วัด

วัดดังใน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเที่ยวแล้วควรไปสักการะ
 
 ชื่อวัด สถานที่ตั้ง ระดับดาว นำทาง
วัดพระธาตุดอยสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.5ไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.4ไปวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.6ไปวัดเจดีย์หลวง
วัดพันเตา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.7ไปวัดพันเตา
วัดเชียงมั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.5ไปวัดเชียงมั่น
วัดอุโมงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.6ไปวัดอุโมงค์
วัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.6ไปวัดสวนดอก
วัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.6ไปวัดโลกโมฬี
วัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.6ไปวัดเจ็ดยอด
วัดพระธาตุดอยคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.5ไปวัดพระธาตุดอยคำ
วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง 4.6ไปวัดพระธาตุศรีจอมทอง
วัดป่าดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม 4.7ไปวัดป่าดาราภิรมย์
วัดต้นเกว๋น อำเภอหางดง 4.5ไปวัดต้นเกว๋น
วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแก่น อำเภอแม่แตง 4.6ไปวัดบ้านเด่นสะหรี
วัดท่าตอน อำเภอแม่อาย 4.5ไปวัดท่าตอน