อุทยานแห่งชาติแม่โถ

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

        อุทยานแห่งชาติแม่โถนั้นครอบคลุมพื้นที่ อำเภอฮอด และ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 990 ตารางกิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน โดยมีดอยกิ่งไร่มงเป็น ยอดเขาสูงสุด ซึ่งมีความสูง 1,715 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เทือกดอยเหล่านี้ปกคลุมด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เและยังป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำแม่แจ่มและลำน้ำแม่ลิด รวมถึงเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหายาก เช่น เลียงผา เก้ง หมีควาย หมูป่า รวมทั้งนกนานาชนิด

ไฮไลท์แห่งอุทยานฯ

·      ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ ซึ่งเมื่อมองลงมายังหุบเขาเบื้องล่าง จะเห็นนาข้าวขั้นบันไดของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน นาข้าวจะเขียวขจีงดงามจับใจ หากอากาศปลอดโปร่งจะสามารถมองเห็นยอดดอยอินทนนท์เลยทีเดียว

·      น้ำตกแม่แอบ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก ท่ามกลางความสงบแห่งขุนเขา

·      ล่องเรือยางสายน้ำสลักหิน ซึ่งเป็นเส้นทางล่องแก่งประมาณ 9 กม. และใช้เวลาในการล่องประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีความยากอยู่ในระดับ 3-4 และช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการล่องเรือ คือ เดือนตุลาคม-มีนาคม

สิ่งอำนวยความสะดวก

อุทยานฯ บริการบ้านพักเพียง 7 หลัง และที่สำคัญนักท่องเที่ยวต้องเตรียมเครื่องนอนและอาหารไปเอง

ที่ตั้ง : อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 102 ( สายเชียงใหม่ - ฮอด ) ระยะทาง 89 กิโลเมตร ถึงอำเภอฮอดแล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 108 ( สายฮอด - แม่สะเรียง ) ผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบหลวง ระยะทาง 54 กิโลเมตรถึงบ้านกองลอย แล้วเลี้ยวเข้าแยกขวาไป ตามทางหลวงหมายเลข 1270 ( สายบ้านกองลอย - บ้านแม่โถ ) ระยะทาง 16 กิโลเมตร จากนั้นก็จะถึงทางแยกเข้า ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ ระยะทางประมาณ 500 เมตร สำหรับค่าเข้าชมชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 5381 8348, 08 43785092

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 18.00

Comments