Misja

Celem istnienia Towarzystwa jest szerzenie wiedzy o przeszłości Ziemi Gostyńskiej, kształtowanie szeroko pojętej kultury historycznej, szacunku do zabytków materialnych i niematerialnych, w tym do języka i kultury regionalnej, kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia oraz promocja Ziemi Gostyńskiej. 


Wspólnie z innymi organizacjami Towarzystwo podejmuje działania na rzecz szerzenia ogólnej wiedzy historycznej (członkowie Towarzystwa zajmujący się rekonstrukcją historyczną oraz prowadzą żywe lekcje historii w szkołach podstawowych w regionie).

Organizacja powstała z inicjatywy osób żywo interesujących się historią. Członkami Towarzystwa są zarówno historycy, jak i ludzie innych profesji, dla których historia i kultywowanie rodzimych tradycji stało się pasją.
Comments