5 strana

Pogled na vrhove Kape Moracke i Lukavice koji se nalaze sa jugozapadne strane Gornje Morace
a u podnozju se vidi selo Bojici koje se nalazi sa desne strane rijeke Morace

Dio sela Ljevista sa cije desne strane se vidi korito Rzackog potoka jedne od pritoka rijeke Morace.