Wstęp

Zapraszam moich słuchaczy do korzystania z prezentacji z geografii.

Z uwagi na ograniczoną pojemność dysku prezentacje będą umieszczane do bieżącego korzystania.

W zakładkach są materiały dla poszczególnych semestrów.