Podręcznik‎ > ‎

Tabela ważniejszych operacji

Polecenia dostępne w pasku narzędziowym GeoGebry

Obiekt Pasek narzędzi Działanie użytkownikaSchemat polecenia w Polu wprowadzania

Punkt


2. lista, 1. pozycjaKliknięcie w obszarze roboczym

ilustracja w YouTube
(x,y) lub A = (x,y)

Punkt przecięcia


2. lista, 2. pozycja Kliknięcie w miejscu przecięcia dwóch obiektów, np. prostej i okręgu

ilustracja w YouTube
F = Przecięcie[c, d, liczba_porządkowa]

Środek 


2. lista, 3. pozycja  Kliknięcie w dwóch miejscach (tworzymy dwa punkty) lub kliknięcie okręgu, odcinka lub krzywej stożkowej

ilustracja w YouTube
P = PunktŚrodkowy[a] lub P = Środek[c]
P = PunktŚrodkowy[A,B]

Prosta przechodząca przez dwa punkty


3. lista, 1. pozycja Kliknięcie w dwóch miejscach obszaru roboczego

ilustracja w YouTube
a = Prosta[A, B]

Odcinek między dwoma punktami


3. lista, 2. pozycja Kliknięcie w dwóch miejscach obszaru roboczego

ilustracja w YouTube
a = Odcinek[A, B]

Odcinek z punktu o danej długości3. lista, 3. pozycja Kliknięcie w obszarze roboczym i podanie długości odcinka w okienku

ilustracja w YouTube
g = Odcinek[R, liczba

Półprosta o danych dwóch punktach


3. lista, 4. pozycja Kliknięcie w dwóch miejscach obszaru roboczego a = Półprosta[A, B]

Wektor między dwoma punktami3. lista, 5. pozycja Kliknięcie w dwóch miejscach obszaru roboczego    u = Wektor[C, D] 

Wektor z punktu3. lista, 6. pozycja Kliknięcie istniejącego punktu zaczepienia, a potem istniejącego gdzie indziej wektora

Proste prostopadłe


4. lista, 1. pozycja Kliknięcie w obszarze roboczym (utworzenie nowego punktu lub wybranie istniejącego) i kliknięcie istniejącej już prosteji = Prostopadła[D,a] 

Prosta równoległa


4. lista, 2. pozycja Kliknięcie w obszarze roboczym (utworzenie nowego punktu lub wybranie istniejącego) i kliknięcie istniejącej już prostej Prosta[C,a]

Symetralna


4. lista, 3. pozycja Kliknięcie w dwóch miejscach obszaru roboczego (utworzenie dwóch nowych punktów lub wskazanie już istniejących)h = SymetralnaOdcinka[H,C] 

Dwusieczna kąta 


4. lista, 4. pozycja Utworzenie lub wskazanie trzech punktów lub wskazanie istniejących dwóch prostych lub odcinkówc = Dwusieczna[a, b] lub 
k = Dwusieczna[O, P, Q]

Styczne 


4. lista, 5. pozycja Wskazujemy (lub kliknięciem tworzymy) punkt, a potem wskazujemy okrąg, stożkową lub funkcję.b = Styczna[C, c]

Biegunowa lub prosta zawierająca średnicę


do edycji 

4. lista, 6. pozycja   

Linia trendu 


4. lista, 7. pozycja Zaznaczamy blokiem prostokątnym punkty na płaszczyźnie.a = RegresjaY[{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L}] 

Miejsce geometryczne 


4. lista, 8. pozycja   

Wielokąt


5. lista, 1. pozycja Kliknięciami zaznaczamy lub tworzymy punkty będące wierzchołkami wielokąta (ostatnie kliknięcie na pierwszym wierzchołku)poly1 = Wielokąt[A, B, C, D, E]

Wielokąt foremny


5. lista, 2. pozycja Dwoma kliknięciami tworzymy dwa wierzchołki, po czym w wyświetlonym oknie podajemy docelową liczbę wierzchołkówpoly1 = Wielokąt[A, B, liczba_wierzchołków

Okrąg o danym środku przechodzący przez punkt


6. lista, 1. pozycja Kliknięciem tworzymy środek okręgu, potem drugim kliknięciem wyznaczamy promień okręguc = Okrąg[A, B] 

Okrąg o danym środku i promieniu


6. lista, 2. pozycja Kliknięciem wyznaczamy środek okręgu po czym podajemy w okienku długość promieniac = Okrąg[A, 3] 

Cyrkiel


6. lista, 3. pozycja Wybieramy lub tworzymy kliknięciami dwa punkty budujące promień, trzecim kliknięciem wskazujemy środek okręguc = Okrąg[B, Odcinek[A, B]] 

Okrąg przechodzący przez trzy punkty


6. lista, 4. pozycja Trzema kliknięciami wyznaczamy trzy punkty, przez które przechodzi okrągc = Okrąg[A, B, C] 

Półokrąg wyznaczony przez dwa punkty


6. lista, 5. pozycja Dwoma kliknięciami wyznaczamy końce półokręguc = Półokrąg[A, B] 

Łuk zatoczony ze środka i przechodzący przez dwa punkty


6. lista, 6. pozycja Kliknięciem wyznaczamy środek okręgu, potem pierwszy koniec łuku,  wreszcie przesunięciem kursora drugi.c = ŁukOkręgu[A, B, C] 

Łuk przechodzący przez trzy punkty


6. lista, 7. pozycja Trzema kliknięciami wyznaczamy trzy punkty łukuc = ŁukOkręguOpisanego[A, B, C] 

Wycinek koła o danym środku i przechodzący przez dwa punkty


6. lista, 8. pozycja Kliknięciem wyznaczamy środek okręgu, potem promień, wreszcie przesuwając kursor określamy wycinek.c = WycinekKoła[A, B, C]

Wycinek kołowy wyznaczony przez trzy punkty na łuku


6. lista, 9. pozycjaTrzema kliknięciami wyznaczamy punkty na łukuc = WycinekKołaOpisanego[A, B, C]

Elipsa


7. lista, 1. pozycjaKliknięciami wyznaczamy dwa ogniska elipsy, trzecim kliknięciem wskazujemy punkt na elipsiec = Elipsa[A, B, C]

Hiperbola


7. lista, 2. pozycja Kliknięciami wyznaczamy dwa ogniska hiperboli, trzecim kliknięciem wskazujemy punkt na hiperbolic = Hiperbola[A, B, C]

Parabola


7. lista, 3. pozycja Kliknięciem wybieramy punkt, a potem prostą lub odcinek jako kierownicę.c = Parabola[C, a]

Krzywa stożkowa przechodząca przez pięć punktów


7. lista, 4. pozycja Kliknięciami wyznaczamy pięć punktów krzywejc = KrzywaStożkowa[A, B, C, D, E]

Kąt8. lista, 1. pozycja Wyznaczamy trzy punkty lub klikamy dwie prosteKąt[A,B,C] lub Kąt[a,b] 

Kąt o danej mierze


8. lista, 2. pozycja Kliknięciami tworzymy (wskazujemy) punkt na ramieniu i wierzchołek, potem podajemy w okienku miarę kątaKąt[A,B,liczba_stopni]

Odległość lub długość


8. lista, 3. pozycja Wskazujemy dwa punkty, odcinek, okrąg lub wielokąt

Pole


8. lista, 4. pozycja Wskazujemy wielokąt, okrąg lub krzywą stożkowąpole[A,B,C,D,E] 

Nachylenie


8. lista, 5. pozycja Wskazujemy prostąNachylenie[a]

Symetria względem prostej


9. lista, 1. pozycja Wskazujemy obiekt do odbicia i prostą jako oś odbiciaOdbicie[c,a]

Symetria względem punktu


9. lista, 2. pozycja Wskazujemy obiekt, a potem środek symetriiOdbicie[c,D]

Inwersja punktu względem okręgu


9. lista, 3. pozycja Tworzymy lub wskazujemy punkt, następnie wskazujemy okrągOdbicie[E,c]

Obrót obiektu o kąt względem punktu


9. lista, 4. pozycja Zaznaczamy obiekt, wskazujemy lub zaznaczamy punkt obrotu i w okienku podajemy kąt obrotuObrót[poly1,kąt,A]

Przesuń obiekt o wektor


9. lista, 5. pozycja Wskazujemy obiekt do przesunięcia, a potem wektorPrzesunięcie[poly1,v]

Jednokładność


9. lista, 6. pozycja Wskazujemy obiekt, punkt będący środkiem jednokładności, a potem w okienku skalę jednokładnościJednokładność[c,2,C]