4 strana


              Pogled na Veliki Zebalac sa Bara Ljeviskijeh


      Pogled na vrhove koji se nalaze iznad samog izvora rijeke MoracePogled na planinske vrhove koji okruzuju Gornju Moracu sa njene juzne strane


Pogled sa zapadne strane na dijo Gornje Morace


Najvisocije kuce u Bojicima