Radio Budva uzivo

                            Adresa: Zgrada BSP, Jadranski put
                                                Budva
                                         +38286452024