Strona główna

"Są więc prowincjusze przestrzeni i prowincjusze czasu. 
Każdy globus, każda mapa świata pokazuje tym pierwszym, jak są w swoim prowincjonalizmie zagubieni i zaślepieni, podobnie jak każda historia (...) pokazuje tym drugim, że teraźniejszość istniała zawsze, bo historia jest tylko nieprzerwanym ciągiem teraźniejszości, a najbardziej odległe dzieje były dla ludzi wówczas żyjących ich najbliższym sercu dniem dzisiejszym."

Ryszard Kapuściński "Podróże z Herodotem"

    Celem istnienia Towarzystwa jest szerzenie wiedzy o przeszłości Ziemi Gostyńskiej, kształtowanie szeroko pojętej kultury historycznej, szacunku do zabytków materialnych i niematerialnych, w tym do języka i kultury regionalnej, kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia oraz promocja Ziemi Gostyńskiej. 

    Wspólnie z innymi organizacjami Towarzystwo podejmuje działania na rzecz szerzenia ogólnej wiedzy historycznej (członkowie Towarzystwa zajmujący się rekonstrukcją historyczną oraz prowadzą żywe lekcje historii w szkołach podstawowych w regionie).


    Organizacja powstała z inicjatywy osób żywo interesujących się historią. Członkami Towarzystwa są zarówno historycy, jak i ludzie innych profesji, dla których historia i kultywowanie rodzimych tradycji stało się pasją.Comments