Primorski radio Rijeka
                            Adresa : Erazma Barčića 4a
                                          51000 Rijeka
                            tel :        051/325-555