Nyakfodor (Illésházy István és Erdődy Anna emléke, Pozsony)

Ábrázolt tárgy: nyakfodor

Művész, mű címe: Ismeretlen, Gróf Illésházy István és neje, gróf Erdődy Anna emléke

Megtalálás helye: Pozsony (szlovákul Bratislava), Felső-Magyarország, mai Szlovákia

Kora: 1577

Jelenlegi helye: gipszmásolat, elpusztult

Leírás: gróf Illésházy István és neje, gróf Erdődy Anna epitáfiumának középső
domborműve.

E szép sírtáblát Illésházy István állíttatta, első felesége, gr. Erdődy Anna elhunytakor, 1577-ben. Saját magát azért faragtatta az emlékkőre, mert azt hitte, ő is ugyanott fog pihenni, ahol 26 éves korában elhunyt szeretett hitvese. Ámde kilenc évvel az első nő elhunyta után, a hatalomban és vagyonban egyre gyarapodó főúr ismét megnősült és elvette a dúsgazdag Pálffy Katalin grófnőt, Krussich János özvegyét. A második asszony túlélte 1609-ben elhunyt férjét s tetemeit nem az első nő mellett, még csak nem is Pozsonyban, hanem Bazinban tétette örök nyugalomra. Illésházy képmása tehát életében készült s joggal teljes hűségre tarthat számot.

Irodalom:

Beküldte: mill
Forrás: 
Mikó Árpád: Reneszánsz, magyar reneszánsz, magyarországi reneszánsz. In: Mikó Árpád - Verő Mária - Jávor Anna (szerk.): Mátyás király öröksége, Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16-17. század) 2. kötet. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria, 2008. 119. o.