17 września 1939

Na mocy paktu Ribbentropp - Mołotow 17 września 1939 roku wojska sowieckie wkroczyły na terytorium Polski  bez wypowiedzenia wojny, które powinno nastąpić zgodnie z prawem międzynarodowym. 
Konsekwencją takiego stany rzeczy było odmawianie polskim żołnierzom wziętym do niewoli statusu jeńców wojennych. 

Uznając od dnia 17 września 1939 oku nieistnienie Państwa Polskiego, władze ZSRR uznały wygaśnięcie mandatów polskich dyplomatów i początkowo uniemożliwiały im powrót do Polski (Sowieccy dyplomaci opuścili terytorium Polski 11 września 1939 roku).

Dyrektywa Marszałka Rydza - Śmigłego z dnia 17 września 1939 roku rozkazująca unikanie konfliktów z Armią Czerwoną doprowadziła do wzięcia do niewoli około 250 tys. żołnierzy i oficerów,  z których kilkanaście tysięcy zginęło w Katyniu, Miednoje i Ostaszkowie.

W dniach 14 - 17 września 1939 roku  XIX Korpus Pancerny generała porucznika Heinza Guderiana szturmował będącą w strefie wpływów sowieckich polską twierdzę  Brześć.  Żaden z ataków nie okazałsię skuteczny, jednak w obliczu przeważających sił niemieckich dowódca twierdzy generał Konstanty Plisowski dał rozkaz opuszczenia Brześcia. Nocą z 16 na 17 września Polacy,  pod osłoną Batalionu Marszowego 82 Pułku Piechoty kapitana Wacława Radziszewskiego zaminowała twierdzę i opuściła ją kierując się do Terespola. Wkrótce Niemcy zajęli twierdzę, a 22 września n mocy paktu Ribbentrop - Mołotow przekazali kontrolę nad nią Armi Czerwonej.Comments