenky v celé dědině,
jak ta naša Marijána dyš se umyje.
Má rukávy vyškrobeny tajak pergamin,
Chodi za ňó kancelářský, to je gavalir.
Křópalova s Vitkovó, to je jedna pára,
podvazujó svy rukávce červenéma pantlama,
červenéma podvazujó a biléma vážó,
jedna druhé povidajó, co svém milém skážó.

Na této okázce se mužem poočet, že Hanáci se pře spiváni nedrživale nářečó. …