Teorinė dalis

Skaitydami vadovėlio tekstą pamėginkite pažaisti su šia konstrukcija:
Pamėginkite taip nustatyti taškus, kad AB=2, o AC=3. Kam tuomet lygi kraštinė CB?


Praktinė dalis

Išspręskite kaip įmanoma daugiau užduočių.Papildoma užduotis

Pasinaudodami GeoGebra sukurkite žemiau pavaizduotą konstrukciją. Konstrukcija turi būti sukurta taip, kad būtų galima judinti tik pavaizduotus mėlynus taškus. Judindami taškus nustatykite kaip sutinka pažymėtų trikampių plotai. Ar galite kaip nors tai įrodyti? Ar ši savybė galioja tik staties trikampiams?