Kncelaria GTH‎ > ‎

Zarząd GTH

W dniu 29 stycznia 2015 roku na Walnym Zebraniu członków Gostyńskiego Towarzystwa Historycznego został wybrany nowy skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Na zebraniu w dniu  29 stycznia 2015r  nowo powołany Zarząd wybrał ze swojego składu:

        Prezesa - Ewę Kuciak

        Vice-Prezesa - Ewę Knapkiewicz

        Skarbnika - Dariusza Michalskiego


Na zebraniu w dniu 29 stycznia 2015r nowo powołana Komisja Rewizyjna wybrała ze swojego składu:

Przewodniczącego - Beatę Nowacką
oraz członków:         Pawła Sokołowskiego
                                    Mateusza Kasperka