Про Організацію

Головною метою Організації є здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів громадян, сприяння в налагодженні компромісного діалогу, фінансовими установами та органами державної влади задля покращення життя.

Організація є вільною у виборі цілей та напрямків своєї діяльності в межах, передбачених цим Статутом.

Основними напрямами діяльності Організації є:
 • утвердження принципів демократії, верховенства права, дотримання прав людини в усіх сферах життя, соціальної солідарності громадян та соціальної справедливості;
 • всебічне сприяння захисту конституційних прав та свобод громадян, шляхом представництва їх інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях України, інших держав та їх об'єднань, на міжнародних зборах, з'їздах, конференціях, сприяти наданню інформаційної та методичної допомоги;
 • організація та забезпечення виконання програм моніторингу діяльності уряду, центральних органів виконавчої влади, місцевих органів влади, територіальних підрозділів виконавчої влади, щодо формування та реалізації державної і місцевої політики, спрямованої на вирішення актуальних проблем загальнодержавного та/чи місцевого розвитку задля покращення економічного стану в країні;
 • сприяння здійсненню контролю за дотриманням установами Постанов, інструкцій, рекомендацій, тощо законодавства України;
 • удосконалення законодавства України та його адаптація до законодавства Європейського Союзу;
 • сприяння проведенню громадських слухань з органами державної влади задля покращення економічного клімату в країні;
 • участь у здійсненні міжнародних, загальнодержавних, регіональних, місцевих і власних програм;
 • співпраця з різними суспільними і іншими установами, організаціями і підприємствами;
 • сприяння участі членів Організації у міжнародних заходах, семінарах, з питань, що відповідають статутній діяльності Організації;
 • пропаганда здорового способу життя;
 • організація видавничої діяльності для здійснення статутних цілей, а також сприяння виданню та розповсюдженню друкованої, інтернет, аудіо та відеопродукції з питань, пов'язаними з цілями Організації;
 • подавання запитів і отримання інформації від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їх посадових осіб;
 • створення умов для всебічної реалізації членами Організації, особливо молодими людьми, своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей;
 • надання необхідної підтримки членам Організації, особливо молоді, у сфері праці, зайнятості тощо;
 • підтримка і захист молоді, сім’ї та дитини, а також соціально незахищених верств молоді;
 • сприяння екологічній та культурній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем суспільства, навколишнього середовища та інших існуючих екологічних, культурних проблем;
 • виконання інших напрямів діяльності, не заборонених законом.