Radio Jadran uzivo

                                    Adresa: Mojdeski put b.b.
                                    85347 Igalo,Herceg Novi
                                            +38231336111