Radio Ylberi live


RadioYlberi 94,9 MHz 
Mitrovica kosova
+377 44 533 900 
+377 44 146 194 
+386 49 146 194
+377 44 203 000
Sheshi Agim Hajrizi
40000 Mitrovica
Kosova