Lietuvos valstybė     Geologija ir paviršius    Orai ir klimatas      Vandenys     Dirvožemiai ir organinis pasaulis     Gyventojai    Kultūra ir religija      Ūkis     Ekologija  
Pagal R. Šalnos vadovėlį „Žemė“ ©INFORMACIJA
EKOLOGIJA

Vandens telkinių tarša 

Iš visų teršalų daugiausia į upes patenka azoto ir fosforo junginių, kurie didina dumblių bei vandens augalų produktyvumą, todėl vadinami biogeninėmis medžiagomis. Kai ežeruose ir tvenkiniuose šių medžiagų gausu, labai suveša vandens augalai, vasarą vanduo ima „žydėti". Rudeniop augalai ir dumbliai nunyksta, ima irti. Yrant organinėms liekanoms, sunaudojama daug vandenyje ištirpusio deguonies, todėl priedugnyje jo ima trūkti. Sis stygius dažnas sekliuose ir nepratakiuoąe ežeruose žiemą, kai jie pasidengia ledu. Čia dūsta žuvys. Kuršių ir Kauno marių vandenyje deguonies kartais stinga ir vasarą. „Žydintis" vanduo skleidžia nemalonų kvapą, sumažėja jo skaidrumas, pagausėja bakterijų. 

Vandens telkinius biogeninėmis medžiagomis labiausiai teršia žemės ūkis. Žemdirbiai į dirvas kasmet suberia beveik 50 tūkst. t mineralinių trąšų. Nemažai jų ištirpsta ir užteršia požeminį vandenį, kitą dalį vanduo nuplauna į upes, ežerus. Azoto bei fosforo junginių į vandens telkinius patenka iš nuotekų valyklų  ir didelių gyvulininkystės ūkių. 

Į vandens telkinius iš dirbamųjų laukų patenka ir pesticidų - cheminių medžiagų kenkėjams naikinti. Kartu su nuotekomis į kai kurias upes pakliūva sunkiųjų metalų: vario, cinko, chromo, nikelio, švino. Pesticidai ir sunkieji metalai yra toksiški, todėl kenkia daugumai organizmų. Gyvūnų organizmuose kaupiasi, migruoja mitybos grandinėmis. Su valgoma žuvimi jų galipatekti ir į žmogaus organizmą. Sunkiaisiais metalais labiausiai teršiama per Šiaulius tekanti Kulpė. Jų dalelės kartu su dumblu klostosi ten, kur upės tėkmė sulėtėja. Sunkiaisiais metalais smarkiai užterštas Nemuno deltos, Kuršių ir Kauno marių dumblas. 

Elektros jėgainių reaktoriams ar katilams aušinti imamas vanduo neteršiamas, tačiau į ežerus, tvenkinius jis grąžinamas sušilęs ir pakelia jų temperatūrą. Dėlto Drūkšių ežere, Elektrenų mariose dumblėjimo procesai spartesni.Литва