Lietuvos valstybė     Geologija ir paviršius    Orai ir klimatas      Vandenys     Dirvožemiai ir organinis pasaulis     Gyventojai    Kultūra ir religija      Ūkis     Ekologija  

  Saugomos teritorijos     Augalija ir gyvūnija      Trumpai   


Pagal R. Šalnos vadovėlį „Žemė“ ©INFORMACIJA
DIRVOŽEMIAI IR ORGANINIS PASAULIS TRUMPAI

Dirvožemis ir jo savybės 

 • Įvairūs klimato veiksmai ir organizmai pamažu keičia paviršinį uolienų sluoksnį, iš kurio susidaro dirvožemis. 
 • Skiriami trys pagrindiniai dirvožemio sluoksniai. Jie vadinami horizontais ir žymimi raidėmis. Derlingiausi Lietuvos dirvožemiai yra Lietuvos vidurio žemumoje, o nederlingiausi - Pietryčių lygumoje. 


_________________________________________________________________

Dirvožemio erozija ir gerinimas

 • Dirvožemio erozijos smarkiai paveiktas maždaug ketvirtadalis mūsų krašto dirbamųjų laukų. Purų paviršinį dirvos sluoksnį nupusto vėjas, nuplauna vanduo, mechaniškai į pašlaitę nustumia žemės dirbimo padargai. 
 • Dirvožemiai gerinami įvairiomis priemonėmis. Lietuvoje dažniausiai tręšiami, kalkinami, sausinami ir taikoma sėjomaina. 
__________________________________________________________________________
Lietuvos augalija anksčiau ir dabar

 • Atsitraukus paskutiniam ledynui, dėl klimato pokyčių ir žmonių ūkinės veiklos mūsų krašto augalija smarkiai pasikeitė. 
 • Lietuva yra mišriųjų miškų geografinėje zonoje. 
 • Per šalies teritoriją eina kai kurių augalų rūšių paplitimo arealų ribos. 
 • Iškirstų miškų vietoje plyti dirbamieji laukai ir pievos. 
 • Našiausios yra sukultūrintos užliejamosios pievos Nemuno žemupyje. 
__________________________________________________________________________
Miškai - žaliasis šalies rūbas

 • Ilgai mažėjęs šalies miškingumas nuo XX a. vidurio ėmė didėti. 
 • Daugiausia miškų yra Lietuvos pietrytinėje dalyje. 
 • Lietuvoje vyrauja spygliuočių medynai: pušynai ir eglynai. 
 • Mediena - svarbiausia miškų ūkio produkcija. Augant jos paklausai, didėja kirtimų apimtys. 
__________________________________________________________________________
Lietuvos gyvūnija anksčiau ir dabar

 • Pasitraukus paskutiniam ledynui, Lietuvos gyvūnija smarkiai keitėsi. 
 • Per šalies teritoriją eina kai kurių gyvūnų rūšių paplitimo arealų ribos. 
 • Dauguma gyvūnų rūšių paplitusios visoje Lietuvos teritorijoje. 
 • Mūsų krašte prisitaikė gyventi kai kurios atvežtinės ir atklydusios gyvūnų rūšys. 
 • Per Lietuvos teritoriją eina sezoninės paukščių migracijos keliai. 
__________________________________________________________________________
Kraštovaizdžiai

 • Kraštovaizdį sudaro gamtiniai ir antropogeniniai komponentai. 
 • Nuo gamtinių komponentų sąveikos, klimato veiksnių ir žmonių ūkinės veiklos priklauso, koks kraštovaizdis susiformuoja. 
 • Mūsų krašte vyrauja kultūriniai kraštovaizdžiai. 
_________________________________________________________________________
Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai

 • Saugomos teritorijos kuriamos biologinei įvairovei, augalų ir gyvūnų buveinėms, gamtiniams kraštovaizdžiams išsaugoti. 
 • Saugomų teritorijų apsaugos tikslai Ir režimas skiriasi. Griežčiausia apsauga - rezervatuose. 
 • Retos ir nykstančios gyvūnų bei augalų rūšys įrašomos į Lietuvos raudonąją knygą.Литва