Inspektorati u Crnoj Gori

Gradjevinska inspekcija Crna Gora

   Rimski trg b.b

   Podgorica

   020 243 522

Jugoinspekt Crna Gora Podgorica

   Novaka Miloseva 37

   Podgorica

   020 634 276

Komunalna inspekcija Crne Gore                                                                        

   Mose Pijade 88

   Podgorica

   020 081 222

Monte Mare Surveys Crna Gora

   Bul. Revolucije 12

   Podgorica  

   067 388 529


Poljoprivredna ispekcija Crne Gore

   Nemanjina obala

   Podgorica

   020 621 111

Sanitarna inspekcija Crne Gore

   Podgorica b.b

   Podgorica

   020 608 015

Trzisna inspekcija Crne Gore 

   Podgorica b.b

   Podgorica

   020 245 874