6 strana


Pogled na vrhove Sinjajevine koji se nalaze  sa sjeveroistocne strane Gornje MoraceSelo Redice ispod vrhova Sinjajevine koji se nalaze na sjevernoj strani Gornje Morace


Pogled na planinske vrhove Javorja koji se nalaze sa sjeverozapadne strane Gornje Morace