น้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี


น้ำตกบัวตอง และน้ำพุเจ็ดสี เป็นน้ำแร่ซึ่งมี แคลเซียมคาร์บอเนต พุพุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน แล้วไหลเป็นลำธารและน้ำตกขนาดเล็ก มีพื้นที่ ลำธารแข็งเพราะ มีแคลเซียมคาร์บอเนตเคลือบอยู่ ดูสวยงามน่าชมยิ่งนัก

สถานที่ตั้งของวนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสีนั้น ได้ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง และได้มีเนื้อที่ประมาณ 9,375 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่วนอุทยานน้ำตกบัวตองและน้ำพุเจ็ดสี ในวันที่ 10 ก.ย. 2537  และ มีอาณาเขตติดต่อคือ
1.ทางด้านทิศเหนือ จะติดกับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง
2.ทางด้านทิศใต้ จะติดกับป่าขุนแม่กวงและป่าสันทราย
3.ทางด้านทิศตะวันออก จะติดกับแนวเขตสวนป่าแม่หอพระ แปลงที่ 2518 หรือสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

น้ำตกบัวตอง
เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีลักษณะพิเศษเป็นธารหินปูน มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีความลาดชันประมาณ 50 องศา มีทั้งหมด 2 ชั้น นอกจากนี้ตลอดลำธารน้ำตกชึ่งจะไหลลงสู่ลำห้วยแม่ป๋อน จะมีความร่มรื่นและมีน้ำตกขนาดเล็กๆ สวยงาม


น้ำพุเจ็ดสี
เป็นบ่อน้ำพุเย็น มีขนาด 6 X 8 เมตร มีน้ำพุไหลพุ่งออกจากใต้ดินตลอดปี น้ำใส เป็นประกายสีรุ้งเมื่อกระทบแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่ทำให้เกิดน้ำตกบัวตอง โดยน้ำจะไหลไปตามลำธาร จนถึงน้ำตกบัวตอง เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร

Comments